Here´s my translation

 

Alan

 

Konurnar ríða í brott fjórar saman.
The-women ride away four together.

Þorgils grunar að njósn muni borin vera frá þeim og bað þá taka hesta sína
og ríða að sem tíðast
Thorgils suspects that intelligence will be carried about (frá, Z6) them (ie Þorgils and co) and bade them to take their
horses and to ride on at once

og svo gerðu þeir. Og áður þeir stigu á bak reið maður að þeim þjóðsýnlega.
and so they did. And (but) before they mounted (lit: stepped on (horse) back), a person (man) rode towards them openly.

Sá var lítill vexti og
That-one (ie he) was little in growth (ie small in stature) and

allkviklátur. Hann var margeygur furðulega og hafði færilegan hest. Þessi maður kvaddi Þorgils kunnlega.
very-lively. He was exceedingly many-eyed (ie had eyes that darted everywhere) and had a strong horse. This person (man) greeted Thorgils familiarly.

Þorgils spyr hann að nafni og kynferði og svo hvaðan hann væri kominn.
Thorgils asks him for (his) name and ancestry and also whence he was (had) come.

Hann kveðst Hrappur heita og vera breiðfirskur að móðurkyni "og þar hefi eg upp vaxið. Hefi eg
He declared-of-himself to be (that he was) called Hrappr and to be belonging-to-Broad-fjord by (his) mother’s-kin “and there I have grown up. I have

nafn Víga-Hrapps og það með nafni að eg er engi dældarmaður þó að eg sé lítill vexti. En eg er
(the) name Slayer-Hrappr and (have) that with (the) name that I am no gentleman even though I be small in stature. But I am

sunnlenskur að föðurkyni. Hefi eg nú dvalist þar nokkura vetur. Og allvel hefir þetta til borið
from-the-south by (my) father’s-kin. I have now stayed there some winters. And this has happened (turned out) very-well,

Þorgils er eg hefi þig hér ratað því að eg ætlaði þó þinn fund að sækja þó að mér yrði um það nokkuru torsóttara.
Thorgils, that I have found you here because I intended nevertheless to seek your meeting (ie a meeting with you) even though (it) should-become (verða, Z6) for me concerning that somewhat harder-to-do.

En vandkvæði eru mér á hendi. Eg hefi orðið missáttur við húsbónda minn.
But troubles are at hand for me. I have been at-odds with my master.

Hafði eg af honum viðfarar ekki góðar en eg hefi það af nafni að eg vil ekki sitja mönnum slíkar hneisur
I had not from him good-treatment but I have that from (my) name that I will not submit to such disgrace from persons (men)

og veitti eg honum tilræði en þó get eg að annaðhvort hafi tekið lítt eða ekki.
and I assaulted him (lit: made an assault on him, veita, Z7) but nevertheless I guess (geta, Z.ii) that either (it) has been-equivalent-to (taka, Z6) little or nothing (ie little or nothing has come of it).

En litla stund var eg þar til raunar síðan því að eg þóttist hirður þegar eg kom á bak hesti þessum er eg tók frá bónda."
But a short time I was there for proof after-that because I bethought-myself safe (lit: herded, concealed, hidden, hirða, Z4, past part) immediately I mounted (lit: stepped on to (the) back of) this horse which I took (stole) from (my) master (= húsbondi).”

Hrappur segir margt en spurði fás en þó varð hann brátt var að þeir ætluðu að stefna að Helga og
Hrappr says much but asked little but nevertheless he quickly became aware that they intended to attack (make for) Helgi and

lét hann vel yfir því og sagði að hans skal eigi á bak að leita.
he expressed approval of that and said that (one) shall not seek for him at (the) back.

64. kafli - Dráp Helga
Chapter 64 – The Killing of Helgi.

Þeir Þorgils tóku reið mikla þegar þeir komu á bak og riðu nú fram úr skóginum. Þeir sáu fjóra
They, Thorgils (and co) started riding hard as-soon-as they mounted and rode now forward out of the-wood. They saw four

menn ríða frá selinu. Þeir hleyptu og allmikið. Þá mæltu sumir förunautar Þorgils að ríða skyldi
persons (men) ride from the-shieling. They rode-swiftly and very hard. Then some of Thorgils’ travelling-companions spoke that (they) should ride

eftir þeim sem skjótast.
after them as quickly as possible.

Þá svarar Þorleikur Bollason: "Koma munum vér áður til selsins og vita hvað þar sé manna
Then Thorleikr Bolli’s-son answers, “We will come to the-shieling before (we do anything else, ie first) and try-to-find-out (vita, Z3) what in-the-way-of persons (men) are there

því að það ætla eg síður að hér sé Helgi og hans fylgdarmenn. Sýnist mér svo sem þetta séu konur einar."
because I expect that less (ie I think it less likely)that here is Helgi and his followers. (It) seems to me so that this (lot) are only (J) women.”