Annat sumar eftir á alþingi sagði Þórðr upp gerðunum. 

The next summer after the All-Thing, Thordr gave the verdict.     (CV GÖRÐ IV: segja upp gerð, to pronounce or to give verdict as umpire)


Sú var gerð hans á hendr Þorvaldi, at hann skyldi fara utan þá samsumars ok vera utan fimm vetr, nema hann færi á fund páfa ok sættist við hann ok fengi þat af honum, at hann væri utan þrjá vetr. 

Such was his verdict against Thorvaldr, that he should go abroad in the same summer and stay out of the country five years, except (if) he went to a pope meeting and made peace with him and got that from him, that he would stay abroad three years.     (Z. hönd 1: á hendr, against)


En er hann kæmi út ok hefði svá í brott verit, þá væri heimil vist hans í Vatnsfirði, bústaðr ok þingmannavarðveizla, en Þorvaldr skyldi vera óheilagr milli Vatnsfjarðar í Breiðafirði ok Stiga í Ísafirði ok allir þeir menn, er fóru til aftöku Hrafns, ok skyldu aldri koma í þetta takmark, nema þeir yrði sæhafa nauðgir, þá skyldu þeir fara á brott fullum dagleiðum. 

But if he came out (of exile) and had so been away, then he would certainly stay at his home in Vatnsfirth, abode and a person attending entertainment at an assembly, but Thorvadlr whould be outlawed between Vatnsfirth in Breidafirth and Stiga in Isafirth and all the men who went to Hrafn's slaying, and they should never come to this boundary, except they would be unwilling(ly) driven out of their course, they they should go away a full day's journey.


Allir menn skyldu vera ór þingi frá Þorvaldi, þeir er byggðum váru í Súgandafirði ok vestr þaðan, í því takmarki, sem áðr var tját. 

All men should be out of the assembly about Thorvaldr, they who had settled in Sugandafirth and thence west, in that boundary which previously was related.


Þessir fjórir menn skyldu utan fara ok koma aldrigi út: Þorgils Austmaðr, Steingrímr Ásgeirsson, Þórðr Gunnarsson, Bárðr Bárðarson, ok vera ór Vestfirðingafjórðungi at inum næsta hálfum mánuði þaðan frá, er þeir spyrði gerðina. 

These four men should go abroad and never come out (to Iceland): Thorgil Austmadr, Steingrimr Asgeirson, Thordr Gunnarson, Bardr Bardson, and be out of Bestfirthfhordung at the next half month thence forth, when they found out about the arbitration.


Þeir Bjarni djákn ok Kolbeinn Bergsson skyldu vera sekir um allt land nema í Austfjörðum. 

Deacon Bjarni and Kolbeinn Bergson should be outlawed across all the country except in Austfiord.


Ormr Skeggjason skyldi eigi vera í Dýrafirði ok eigi í Ísafirði. 

Ormr Skeggjason should not stay in Dyrafirth and not in Isafirth.


Þórðr Steinsson skyldi ok svá sekr sem Ormr. 

Thordr Steinson should also (be) so sentenced as Ormr.


Allir menn aðrir skyldu hafa slíka sekt sem Þorvaldr án utanför ok gjalda þó fé, þrjú hundruð fyrir mann, til þess at þeim sé landvært. 

All the other men should have such guilt as Thorvaldr without (the requirement to) travel abroad  and yet pay money, three hundred per man, to that to them would be residency in a country open to them.


En með þessum mannsektum gerði Þórðr fyrir víg Hrafns hundrað hundraða. 

But with these penalties Thordr judged for Hrafns slaying 10,000.


Þat fé skyldi gjalda í gulli eða silfri, en því at eins annat fé, ef þeim, er við tæki, þætti þat eigi verra. 

That money should be paid in gold or silver, but that at some other money, if they, who would receive, thought it not worse.


Fyrir afhögg við Sturlu váru gervir þrír tigir hundraða, fyrir afhögg Þórðar Vífilssonar þrír tigir hundraða, fyrir fjörráð við Pétr Bárðarson þrír tigir hundraða. 

For the mutilation against Sturli they were fined 3,000, for Thordr Vifilson's mutilation 3,000, for plotting aginst the life of Petr Bardarson 3,000.


Fyrir aðild vígsakar eftir Hrafn váru gervir þrír tigir hundraða til handa Magnúsi Þórðarsyni, systursyni Hrafns, er vígsakaraðilinn  var, því at synir Hrafns váru þá svá ungir, at þeir máttu eigi vera vígsakaraðilarnir. 

For chief prosecutor in a suit for manslaughter in accordance with Hrafn were fined  3,000 for Magnus Thordarson, Hrafn's nephew, who was the procutor, because Hrafn's sons were then so young they they could not be the prosecutor.Þessi tvau hundruð hundraða guldust eftir því, sem Þórðr Sturluson vildi.

This 20,000 was paid for that, as Thordr Sturluson wanted.