> Brátt er Vermundur kom heim vakti Halli berserkur til þess
> við Vermund að hann mundi fá honum kvonfang mjög sæmilegt.

> As soon as Vermundr came home, the berserker Halli brought
> up the matter with Vermundr that he (Vermundr) should get
> him (Halli) a very honorable wife. (Z. vakta 5 - vakta til
> e-s (or v. til um e-t) við e-n, to raise the question,
> introduce the mention of a thing with one)

> As soon as Vermund came home, Halli a berserker broached
> this with Vermund that he should arrange a highly suitable
> marriage for him.

As soon as Vermund came home, Halli [the] berserk brought up
this [matter] with Vermund, that he [= Vermund] should get
him [= Halli] a very honorable match/marriage.

> En Vermundur þóttist eigi vita von þeirrar konu af góðum
> ættum er sig mundi binda við berserk né sín forlög og
> hafði Vermundur undandrátt um þetta mál.

> But Vermundr didn't think for himself to expect for them a
> wife of a good family who would tie the knot with a
> berserker nor his destiny and Vermundr had evaded this
> issue.

> But Vermund thought not to expect (to find) of those women
> of good families (any) who would bind herself with a
> berserker nor his fate and Vermund had (made) evasions
> regarding this issue.

But Vermund thought that he did not expect of those women of
good families that they would tie themselves to a berserk or
his destiny, and Vermund put off dealing with [‘had
evasion/delay concerning’] this matter.

> En er Halli fann það sló hann á sig úlfúð og illsku og fór
> þá allt í þverúð með þeim.

> And when Halli discovered that, he got angry and cruel and
> then all went to discord with them. (Z. úlfúð, f. =
> úlf-hugr (fullr upp -úðar) slá á sik -úð, to get angry)

> And when Halli learns it, he showed ill will and
> wickedness and everything went to discord between them.

And when Halli discovered that, he showed anger and ill
will, and then everything went to discord between them.

> Gerðu berserkir sig stóra og ómjúka við Vermund.
> The berserkers became big and harsh with Vermundr.
> The berserkers became proud and harsh with Vermund.

[The] berserks became proud and harsh to Vermund.

> Tók Vermundur þá að iðrast að hann hafði berserkina á
> hendur tekist.

> Vermundr then began to repent that he had taken the
> berserkers in hand.

> Vermund took then to repentance of (it) that he had taken
> the berserkers in hand.

Then Vermund began to repent that he had taken the berserks
on his hands.

> Um haustið hafði Vermundur boð mikið og bauð Arnkatli goða
> til sín og Eyrbyggjum og Styr bróður sínum.

> During the fall Vermundr had a large feast and invited
> chieftain Arnkatl to his place and the Eyrbyggjas and his
> brother Styr.

> During the fall Vermund had a great feast and invited
> Chieftain Arnkel to him and the Eyrbyggja folk and Styr,
> his brother.

In the fall Vermund had a great feast and invited Arnkel
goði to his place, and the Eyrbyggja folk and his brother
Styr.

> Og er boðinu var lokið bauð Vermundur að gefa Arnkatli
> berserkina og kallar það best henta, en hann vill eigi
> þiggja.

> And when the feast was over, Vermundr offered to give
> Arnkatl the berserkers and calls that a best fit, but he
> (Anrkatl) doesn't want to accept.

> And when the feast had ended Vermund offered to give
> Arnkel the berserkers and says it best suited, but he will
> not accept.

And when the feast was over, Vermund offered to give Arnkel
the berserks and declares that most suitable, but he [=
Arnkel] does not want to accept.

<Henta> here is the weak neuter nom. sing. of the adjective
<hentr>.

> Þá leitar Vermundur ráðs við Arnkel hversu hann skal af
> sér koma þessu vandræði en hann lagði það til að hann
> skyldi gefa Styr, kallar honum best fallið að hafa slíka
> menn fyrir sakir ofsa og ójafnaðar.

> Then Vermundr seeks advice from Arnkel how he will get rid
> of this trouble, and he contributed that, that he should
> give to Styr, calls him best fallen to have such men for,
> because of violence and injustice. (Z. koma 4 – koma e-u
> af sér, to get rid of)

> Then Vermund seeks advice from Arnkel how he shall get out
> of this difficulty and he suggested it that he should give
> (them to) Styr, calls him best suited to have such men for
> the sake of puffery and unfairness.

Then Vermund seeks advice from Arnkel [about] how he will
get rid of this difficulty, and he [= Arnkel] gave the
opinion that he [= Vermund] should give [them] to Styr [and]
calls him best suited to have such men on account of [his]
overbearing [behavior] and unfairness.

> Og er Styr var brott búinn gekk Vermundur að honum og
> mælti: "Nú vildi eg bróðir að við legðum niður fæð þá er
> með okkur var áður eg fór utan en við tækjum upp holla
> frændsemi með góðri vináttu og þar með vil eg gefa þér
> menn þá er eg hefi út flutt þér til styrktar og fylgdar og
> veit eg eigi þeirra manna von að traust muni til hafa að
> stríða við þig ef þú hefir slíka sporgöngumenn sem þeir
> eru."

> And when Styr was ready to start, Vermundr went to him and
> said: "I wanted now, brother, that we put down the
> coldness that was with us before I went abroad and we take
> up loyal kinship with good friendship and therewith I will
> give you the men which I had brought out to you for help
> and support and I don't know the men hope that will have
> support to have with you if you have such followers as
> they are. (Z. brott-búinn, a. - ready to start)

> And when Styr was ready to leave, Vermund went to him and
> spoke, “Now I would want, brother, that we put to rest
> that coldness which was between us before I went abroad
> and we establish faithful kinship with good friendship and
> therewith I wish to give you those men who I have conveyed
> out to support and help (you) and I know not of those men
> (who) will dare to venture to have to fight with you if
> you have such followers as they are.”

And when Styr was ready to leave, Vermund went to him and
said: ‘Now I wish, brother, that we two should lay down the
coldness that was between us before I went abroad from
Iceland and we should take up faithful kinship with good
friendship, and in addition I wish to give you the men that
I have brought out to Iceland to assist and support you
[‘for help/assistance and support to you’], and I do not
expect those men that would dare to fight against you if you
have such followers as they are.’

See <vita ván> s.v. <vita> Z2. <Hafa traust til> is one
piece, 'to dare, to venture', literally 'have confidence
(to)'. In the modern language <leggja niður> is apparently
'abolish'.

> Styr svarar: "Vel vil eg því taka frændi að batni
> frændsemi okkur en þá eina frétt hefi eg til þessa manna
> er þú hefir út flutt að það mun heldur vera vandræðatak en
> menn muni framkvæmd eða auðnu af þeim hljóta.

> Styr answers: "I will receive that kinship that improves
> our kinship and then I have some news about these men that
> you brought out (to Iceland) that, that would rather be
> troublesome taking than men will success or fate to
> undergo from them.

> Styr answers, “I will readily accept, kinsman, to bind our
> kinship, but then I have only? news of these men who you
> have conveyed out that it will rather be a troublesome
> taking and men will be allotted success? or fate from
> them.

Styr answers: ‘I will readily accept that, kinsman, that our
kinship improve, but I have heard only that intelligence
concerning these men that you have brought out to Iceland
that it will be a more difficult taking than men would get
success or good fortune from them.

I take <heldr ... en> to be 'more ... than'. <Því> 'that'
refers to the improvement in their relationship: Styr is
saying that he's entirely willing to improve their
relationship, but he doesn’t want the berserks.

> Nú vil eg aldrei að þeir komi í mín híbýli því að ærnar
> eru mínar óvinsældir þó að eg hljóti eigi vandræði af
> þeim."

> Now, I never want that they come to my home because my
> enemies are considerable although I did not get trouble
> from them."

> Now I never wish that they come to my household because
> sufficient is my unpopularity even though I suffer no
> difficulties from them.”

Now I never want that they come into my household, for my
unpopularity is sufficient even if I suffer no difficulty
from them.’

<Óvinsældir> is plural; according to the editor of my other
edition, the plural was used because Styr was on bad terms
with *many* people.

> "Hvert ráð gefur þú þá til frændi," segir Vermundur, "að
> eg komi þessu vandræði af mér?"

> "What direction do you give (as) advice then to a
> relative," says Vermundr, "that I get rid of this
> trouble?"

> “What advice do you give then, kinsman,” says Vermund, “
> that I escape this difficulty?”

‘What advice do you then give thereto, kinsman,’ says
Vermund, ‘that I get rid of this difficulty?’

Brian