Konurnar ríða í brott fjórar saman.
The women ride away four together.

Þorgils grunar að njósn muni borin vera frá þeim og bað þá taka hesta sína og ríða að sem tíðast og svo gerðu þeir.
Thorgils suspects that spies will have been carried off from them and asked them to take their horses and ride as soon as possible and so they do.

Og áður þeir stigu á bak reið maður að þeim þjóðsýnlega.
And before they mount up, a man rode openly to them.

Sá var lítill vexti og allkviklátur.
He was little grown and very quick.

Hann var margeygur furðulega og hafði færilegan hest.
He was very many-eyed (at least that's what Z. says, but it doesn't make sense to me) and had a strong horse.

Þessi maður kvaddi Þorgils kunnlega.
This man greeted Thorgils familiarly.

Þorgils spyr hann að nafni og kynferði og svo hvaðan hann væri kominn.
Thorgils asks him his name and kindred and so from where he would have come. (Z. spyra 3 - s. e-n at nafni, to ask one his name)

Hann kveðst Hrappur heita og vera breiðfirskur að móðurkyni "og þar hefi eg upp vaxið.
He said for himself that he is called Hrappr and is a Broad-firskr on his mother's side "and I have grown up there.

Hefi eg nafn Víga-Hrapps og það með nafni að eg er engi dældarmaður þó að eg sé lítill vexti.
I have (the) name Viga-Hraps and that with (the) name that I am not a gentle man although I am little grown (i.e., not fully grown).

En eg er sunnlenskur að föðurkyni.
An I am German on my father's side.

Hefi eg nú dvalist þar nokkura vetur.
I have now lived there some years.

Og allvel hefir þetta til borið Þorgils er eg hefi þig hér ratað því að eg ætlaði þó þinn fund að sækja þó að mér yrði um það nokkuru torsóttara.
And this has very well happened to Thorgils, which I have found you because I intended yet (to) meet you to seek yet that happened to me concerning that somewhat hard to overcome. (?)

En vandkvæði eru mér á hendi.
But a trouble came to hand for me.

Eg hefi orðið missáttur við húsbónda minn.
I have been disagreeing with my master of the house.

Hafði eg af honum viðfarar ekki góðar en eg hefi það af nafni að eg vil ekki sitja mönnum slíkar hneisur og veitti eg honum tilræði en þó get eg að annaðhvort hafi tekið lítt eða ekki.
I didn't have from him good treatment, and I have that of namesake that I don't want to put up with men such a disgrace, and I offered to him a discussion and yet I get that either have taken little or nothing.

En litla stund var eg þar til raunar síðan því að eg þóttist hirður þegar eg kom á bak hesti þessum er eg tók frá bónda."
But I was there a little while for a test since because it seemed to me to conceal at once I came on these horses which I took from the master."

Hrappur segir margt en spurði fás en þó varð hann brátt var að þeir ætluðu að stefna að Helga og lét hann vel yfir því og sagði að hans skal eigi á bak að leita.
Hrappr says much but asked little although it happened he soon was that they intended to call to Helgi and expressed approval over that and said that he should not make an attempt (to go) back. (???)
64. kafli
Dráp Helga
Þeir Þorgils tóku reið mikla þegar þeir komu á bak og riðu nú fram úr skóginum.
They, Thorgils (and company) rushed to ride much, at once they mounted and ride now from out of the forest.

Þeir sáu fjóra menn ríða frá selinu.
They saw four men riding from the hut.

Þeir hleyptu og allmikið.
They also galloped very great(ly).

Þá mæltu sumir förunautar Þorgils að ríða skyldi eftir þeim sem skjótast.
Then some of Thorgil's company said that (they) should ride after them as soon as possible.

Þá svarar Þorleikur Bollason: "Koma munum vér áður til selsins og vita hvað þar sé manna því að það ætla eg síður að hér sé Helgi og hans fylgdarmenn.
Then Thoreikr Bollason answers: "We will come before to the hut and know what men are there because I think that lest that here be Helgi and his followers.

Sýnist mér svo sem þetta séu konur einar."
It seemed to as this would be a lone woman."