"Þú skalt fara til Helgafells og ganga í loft það er þar er yfir útidyrum og
rýma fjalir í gólfinu svo
“You shall go to Helgafells and go to a loft there that is over the outer
doors and clear away boards on the floor so

að þú fáir þar lagt atgeiri í gegnum. En þá er Snorri gengur til kamars þá
skaltu leggja atgeirinum
that you are able there to thrust a spear through. And then when Snorri
goes to (the) privy, you shall thrust the spear

í gegnum loftsgólfið í bak Snorra svo fast að út gangi um kviðinn, hlaup
síðan út á ræfrið og svo
through the loft floor into Snorri’s back so hard that (it) goes out through
the belly, run out on the roof afterwards and thus

ofan fyrir vegginn og lát náttmyrkrið gæta þín."
down on the way and let the night darkness get (cover) you.”

Og með þessu ráði fór Svartur til Helgafells og rauf ræfrið yfir útidyrum og
gekk þar inn í loftið.
And with this plan, Svart went to Helgafell and made holes in the roof over
the privy and went there into the loft.

Það var í þann tíma er þeir Snorri sátu við málelda.
It was at that time when they, Snorri (and others) sat at a meal fire.

Í þann tíma voru útikamrar á bæjum. En er þeir Snorri gengu frá eldinum
ætluðu þeir til
At that time (there) were privies at farms. And when they, Snorri (and co.)
went from the fire, they intended (to go) to

kamarsins og gekk Snorri fyrstur og bar undan út í dyrnar áður tilræðið
Svarts varð. En Már
the privy and Snorri went first and passed beneath out of the doors before
Svart’s attack happened. But Mar

Hallvarðsson gekk næst Snorra og lagði Svartur atgeirinum til hans og kom
lagið á herðarblaðið
Hallvard’s son went next to Snorri and Svart thrust the spear at him and
(it) came in the direction of the shoulder blade

og renndi út undir höndina og skar þar út og varð það eigi mikið sár.
and ran out under the arm and cut out there and did not become a large
wound.

Svartur hljóp út og ofan fyrir vegginn. Honum varð hált á brústeinunum og
féll hann fall mikið er
Svart leaped out and down to the way. He ? ? on the pavement and he fell a
great fall when

hann kom niður og fékk Snorri tekið hann áður hann stóð upp. Voru þá hafðar
af honum sannar
he came down and Snorri was able to seize him before he stood up. Then were
had truthful words of him

sögur og sagði hann þá allt hversu farið hafði með þeim Vigfúsi og svo það
að hann er að
and he told them all how (it) had gone with them, Vigfus (and him) also that
he is at

kolbrennu undir Seljabrekkum. Síðan var bundið sár Más.
charcoal making below Seljabrekkum. Afterwards Mar’s wound was bandaged.

Eftir það fóru þeir Snorri sjö saman út til Drápuhlíðar. Sáu þeir, þá er
þeir koma upp í hlíðina,
After that they, Snorri (and co.), went – 7 together, out to Drapuhlid
River. They saw, then when they come up to the gate

eldinn er þeir Vigfús brenndu kolin. Þeir komu að þeim Vigfúsi óvörum og
drápu Vigfús en gáfu
the fire where they, Vigfus (and co.) burned charcoal. They came upon them,
Vigfus (and co.), unawares and killed Vigfus, but gave

grið húskörlum hans. Síðan fór Snorri heim en húskarlar Vigfúss sögðu þessi
tíðindi heim í
truce to his house servants. Afterwards Snorri went home, and Vigfus’ house
servants told these tidings at home in

Drápuhlíð. Vigfús var heygður eftir um daginn.
Drapuhlid. Vigfus was buried the next day.

Þann sama dag fór Þorgerður kona Vigfúss inn á Bólstað að segja Arnkatli
frænda sínum og bað
That same day Thorgerd, Vigfus’ wife went in to Bolstad to tell Arnkel, her
kinsman, and bade

hann taka við eftirmáli um víg Vigfúss. En Arnkell veik því af sér og kvað
það koma til
him take up the lawsuit regarding Vigfus’ slaying. But Arnkel declined and
said it is the concern of

Kjalleklinga frænda hans og vísaði hann þessu máli helst á Styr, segir hans
vera að mæla eftir
the Kjallelkingers, his kinsmen, and he directed this case most to Styr,
says of him to be (the one) to take up the prosecution for

Vigfús frænda sinn með því að hann vildi þó í mörgu starfa.
Vigfus, his kinsman, because he would wanted to do much yet.

Fred & Grace Hatton
Hawley, Pa.