Brátt er Vermundur kom heim vakti Halli berserkur til þess við Vermund að hann mundi fá honum kvonfang mjög sæmilegt.
As soon as Vermundr came home, the berserker Halli brought up the matter with Vermundr that he (Vermundr) should get him (Halli) a very honorable wife. (Z. vakta 5 - vakta til e-s (or v. til um e-t) við e-n, to raise the question, introduce the mention of a thing with one)

En Vermundur þóttist eigi vita von þeirrar konu af góðum ættum er sig mundi binda við berserk né sín forlög og hafði Vermundur undandrátt um þetta mál.
But Vermundr didn't think for himself to expect for them a wife of a good family who would tie the knot with a berserker nor his destiny and Vermundr had evaded this issue.

En er Halli fann það sló hann á sig úlfúð og illsku og fór þá allt í þverúð með þeim.
And when Halli discovered that, he got angry and cruel and then all went to discord with them. (Z. úlfúð, f. = úlf-hugr (fullr upp -úðar) slá á sik -úð, to get angry)

Gerðu berserkir sig stóra og ómjúka við Vermund.
The berserkers became big and harsh with Vermundr.

Tók Vermundur þá að iðrast að hann hafði berserkina á hendur tekist.
Vermundr then began to repent that he had taken the berserkers in hand.

Um haustið hafði Vermundur boð mikið og bauð Arnkatli goða til sín og Eyrbyggjum og Styr bróður sínum.
During the fall Vermundr had a large feast and invited chieftain Arnkatl to his place and the Eyrbyggjas and his brother Styr.

Og er boðinu var lokið bauð Vermundur að gefa Arnkatli berserkina og kallar það best henta, en hann vill eigi þiggja.
And when the feast was over, Vermundr offered to give Arnkatl the berserkers and calls that a best fit, but he (Anrkatl) doesn't want to accept.

Þá leitar Vermundur ráðs við Arnkel hversu hann skal af sér koma þessu vandræði en hann lagði það til að hann skyldi gefa Styr, kallar honum best fallið að hafa slíka menn fyrir sakir ofsa og ójafnaðar.
Then Vermundr seeks advice from Arnkel how he will get rid of this trouble, and he contributed that, that he should give to Styr, calls him best fallen to have such men for, because of violence and injustice. (Z. koma 4 – koma e-u af sér, to get rid of)

Og er Styr var brott búinn gekk Vermundur að honum og mælti: "Nú vildi eg bróðir að við legðum niður fæð þá er með okkur var áður eg fór utan en við tækjum upp holla frændsemi með góðri vináttu og þar með vil eg gefa þér menn þá er eg hefi út flutt þér til styrktar og fylgdar og veit eg eigi þeirra manna von að traust muni til hafa að stríða við þig ef þú hefir slíka sporgöngumenn sem þeir eru."
And when Styr was ready to start, Vermundr went to him and said: "I wanted now, brother, that we put down the coldness that was with us before I went abroad and we take up loyal kinship with good friendship and therewith I will give you the men which I had brought out to you for help and support and I don't know the men hope that will have support to have with you if you have such followers as they are. (Z. brott-búinn, a. - ready to start)

Styr svarar: "Vel vil eg því taka frændi að batni frændsemi okkur en þá eina frétt hefi eg til þessa manna er þú hefir út flutt að það mun heldur vera vandræðatak en menn muni framkvæmd eða auðnu af þeim hljóta.
Styr answers: "I will receive that kinship that improves our kinship and then I have some news about these men that you brought out (to Iceland) that, that would rather be troublesome taking than men will success or fate to undergo from them.

Nú vil eg aldrei að þeir komi í mín híbýli því að ærnar eru mínar óvinsældir þó að eg hljóti eigi vandræði af þeim."
Now, I never want that they come to my home because my enemies are considerable although I did not get trouble from them."

"Hvert ráð gefur þú þá til frændi," segir Vermundur, "að eg komi þessu vandræði af mér?"
"What direction do you give (as) advice then to a relative," says Vermundr, "that I get rid of this trouble?"