Here’s my translation

 

Alan

 

Hann svarar: "Gott er þar satt frá að segja því að Helgi er hið mesta
He answers: „(it) is good (honest) to relate (lit: say forth) truly there because Helgi is the most

stórmenni bæði um manna viðtökur og annan skörungskap."
grand-person both concerning the reception of men and other nobleness”

"Hvort er Helgi nú heima?" segir Þorgils. "Eg vildi skora á hann til viðtöku."
“Well, is Helgi now at-home?” says Þorgils: “I would-like to challenge him to a reception (skora á e-n til e-s, Z4, ie test his hospitality).”

Hinn spyr hvað honum væri á höndum.
He (the servant) asks what was in hand with him (Þorgils) (ie what he has in hand, what´s on his plate).

Þorgils svarar: "Eg varð sekur í sumar á þingi. Vildi eg nú leita mér
Þorgils answers: “I became outlawed this summer at (the) Thing. I would-want now to seek for myself

trausts nokkurs til þess manns er mikill væri fyrir sér. Vildi eg þar í mót
some protection from that person (man) who was great of himself (all-powerful). I would-want there in return (ie in return for that)

veita honum fylgd mína og þjónustu. Skaltu nú fylgja mér heim til bæjarins
to grant him my following and service. You-shall now guide (fylgja, Z2) me home to the-farm

til fundar við Helga."
for a meeting with (ie to see) Helgi.”

"Vel má eg það gera," segir hann, "að fylgja þér heim því að heimul mun þér
“I am well able to do that,” he says, “to guide you home because you have a right

gisting hér vera náttlangt. En ekki muntu Helga finna því að hann er eigi heima."
to night-lodgings to be (stay) here  for-the-night. But you will not meet Helgi because he is not at-home.”

Þá spyr Þorgils hvar hann væri.
Then Þorgils asks where he was.

Hann svarar: "Helgi er í seli sínu þar er heitir í Sarpi."
He answers: “Helgi is in his shieling there where (ie which) is-called in Sarpr.”

Þorgils spyr hvar það væri eða hvað manna væri með honum. Hann kvað þar vera son hans Harðbein
Þorgils asks where that was or (and) what (in-the-way-)of pesons (men) were with him. He declared his (ie Helgi’s) son, Harðbeinn, to be there

og tvo menn aðra er sekir voru og hann hafði við tekið.
and two other men who were outlawed and (whom) he had received.

Þorgils bað hann vísa sér sem gegnst til selsins "því að eg vil þegar hitta Helga er
Þorgils bade him to show  him as to the-shortest way to the-shieling “because I want to meet Helgi as soon as (Þegar…er)

eg nái honum og reka erindi mitt."
I might-get-hold-of him and deliver my message (do my errand).”

Húskarlinn gerði svo að hann vísaði honum leiðina og eftir það skilja þeir.
The-house-servant did such that he showed him the-way and after that they part.

Snýr Þorgils í skóginn og til förunauta sinna og segir þeim hvers hann hefir vís orðið
Thorgils turns (goes) into the-wood and to his travelling-companions and says to them of what he has become aware of

um hagi Helga: "Munum vér hér dveljast náttlangt og venda ekki
concernining (the) affairs of Helgi: “We will stay here for-the-night and wend not

fyrr til selsins en á morgun."
towards the-shieling before (fyrr…en) tomorrow (morning).”

Þeir gera sem hann mælti fyrir. Um morguninn riðu þeir Þorgils upp eftir
They do as he ordered (prescribed, segja fyrir, Z5). The next morning they, Þorgils (and co) rode up along

skóginum þar til er þeir komu skammt frá selinu. Þá bað Þorgils þá stíga af
the-wood until they came a-short-distance from the-shieling. Then Þorgils bade them step off

hestunum og eta dagverð og svo gera þeir, dveljast þar um hríð.
the horses (ie dismount) and eat breakfast(‘day-meal’) and so they did, stayed there a while.

63. kafli - Af sauðamanni Helga
Chapter 63 – Of Helgi’s shepherd

Nú er að segja hvað tíðinda er að selinu að Helgi var þar og þeir menn með honum
Now (one) is to say what (manner)-of tidings (events) are at-the-shieling, that Helgi was there and those men with him

sem fyrr var sagt. Helgi ræddi um morguninn við smalamann sinn að hann
who before were mentioned. Helgi talked next morning with his shepherd that he

skyldi fara um skóga í nánd selinu og hyggja að mannaferðum eða
should go around (the) wood in proximity to the-shieling and attend to (the) movements-of-people or

hvað hann sæi til tíðinda, "erfitt hafa draumar veitt í nótt."
what (manner-) of tidings he became-aware-of, “dreams have proven difficult in (the) night. (see veita, Z8)”

Sveinninn fer eftir því sem Helgi mælti. Hann er horfinn um hríð og er hann
The lad goes after (ie pursues, undertake) that which Helgi spoke. He is out-of-sight for a while and when he

kemur aftur þá spyr Helgi hvað hann sæi til tíðinda.
comes back then Helgi asks what (manner)-of tidings he became aware of.