Hann svarar: "Þá sátu tveir menn.
He answers: "Then, two men sat. (Could this also mean "were sitting"?)

Þeir voru líkir sýnum og mundu vera miðaldra menn og hinir knálegustu, rauðir á hárlit og freknóttir í andliti og þó vel sýnum."
They were like one another and would be middle-aged men and the most vigorous, red-haired and freckled-face and yet (having) good looks."

Helgi mælti: "Gerla skil eg hverjir þessir menn eru.
Helgi said: "I completely understand who these men are.

Þar eru þeir Ármóðssynir fóstbræður Þorgils, Halldór og Örnólfur, og ertu skilvís maður.
They are the sons of Armod's, Thorgil's foster-brothers, Halldor and Ornolfur, and you are a trustworthy man.

Eða hvort eru nú taldir þeir menn er þú sást?"
Have you now told of the men whom you saw?"

Hann svarar: "Litlu mun eg nú við auka.
He answers: "I will now add a little (more). (Z. auka 2 – auka e-u við, to add)

Þá sat þar næst maður og horfði út úr hringinum.
Then there sat a next man and (he) turned out of the ring (i.e., he faced away from the circle of people?).

Sá var í spangabrynju og hafði stálhúfu á höfði og var barmurinn þverrar handar breiður.
He was in plate-mail and had a steel cap on his head and it was rimmed across the broad side (?).

Hann hafði öxi ljósa um öxl og mundi vera alnar fyrir munn.
He had a shinging axe on (his) shoulder and it would be a foot and a half a half over (the length of) the blade.

Sjá maður var dökklitaður og svarteygur og hinn víkinglegsti."
That man was dark colored and black-eyed and the most like a Viking."

Helgi svarar: "Þenna mann kenni eg glöggt að frásögn þinni.
Helgi answers: "This man I clearly know from your account.

Þar hefir verið Húnbogi hinn sterki son Álfs úr Dölum og vant er mér að sjá hvað þeir vilja og mjög hafa þeir valda menn til ferðar þessar."
There has been Hunbogi the strong, son of Alfr out of the Dales, and it is difficult for me to see what they want, and they have many select men on this journey."

Sveinninn mælti: "Og enn sat maður þar hið næsta þessum hinum sterklega manni.
The boy said: "And yet a man sat there next to these the strongest man.

Sá var svartjarpur á hár, þykkleitur og rauðleitur og mikill í brúnum, hár meðalmaður."
He was dark haired, chubby-faced and red-faced and bushy eyebrows, an average man (in regards to) hair."

Helgi mælti: "Hér þarftu eigi lengra frá að segja.
Helgi said: "Here you don't need to say (anything) further.

Þar hefir verið Sveinn son Álfs úr Dölum, bróðir Húnboga, og betra mun oss að vera eigi ráðlausum fyrir þessum mönnum því að nær er það minni ætlan að þeir muni vilja hafa minn fund áður þeir losni úr héraði og eru þeir menn í för þessi er vorn fund munu kalla skaplegan þó að hann hefði nokkuru fyrr að hendi komið.
There has been Sveinn, Alf's son out of the Dales, Hunboga's brother, and it will be better for us not to be losing-our-heads because of these men because nearer is it my thought that they will want to have my fight before they go free out of the district, and they are men in this journey which defense fight (?) will call suitable although he have somewhat previously come to hand. (?)

Nú skulu konur þær sem hér eru að selinu snarast í karlföt og taka hesta þá er hér eru hjá selinu og ríða sem hvatast til veturhúsa.
Now shall the wives as are here at the hut dress in man's clothes and take the horses which are beside the hut and ride as quickly as possible to the winter house. (Z. snara 6 – snarast í karlföt, to dress in man's clothes)

Kann vera að þeir sem nær oss sitja þekki eigi hvort þar ríða karlar eða konur.
It can be that they who sit near us don't notice if men or women ride there.

Munu þeir þurfa lítils tóms að ljá oss áður vér munum koma mönnum að oss og er þá eigi sýnt hvorra vænna er."
They will need a little leisure to give us before we will (have) the men come to us and when it is not clear who is a friend."