Attachments :

On the other hand, these entries in the Lexicon Poeticum Antiquæ Linguæseptentrionalis [1] would suggest that there must have been some textual support for <skýja>, unless subsequent scholarship has discredited or corrected these readings

 

brynhríð, f, ‚brynje byge‘, kamp, b-ar ský, skjold, dettes beiðir, mand, Mþórð2.

beiðir, m, kræver, som ønsker (at få,  opnå, erobre; genstanden altid i gen., hyppigt i kenninger for mænd, (efter guld)… b. brynhríðar skýja Mpórð2,

 

I must admit that, for the only ms I have looked at, it looks more like <skytia> than  <skyja> (https://handrit.is/en/manuscript/imaging/is/AM02-0155#page/10v++(28+of+79)/mode/2up )

 

[1] Lexicon Poeticum Antiquæ Linguæseptentrionalis

Ordbog Over Det Norsk-Islandske Skjaldesprog

Oprindelig Forfattet Åf Sveinbjörn Egilsson

Forøget Og Påny Udgivet For Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab

2. Udgave ved Finnur Jonsson '

København, S. L. Møllers Bogtrykkeri, 1931

http://www.septentrionalia.dreamhosters.com/lex/ordbog2.pdf

 

Alan

 

From: norse_course@yahoogroups.com <norse_course@yahoogroups.com>
Sent: Saturday, 1 December 2018 6:20 PM
To: nielsenjava@... [norse_course] <norse_course@yahoogroups.com>
Subject: Re: [norse_course] Hrafns Saga 9B

 

 

[snip]

> ef brynhríðar beiði

> biti týgilig skytja,
> niðr drepr skald, und skildi,
> skeggi, mál sem eggjar.

Our text has <skýja> at the end of the sixth line, but GPH
has <skytja> without comment or any indication of ms.
variation, so I’m taking it as the correct version. It’s
the old genitive (sing. and plur.) of <skyti> ‘marksman,
shooter, archer’ (CV), a word used here as a sort of kenning
for ‘man’.

[snip]

Brian