Þeir voru fleiri er í móti mæltu.
They were more who spoke against (it).

Þorgils kvað Þorleik ráða skyldu því að hann vissi að Þorleikur var manna skyggnastur, snúa nú að selinu.
Thorgils said Thorleik should advise because he knew that Thorleikr was a most wide-opened eyes, turns now to the hut.

Hrappur hleypir fram fyrir og dúði spjótsprikuna er hann hafði í hendi og lagði fram fyrir sig og kvað þá vera allt mál að reyna sig.
Hrappr gallops forward before and shook the spear-head which he had in hand and stabbed forward before himself and then said is all a case to experience oneself.

Verða þeir Helgi þá eigi fyrr varir við en þeir Þorgils taka á þeim selið.
They don't become aware of Helgi before that they, Thorgils (and the others) themselves touch the hut. (?)

Þeir Helgi lúka aftur hurðina og taka vopn sín.
They, Helgi (and company), shut the door and take their weapons. (Z. lúka 5 - l. aptr, to shut, with acc. or dat.)

Hrappur hleypur þegar upp á selið og spurði hvort skolli væri inni.
Hrappr immediately jumps up on the hut and asked what devils were in (there).

Helgi svarar: "Fyrir það mun þér ganga sem sá sé nokkuð skæður er hér býr inni að hann muni bíta kunna nær greninu."
Helgi answers: "Before you will go as they are somewhat dangerous who live inside here that he would know (how) to harm nearer the lair."

Og þegar lagði Helgi spjóti út um selsglugginn og í gegnum Hrapp.
And at once Helgi thrust a spear out through the shed's window and through Hrappr.

Féll hann dauður til jarðar af spjótinu.
He fell to the ground dead from the spear.

Þorgils bað þá fara varlega og gæta sín við slysum "því að vér höfum ærin efni til að vinna selið og Helga þar sem hann er nú kominn því að eg hygg að hér sé fátt manna fyrir."
Thorgils asked then (to) go warily and guard himself against mishap "because we have sufficient means to avail (against) the hut and Helgi there where he has now come because I think that few men would be against (us) here.

Selið var gert um einn ás og lá hann á gaflhlöðum og stóðu út af ásendarnir og var einart þak á húsinu og ekki gróið.
The hut was constructed around one beam, and it lay on the gable ends and stood out from the ends of the beams and was a single roof to the house and not joined.

Þá mælti Þorgils að menn skyldu ganga að ásendunum og treysta svo fast að brotnaði eða ella gengi af inn raftarnir en sumir skyldu geyma duranna ef þeir leituðu út.
Thenn Thorgils said that men should go to the beam ends and try so hard to break or otherwise go from in the rafters and some should watch the doors in case they tried to go out.

Fimm voru þeir Helgi inni í selinu.
They, Helgi (and the others) were five (altogether) inside the hut.

Harðbeinn son hans var þar, hann var tólf vetra gamall, og smalamaður hans og tveir menn aðrir er það sumar höfðu komið til hans og voru sekir.
His son Hardbeinn was there, he was twelve years old, and his shepherd and two other men who that summer had come to him and were outlawed.

Hét annar Þorgils en annar Eyjólfur.
One was named Thorgils and the other Eyjolfr.

Þorsteinn svarti stóð fyrir selsdurunum og Sveinn son Dala-Álfs en þeir aðrir förunautar rifu af ræfrið af selinu og höfðu þeir þar skipt liði til.
Thorstein Black and Svein, Dala-Alf's son, stood before the hut's doors and the other companions tore off the roof from the hut and they had there divided (their) troops.

Tók annan ásenda Húnbogi hinn sterki og þeir Ármóðssynir en þeir Þorgils og Lambi annan ásenda og þeir synir Guðrúnar.
Hunbogi the Strongand the sons of Armond took one pillar end and they, Thorgils, Lambi, and the sons of Gudrun the other end of the pillar.


Treysta þeir nú fast á ásinn og brotnaði hann í sundur í miðju.
They tried the strength of the beam hard and broke it apart in (the) middle.

Og í þessi svipan lagði Harðbeinn út atgeiri úr selinu þar sem hurðin var brotin.
And in this moment, Hardbeinn thrust out a spear from the hut there where the door was broken.

Lagið kom í stálhúfu Þorsteins svarta svo að í enninu nam staðar.
The stab entered Thorstein Black's steel hat so that it stopped in the forehead.

Var það mjög mikill áverki.
It was a very big wound.

Þá mælti Þorsteinn það er satt var að þar voru menn fyrir.
Then Thorsteinn said it is true was that there were men against (them).

Því næst hljóp Helgi út um dyrnar svo djarflega að þeir hrukku fyrir er næstir voru.
Next Helgi jumped out of the door so boldly that they who were nearest gave way before him.

Þorgils var þá nær staddur og hjó eftir honum með sverði og kom á öxlina og varð það mikill áverki.
Thorgils was then present and hacked at him with a sword and it landed on (his) shoulder, and it became a large wound.

Helgi snerist þá í móti og hafði í hendi viðaröxi.
Then Helgi turned against him, and he had in (his) hand a wood-axe.