Þorgerður svarar: "Mikið gerið þér mér fyrir þessu máli en eigi mundi eg mitt erfiði til spara ef til framkvæmdar yrði."
Thorgerdr answers: "You have done much for me over this case, and I would not spare my trouble if to your difficulty."

Síðan fór hún út á Eyri og fann Steinþór og bað hann gerast formann eftirmælis þessa.
Then she went to to Eyri and met Steinthor and asked him become leader in this case concerning a person's death.

Steinþór svarar: "Hví beiðir þú mig þessa?
Steinthor answers: "Why do you ask me this?

Eg er ungur maður og átt eigi hlut að málum manna en frændur Vigfúss, þeir er honum eru nánari en eg, eru meiri uppivöðslumenn en eg.
I am a young man and hadn't a part to the man's case than kinsman Vigruss, they who to him were closer than I, were more overbearing men than I.

Er og þess engi von að eg taki þetta mál fyrir hendur þeim en eigi mun eg skiljast við frændur mína þá er eftir þessu máli eiga að sjá."
That is also no hope that I take this matter before the hand to them, but I will not forsake my relatives, those who have a look after this matter. (Z. sjá 6 - eiga eptir e-u at sjá, to have to look after a thing)

Fékk Þorgerður þar eigi önnur svör.
Thorgerdur didn't get there another answer.

Fór hún eftir það inn yfir fjörðu á fund Vermundar og sagði honum hvar þá var komið, kvað allt sitt mál fyrir borði verða nema hann gerðist skörungur fyrir þessu máli.
After that she went inwards over a fiord to meet Vermundr and told him where that had come, said her matter was quite slighted unless he become a leader for this matter. (?) (Z. borð 2 - verða (allr) fyrir borð borinn, verða allr fyrir borði, to be (quite) thrown overboard, i. e. slighted)

Vermundur svarar: "Meiri von er að reki verði að ger þessum málum þér til hugganar.
Vermundr answers: "More hope is to (those) who become adrift (those) who deserve comfort.

Skal eg þó til leggja enn ráð með þér ef þú vilt þér að fylgja."
I shall yet contribute as my share still advice with you if you wanted yourself to take."

Hún svarar: "Flesta hluti mun eg til þess vinna."
She answers: "In most part I will make myself worthy of this."

"Nú skaltu heim fara," sagði Vermundur, "og láta upp grafa Vigfús bónda þinn.
"You shall now go home," said Verundr, "and open up (the) grave of your husband Vigfus.

Tak síðan höfuð hans og fær Arnkatli og seg honum svo að þetta höfuð mundi eigi við aðra meta að mæla eftir hann ef þess þyrfti við."
Then take his head and go to Arnkatl and tell him so as this head would not value with to speak about him if that is necessary."

Þorgerður kvaðst eigi vita hvar þessu máli mundi koma en sjá kvaðst hún að þeir spörðu hana eigi til erfiðis og skaprauna "en til mun eg þetta vinna," segir hún, "ef þá yrði þyngri hlutur óvina minna en áður."
Thorgerdr said for himself (to) not know where this case would come, but he told her that they don't spare her from toil and ridicule "but I will make myself worthy of this," she says, "

Eftir það fór hún heim og hafði þessa meðferð alla sem henni var kennd.
After that she went home and had all this behavior as she was instructed.

Og er hún kom á Bólstað segir hún Arnkatli að frændur Vigfúss vildu að hann gerðist fyrirmaður að eftirmáli um víg Vigfúss en þeir hétu allir sinni liðsemd.
And when she came to Bolstad she tells Arnkatl that (his) kinsman Vigfuss wanted that he become a leader for the case concerning Vigfuss's slaying and they promised all their assistance.

Arnkell kvaðst sagt hafa áður hversu honum var gefið um þetta mál.
Arnkell said for himself to have said how he was disposed concerning this matter.

Þá brá Þorgerður höfðinu undan skikkju sinni og mælti: "Hér er nú það höfuð er eigi mundi undan teljast að mæla eftir þig ef þess þyrfti við."
Then Thorgerdur drew the head from under her cloak and said: "Here now is that head which would not refuse to take up the prosecution in your case of being slain if that were needed." (Z. telja 6 - teljast undan e-u, to decline, refuse) (Z. mæla 3 - mæla eptir e-n, to take up the prosecution in the case of a slain man)