Here’s my translation

Alan

 

Blund-Ketill svarar: "Eg skal fá til húðir og búa um svo að vel sé."
Blund (Dozy)-Ketill answers: „I shall lay-hold-of (cattle-)hides and arrange(it) so (see búa svá um, Z9) that (it) would-be well (fine).“

Þórir svarar: "Eigi vil eg spark annarra manna í húsum mínum."
Þórir answers: “I want not (the) trampling of another person (man) in my farm-buildings (note: plural)

Blund-Ketill svarar: "Þá skal vera hjá oss í vetur og mun eg varðveita."
Blund (Dozy)-Ketill answers: “Then (it) shall be (stay) with us this (coming) winter and I will keep (take care of) (it)

"Veit eg gjálgrun þína," segir Þórir, "og vil eg engu kaupa við þig."
“I know your idle-talk (CV), says Þórir, “and I want to make-agreement to nothing with you.”

Blund-Ketill mælti: "Þá mun fara verr og munum vér allt að einu hafa heyið
Blund (Dozy)-Ketill: „Then (it) will go worse and we will all-the-same (see allt að einu, under allt, Z6) have the-hay

þó að þú bannir en leggja verð í staðinn og njóta þess að vér erum fleiri."
even though you prohibit (it) and (we will) fix (the) price instead (staðr, Z2) and (we will) have-the-benefit of that, that we are more.”

Þá þagnar Þórir og gerir eigi gott í skapi. Blund-Ketill lætur taka reip og binda heyið.
Then Þórir  becomes-silent and acts (göra, Z6) not good in temper (shows his displeasure?). Blund (Dozy)-Ketill causes to take ropes (probably plural) and to bind the-hay.

Eftir það hefja þeir upp klyfjar og bera í brott heyið en ætla vel til alls fjár.
After that they raise up (the) packs and carry the-hay away but (and) expect well for all stock.


6. kafli
Chapter 6

Nú skal segja frá hvað Þórir hafðist að. Hann býr heiman ferð sína og Helgi fóstri hans með honum.
Now (one) shall say about what Þórir did (hafast at, Z15). He makes-ready for his journey from-home and Helgi his foster-child with him.

Þeir ríða í Norðurtungu og var þar tekið við þeim afar vel. Spurði Arngrímur tíðinda.
They ride to Norðurtunga (North-Tongue) and (it) was exceedingly well-received for them (ie they were very well received). Arngrímr asks for tidings (news).

Þórir svarar: "Ekki hefi eg nú nýlegra spurt en ránið."
Þórir answers: “I have now recently heard nothing but (other-than) the-unlawful-seizure-of-property.”

"Hvað var ránið?" sagði Arngrímur.
“What was the-unlawful-seizure-of-property (what theft are you talking about)?” said Arngrímr.

Þórir svarar: "Blund-Ketill hefir rænt mig öllum heyjum svo að eigi ætla eg forkast eftir nautum í köldu veðri."
Þórir answers: “Blund (Dozy)-Ketill has robbed me of all-stacks-of-hay so that I expect not (to have any) fodder for (my) cattle in cold-weather.“

"Er svo Helgi?" segir Arngrímur.
“Is (it) so Helgi?” says Arngrímr.

"Engu gegnir það," segir Helgi, "fór Blund-Ketill vel með sínu máli."
That amounts to nothing (That´s all hot air?) (gegna, Z4)”, says Helgi “Blund (Dozy)-Ketill went well with his case (managed his case well, fara vel með málum sinum, under fara, Z18); also, perhaps,  managed to get his own way?, cf, mál, Z11).“

Sagði Helgi þá hversu farið hafði með þeim.
Helgi then said how (it) had gone between them.

Þá sagði Arngrímur: "Það var líkara. Betur er það hey komið að hann hefir en hitt er fúnar fyrir þér."
Then Arngrímr said: “That was more-likely (fitting?, líkr, Z3). That hay is better that he has taken (koma, Z3) (not quite sure I have got the syntax right here) than that which rots for you.”

Þórir svarar: "Illu heilli bauð eg þér barnfóstur.
Þórir answers: “In an evil hour (see heill, Z1) I offered child-fostering for you.

Skal oss aldrei það illbýli gert að oss sé hér tilgangur að heldur og að vor hlutur sé réttur og eru slíkt firn mikil."
That wretched-home shall never for us (be) built that circumstances would-be for us here any the-more and that our lots would-be right (?) and  such are great abominations .”

Arngrímur svarar: "Það var þegar ófyrirsynju því að eg ætla þar vondum manni að duga sem þú ert."
Arngrímr answers: “That was at-once a lack-of-foresight (úfyrirsynja) in that, that I would-intend there to aid a wretched (vándr) person (man) as you are.”

Þórir svarar: "Eigi er eg orðsjúkur maður en illa uni eg að þú launar svo mína gerð
Þórir answers: “I am not a ‘word-sick’ (touchy) person (man) but I am ill-content that you thus reward my actions

eða það þó að menn ræni mig því að eigi er þetta síður frá þér tekið."
or that, even though persons (men) rob me of that, that this is not less (síðr) taken (stolen) from you.”