Hann svarar: "Séð hefi eg það að eg ætla að tíðindum muni gegna."
He answers, “I have seen it that (which) I expect will be of importance to
you.”

Helgi spyr hvað það væri.
Helgi asks what it was.

Hann kvaðst séð hafa menn eigi allfá "og hygg eg að vera munu
utanhéraðsmenn."
He said he had seen men, (and) not few, “and I think that (they) will be men
from outside the district.”

Helgi mælti: "Hvar voru þeir er þú sást þá eða hvað höfðust þeir að eða
hugðir þú nokkuð að
Helgi spoke, “Where were they when you saw them or what were they up to or
did you notice their

klæðabúnaði þeirra eða yfirlitum?"
clothing or personal appearances?”

Hann svarar: "Ekki varð mér þetta svo mjög um felmt að eg hugleiddag eigi
slíka hluti því að eg
He answers, “Nothing of this came over me so much regarding fear that I did
not consider such thing because I

vissi að þú mundir eftir spyrja."
knew that you would ask about (them).”

Hann sagði og að þeir væru skammt frá selinu og þeir átu þar dagverð. Helgi
spyr hvort þeir sætu
He said also that they were a short way from the sheiling and they had
breakfast there. Helgi asks whether they sat

í hvirfingi eða hver út frá öðrum. Hann kvað þá í hvirfingi sitja í söðlum.
in a circle or each out from the others. He said they sat in a circle on
saddles.

Helgi mælti: "Seg mér nú frá yfirlitum þeirra. Vil eg vita ef eg megi nokkuð
ráða að líkindum
Helgi spoke, “Tell me now of their appearances. I want to know if I might
understand by likenesses

hvað manna þetta sé."
who these men are.”

Sveinninn mælti: "Þar sat maður í steindum söðli og í blárri kápu. Sá var
mikill og drengilegur,
The boy spoke, “There sat a man in a colored saddle in a blue cloak. That
one was large and valiant,

vikóttur og nokkuð tannber."
with a receding hairline and somewhat protruding teeth.”

Helgi segir: "Þenna mann kenni eg gerla að frásögn þinni. Þar hefir þú séð
Þorgils Hölluson
Helgi says, “I know that man quite fully from your report. There you have
seen Thorgils Holluson,

vestan úr Hörðadal. Eða hvað mun hann vilja oss kappinn?"
from the west out of Horda Dale. Or what will he, a champion, want with
us?”

Sveinninn mælti: "Þar næst sat maður í gylltum söðli. Sá var í
skarlatskyrtli rauðum og hafði
The boy spoke, “There next sat a man in a gilt saddle. That one was in a
red scarlet kyrtle and had

gullhring á hendi og var hnýtt gullhlaði um höfuð honum. Sá maður hafði gult
hár og liðaðist allt
a gold ring on (his) arm and (there) was a knitted? golden lace about his
head. That man had golden hair and (it) fell all

á herðar niður. Hann var ljóslitaður og liður á nefi og nokkuð hafið upp
framan nefið, eygður
down on the shoulders. He was fair skinned and hook-nosed and somewhat up
before the nose,

allvel, bláeygur og snareygur og nokkuð skoteygur, ennibreiður og fullur að
vöngum. Hann hafði
(with) good eyes, blue-eyed and keen eyed and somewhat restless eyed, having
a broad forehead and full in the cheeks. He had

brúnaskurð á hári og hann var vel vaxinn um herðar og þykkur undir hönd.
Hann hafði allfagra
bangs as to hair and he was well grown about the shoulders and thick below
the arms. He had good looking

hönd og sterklegan handlegg og allt var hans látbragð kurteislegt og því
orði lýk eg á að eg hefi
arms and powerful forearms and in all ways his bearing was courteous and I
end these words that I have

engan mann séð jafnvasklegan að öllu. Hann var og unglegur maður svo að
honum var ekki grön
seen no man equally gallant in all ways. He was also a young man so that he
had not grown a mustache.

vaxin. Sýndist mér sem þrútinn mundi vera af trega."
(It) seemed to me as (though he) would be oppressed with grief.”

Fred & Grace Hatton
Hawley, Pa.