Þá svarar Helgi: "Vendilega hefir þú að þessum manni hugað. Mun og mikils um
þenna mann
Then Helgi answers, “You have considered this man carefully. Also much
regarding that man will be worthwhile.

vert vera. En ekki mun eg þenna mann séð hafa. En þó mun eg geta til hver
hann er. Það hygg eg
But I will not have seen this man. But still I will guess who he is. I
think it

að þar hafi verið Bolli Bollason því að það er mér sagt að hann sé efnilegur
maður."
that Bolli Bollason has been there because it is told to me that he is a
promising man.”

Þá mælti sveinninn: "Þá sat maður í smeltum söðli. Sá var í gulgrænum
kyrtli. Hann hafði mikið
Then the boy spoke, “Then sat a man in an enameled saddle. That one was in
a yellow-green kyrtle. He had a huge

fingurgull á hendi. Sá maður var hinn fríðasti sýnum og mun enn vera á ungum
aldri, jarpur á
ring on his hand. That man was the fairest of face and will still be of a
young age, chestnut of

hárslit og fer allvel hárið og að öllu var hann hinn kurteisasti maður."
hair color and with luxuriant hair and in all thing he was the most
courteous man.”

Helgi svarar: "Vita þykist eg hver þessi maður mun vera er þú hefir nú frá
sagt. Þar mun vera
Helgi answers, “I think I know who this man will be who you have now spoken
of. There will be

Þorleikur Bollason og ertu skýr maður og glöggþekkinn."
Thorleik Bolli’s son and you are a clever and clear-sighted man.”

Sveinninn segir: "Þar næst sat ungur maður. Hann var í blám kyrtli og í
svörtum brókum og
The boy says, “Nearest there sat a young man. He was in a blue kyrtle and
in black breeches and

gyrður í brækur. Sá maður var réttleitur og hvítur á hárlit og vel farinn í
andliti, grannlegur og kurteislegur."
with breeks girt up (CV). That man had regular features and white as to
hair color and well shaped face, slender and courteous (graceful?).

Helgi svarar: "Þenna mann kenni eg og hann mun eg séð hafa og mundi þá vera
maðurinn
Helgi answers, “I recognize that man and he I will have seen and then the
man would (have) be(en)

allungur. Þar mun vera Þórður Þórðarson fóstri Snorra goða og hafa þeir
kurteist lið mjög
much younger. There will be Thord Thord’s son, Chieftain Snorri’s foster
son, and they have a very courteous company

Vestfirðingarnir. Hvað er enn þá?"
the West Firthers. Who else was (along) then?”

Þá mælti sveinninn: "Þá sat maður í skoskum söðli, hár í skeggi og skolbrúnn
mjög, svartur á hár Then the boy spoke, “Then a man sat in a Scottish
saddle, hair all shaggy and very swarthy brown, black of hair and

og skrúfhár og heldur ósýnilegur og þó garplegur. Hann hafði yfir sér
fellikápu grá."
stiff haired and rather unsightly and yet martial. He had over him a grey
plaid.”

Helgi segir: "Glöggt sé eg hver þessi maður er. Þar er Lambi Þorbjarnarson
úr Laxárdal og veit
Helgi says, “I see clearly who this man is. There is Lambi Thorbjorn’s son
out of Lax River Dale and I know

eg eigi hví hann er í för þeirra bræðra."
why he is in those brothers’ journey.”

Sveinninn mælti: "Þá sat maður í standsöðli og hafði ysta heklu blá og
silfurhring á hendi. Sá var
The boy spoke, “Then a man sat in a high saddle and had outermost a blue,
hooded frock and a silver ring on his arm. That one was

búandlegur og heldur af æsku aldri, dökkjarpur á hár og hrökk mjög. Hann
hafði ör í andliti."
sturdy and rather of threadbare age, dark auburn hair and very curly? He
had ?? on the face.”

"Nú versnar mjög frásögnin," sagði Helgi. "Þar muntu séð hafa Þorstein
svarta mág minn og víst
“Now the tale worsens much,” said Helgi, “There you will have seen Thorstein
the black, my in-law and certainly

þykir mér undarlegt er hann er í þessi ferð og eigi mundi eg veita honum
slíka heimsókn. Eða hvað er enn þá?"
(it) seems to me remarkable when he is on this journey and I would not give
him such an attack at home. Who else then is (there)?”
Fred & Grace Hatton
Hawley, Pa.