Hann svarar: "Gott er þar satt frá að segja því að Helgi er hið mesta stórmenni bæði um manna viðtökur og annan skörungskap."
He answers: "There is good truth to tell because Helgi is the greatest man both concerning receiving a person and also nobleness."

"Hvort er Helgi nú heima?" segir Þorgils.
"Is Helgi home now?" says Thorgils.

"Eg vildi skora á hann til viðtöku."
"I wanted to request hospitality."

Hinn spyr hvað honum væri á höndum.
(He) asks if he were at hand (around). (??)

Þorgils svarar: "Eg varð sekur í sumar á þingi.
Thorgils answers: "I became ("was found") guilty this summer at the Assembly.

Vildi eg nú leita mér trausts nokkurs til þess manns er mikill væri fyrir sér.
I now wanted to seek for me some help from this man who would be powerful. (fyrir 13 - mikill fyrir sér, strong, powerful)

Vildi eg þar í mót veita honum fylgd mína og þjónustu.
I wanted in return (to) give him my support and service. (not exact, but: Z. þar 4 - þar í móti, in return)

Skaltu nú fylgja mér heim til bæjarins til fundar við Helga."
Will you now lead me home to the farmhouse to meet with Helgi."

"Vel má eg það gera," segir hann, "að fylgja þér heim því að heimul mun þér gisting hér vera náttlangt.
"I can well do that," he says, "to lead you home because you will need accommodations for the night here. (Z. doesn't have "heimul," but has "heimull, a. = heimoll, heimill." For "heimoll," it says "heimoll, a. = heimill." And, finally, for "heimill," it has a longer entry, for which perhaps "heimill er maðr þeim, er hafa þurfu, the food is free to those who need it" applies.)

En ekki muntu Helga finna því að hann er eigi heima."
But you will not meet Helgi because he is not at home."

Þá spyr Þorgils hvar hann væri.
Then Thorgils asks where he would be.

Hann svarar: "Helgi er í seli sínu þar er heitir í Sarpi."
He answers: "Helgi is his mountain pasture shed there which is called Sarpi."

Þorgils spyr hvar það væri eða hvað manna væri með honum.
Thorgils asks where that would be, what men were with him. (I take "eða" to be introducing a question here rather than to mean "or")

Hann kvað þar vera son hans Harðbein og tvo menn aðra er sekir voru og hann hafði við tekið.
He said his son Hardbein is there and two other men who were guilty and he had received.

Þorgils bað hann vísa sér sem gegnst til selsins "því að eg vil þegar hitta Helga er eg nái honum og reka erindi mitt."
Thorgils asked him to point out for him as short as possible (the way) to the hut "because I want to meet Helgi at once when I reach him and do my errand."

Húskarlinn gerði svo að hann vísaði honum leiðina og eftir það skilja þeir.
The house servant did so that he showed him the way and after that they part.

Snýr Þorgils í skóginn og til förunauta sinna og segir þeim hvers hann hefir vís orðið um hagi Helga: "Munum vér hér dveljast náttlangt og venda ekki fyrr til selsins en á morgun."
Thorgils goes into the forest and to his companions and tells them how he has become sure concerning Helgi's pasture "We will stay here for the night and not wend (our way) to the hut before morning." (Z. reka 3 - reka erendi, to do an errand)

Þeir gera sem hann mælti fyrir.
They do as he said before.

Um morguninn riðu þeir Þorgils upp eftir skóginum þar til er þeir komu skammt frá selinu.
During the morning they, Thorils (and his posse), ride up beyond the forest to where they came almost to the hut (more literally "scarcely (away) from the hut").


Þá bað Þorgils þá stíga af hestunum og eta dagverð og svo gera þeir, dveljast þar um hríð.
Then Thorgils asked them to get off the horses and eat a meal and they do so, staying there a while.


63. kafli
Af sauðamanni Helga
Nú er að segja hvað tíðinda er að selinu að Helgi var þar og þeir menn með honum sem fyrr var sagt.
Now it's time to say what the news is at the hut that Helgi was there and the men with him as previously was recounted.

Helgi ræddi um morguninn við smalamann sinn að hann skyldi fara um skóga í nánd selinu og hyggja að mannaferðum eða hvað hann sæi til tíðinda, "erfitt hafa draumar veitt í nótt."
Helgi spoke during the morning with his shepherd that he should go around the woods near the hut and attend to the passage of people, if he would look for news, "a difficult dream has happened during (the) night."

Sveinninn fer eftir því sem Helgi mælti.
The boy conformed to that as Helgi said.

Hann er horfinn um hríð og er hann kemur aftur þá spyr Helgi hvað hann sæi til tíðinda.
He disappeared a while and when he comes back, they Helgi asks what he saw in terms of news ("saw of note").