"Annað mál er það," sagði Styr, "að eg leysi vandræði þitt en hitt að þiggja
menn þessa af þér í
“That is another thing,” said Styr, “that I solve your problem, but the
other that men think this of you as

vingjöf og það vil eg eigi. En vandræði þitt er engi maður jafnskyldur að
leysa sem eg ef okkur þykir einn veg báðum."
a friendly gift and I don’t want it. But no man is equally bound to solve
your difficulty than I, if a way seems (possible) to both of us.”

En þó að Styr mælti svo um þá kaus Vermundur að Styr tæki við berserkjunum
og skilja þeir
But even though Styr spoke thus regarding them, Vermund chose that Styr
accept the berserkers and those brothers part

bræður nú með kærleik.
now with affection.

Fór Styr þá heim og berserkirnir með honum og voru þeir þess eigi fúsir í
fyrstu og kalla
Styr went home then and the berserkers with him and they were at first not
eager and say

Vermund eigi eiga að selja sig né gefa sem ánauðga menn en þó kalla þeir nær
sínu skapi að
Vermund (was) not entitled to sell nor give (them away) like enslaved men,
but still they said (it was) nearer to their frame of mind to

fylgja Styr en Vermundi. Og fóru þeirra skipti mjög líklega fyrst.
follow Styr than Vermund. And their arrangement went very promisingly at
first.

Þá voru berserkirnir með Styr er hann fór vestur um fjörð að drepa Þorbjörn
kjálka er bjó í
The berserkers were with Styr when he went west around the fjord to kill
Thorbjorn jawbone who lived in

Kjálkafirði. Hann átti lokrekkju sterka gerva af timburstokkum og brutu
berserkirnir þegar upp
Jawbone Firth. He had made a strong locked bed chamber of timber beams and
the berserkers broke (it) up at once

svo að af gengu nafarnar fyrir utan, en þó varð Styr banamaður Þorbjarnar
kjálka.
so that the wooden pegs went out, but still Styr became Thorbjorn kjalka’s
killer.

26. kafli
Það haust er berserkirnir komu til Styrs varð það til tíðinda að Vigfús í
Drápuhlíð fór til
That fall when the berserkers came to Styr, news was that Vigfus in
Drapuhlid went

kolgerðar þangað sem heita Seljabrekkur og með honum þrælar hans þrír. Einn
hét Svartur hinn sterki.
to burn charcoal thither where it is called Seljabrekkur and with him his
three thralls. One was named Svart the strong.

Og er þeir komu í skóginn mælti Vigfús: "Allmikill harmur er það, og svo mun
þér þykja
And when they came to the forest, Vigfus spoke, “It is a very great pity,
and so will it seem to you,

Svartur, er þú skalt vera ánauðigur maður svo sem þú ert sterkur og
drengilegur að sjá."
Svart, that you shall be an enslaved man though you are strong and valiant
to see.”

"Víst þykir mér mikið mein að því," segir hann, "en eigi er mér það
sjálfrátt."
“Certainly it seems to me a great harm in it,” says he, “but independent
choice is not for me.”

Vigfús mælti: "Hvað viltu til vinna að eg gefi þér frelsi?"
Vigfus spoke, “What do you wish to do that I give you freedom?”

"Eigi má eg það með fé kaupa, því að eg á ekki, en þá hluti er eg má mun eg
enga til spara."
“I am not able to buy it with money, because I don’t have any, and of those
things which I am able I (would) spare nothing.”

Vigfús mælti: "Þú skalt fara til Helgafells og drepa Snorra goða en eftir
það skaltu sannlega fá
Vigfus spoke, “You shall got to Helgafells and kill Priest Snorri and after
it you shall truly get

frelsi þitt og þar með góða kosti er eg skal veita þér."
your freedom and in addition good means which I shall give you.”

"Því mun eg eigi til leiðar koma," segir Svartur.
“I will not (be able) to bring it about,” says Svart.

"Eg skal ráð til setja," segir Vigfús, "það er þetta skal framkvæmt verða
mannhættulaust."
“I shall contrive a plan,” says Vigfus, “that which shall become successful
and without mortal danger.”

"Heyra vil eg það," segir Svartur.
“I want to hear it,” says Svart.

Fred & Grace Hatton
Hawley, Pa.