Þormóður Trefilsson kvað vísu þessa um víg Vigfúss:
Thormod Trefil’s son recited this verse about Vigfus’ slaying
Felldi fólksvaldi
A captain felled

fyrst hins gullbyrsta
first Vigfus of the gold-mounted?

velti valgaltar,
charms? rolled?

Vigfús þann hétu.
promised then.

Slíta þar síðan
Then tear there

sára benskárar
wounds, better?? wounds

bráð af böð-Nirði,
raw flesh of Nirdi’s offering

Bjarnar arfnytja.
heir of Bjorn’s.

27. kafli
Eftir þetta fór Þorgerður út undir Hraun og bað Styr mæla eftir Vigfús
frænda sinn.
After that Thorgerd went out under Hraun and asked Styr to take up the
prosecution for Vigfus, his kinsman.

Hann svarar: "Því hét eg Snorra goða í vor þá er hann sat hjá málum vorum
Þorgestlinga að eg
He answers, “I promised it to Chieftain Snorri in the spring then when he
was present at our case, the Thorgest folk, that I

skyldi eigi með fjandskap ganga í mót honum um þau mál er margir væru
jafnnær sem eg. Nú
would not go against him in enmity regarding that case when many were
equally close as I. Now

máttu sækja Vermund bróður minn að þessu máli eða aðra frændur vora."
you may seek my brother, Vermund, for this case or others of our kinsmen.”

Eftir það fór hún út til Bjarnarhafnar og beiddi Vermund liðveislu og kallar
honum vandast um
After that she went out to Bjarnarhafn and asked Vermund for help and says
it becomes difficult for him

"því að Vigfús trúði þér best af öllum sínum frændum."
“because Vigfus trusted you best of all his kinsmen.”

Vermundur svarar: "Skyldur er eg hér nokkuð gott til að leggja en eigi nenni
eg að ganga í þetta
Vermund answers, “I shall her contribute something good, but I am not
inclined to enter into this

vandræði fyrir aðra frændur vora. En vera skal eg aðveitandi bæði með
framkvæmd og ráðum,
difficulty before others of our kinsmen. But I shall be a helper (veitandi)
both with prowess and advice,

slíkt er eg fæ að gert. Vil eg fyrst að þú farir út á Eyri og finnir
Steinþór frænda Vigfúss. Honum
such as I am able to do. I want first that you go out to Eyr and meet
Steinthor, Vigfus’ kinsman.

er nú léttvígt og er mál að hann reyni sig í nokkurs konar málaferlum."
For him it is now easy to fight and it is time he proved himself in some
lawsuits of women.”

Fred & Grace Hatton
Hawley, Pa.