o simpla poveste despre Munteni

From: alexmoeller@...
Message: 14899
Date: 2002-09-01

urmeaza un extras din lucrarea "nebunului " N. Densusianu

[...] o alta grupa stabilita in partile de rasarit ale
peninsulei (Istria) poarta la Pliniu numele de "mentores" (3)
adeca Munteni(4).Aici, in silaba sdin urma avem un rotacism
( r in loc de n) ér cea lalata parte a cuvêntuluieste o forma
corupta de autorii grecesci(5).Insushi Pliniu, atat de ilustru
prin cunoscintele sale cele vaste , se plange, ca-i este
rushina ca densul trebe sê se foloseasca de descrierea Italiei
cu datele grecesci.
Afara de triburile numite la Pliniu Mentores in interiorul
Istriei , navigatorul si geograsful crecesc Scylax, care
traise in timpurile lui Dariu Hystaspe mai amintesce in golful
Adriaticei si insulele Metorides(7), adeca Muntenesci.
Originea numirii geografice de Mentores se reduce la Istrul de
jos. In poema geografica a lui Scymnus din sec I e.n.,
figureaza sub numele de Mentores o populatiune , ale carei
locuinte se aflau de asupra "Thracilor numiti Istri"(8)
[...]
mai departe se descrie aparitia termenului in tinuturile
italice percum si diverse toponime si natroponime pre latine
legate de Munteni.

____________________________
3) Plinius lib. III. 25. 1
4) o forma analogica de " muntari" o aflam la românii din
muntii apuseni ai Transilvaniei. Muntarii, sunt cei
insarcinati cu pazirea vitelor de munte (Frâncu, Romanii
din Muntii Apuseni)
5) Ptolemeu iii 14 35 aminteste de muntele Minthe in Pelopones
6) Plinius lib. III.20.8 Pudet a Graecis Italiae rationem
mutuari.
7) ScylacisPeriplus § 8
8) Scymni Orb. Descr. v. 394