62. kafli
Þorgils býst nú heiman og ríða þeir upp eftir Hörðadal tíu saman. Þar var
Þorgils Hölluson
Thorgils readies himself now (to go) from home and they ride up along
Hordadale, ten together. There was Thorgils Halla’s son (as)

flokkstjóri. Þar voru í ferð synir Bolla, Bolli og Þorleikur, Þórður köttur
var hinn fjórði, bróðir
leader. There were on the journey, Bolli’s sons, Bolli and Thorleik, Thord
cat, their brother, was the fourth,

þeirra, fimmti Þorsteinn svarti, sétti Lambi, sjöundi og átti Halldór og
Örnólfur, níundi Sveinn,
fifth, Thorstein the black, sixth Lambi, seventh and eighth Halldor and
Ornolf, ninth Sveinn,

tíundi Húnbogi. Þeir voru synir Álfs úr Dölum. Þessir voru allir víglegir.
tenth Hunbogi. They were sons of Alf of Dales. These were all warlike.

Þeir ríða leið sína upp til Sópandaskarðs og yfir Langavatnsdal og svo yfir
Borgarfjörð þveran.
They ride on their way up to Sopanda Pass and over Long Water Dale also over
across Borgar Firth.

Þeir riðu að Eyjarvaði yfir Norðurá en að Bakkavaði yfir Hvítá, skammt frá
Bæ ofan. Riðu þeir
They rode to Eyja Ford over North River and to Bakka Ford over White River,
a short way down from Bae. They rode

Reykjardal og svo yfir hálsinn til Skorradals og svo upp eftir skóginum í
nánd bænum að
(through) Reykjardal and so over the ridge to Skorradal and so up along the
forest in the neighborhood of a farm at

Vatnshorni, stíga þar af hestum sínum. Var þá mjög kveldið á liðið.
Waterbend?, dismount there from their horses. Much of the evening had
passed then.

Bærinn að Vatnshorni stendur skammt frá vatninu fyrir sunnan ána. Þorgils
mælti þá við
The farm at Waterbend stands a short way from the water south of the river.
Thorgils spoke then with

förunauta sína að þeir mundu þar vera um nóttina "og mun eg fara heim til
bæjarins á njósn að
his fellow travelers that they would stay there during the night “ and I
will go home to the farm to inquire about news

forvitnast hvort Helgi sé heima. Mér er sagt að Helgi hafi heldur fámennt
oftast en sé allra
whether Helgi is at home. I am told that Helgi has rather few men most
often, but is of all

manna varastur um sig og hvíli í rammlegri lokrekkju."
men most wary about himself and sleeps in a strongly locked bedcloset.”

Förunautar Þorgils báðu hann fyrir sjá. Gerir Þorgils nú klæðaskipti,
steypir af sér kápu blárri en
Thorgils comrades bade him watch out for himself. Thorgils now makes a
change of clothing, takes off a blue cloak and

tók yfir sig voskufl einn grán. Hann fer heim til bæjarins og er hann var
kominn nálega að garði
put on a grey rain cloak. He goes home to the farm and when he had arrived
near the yard

þá sér hann mann ganga í móti sér.
then he sees a man coming towards him.

Og er þeir finnast mælti Þorgils: "Þér mun eg þykja ófróðlega spyrja félagi.
Hvar er eg kominn í
And when they met, Thorgils spoke, “I will seem to you to ask lacking in
knowledge, (my good) fellow. Where have I come in

sveit eða hvað heitir bær sjá eða hver býr hér?"
(the) district or what is the name of that farm or who lives here?”

Maðurinn svarar: "Þú munt vera furðu heimskur maður og fávís ef þú hefir
eigi heyrt getið Helga
The man answers, “You will be a strange, silly man and foolish if you have
not heard tell of Helgi

Harðbeinssonar, hins mesta garps og mikilmennis."
Hardbein’s son, the most bold and powerful man.”

Þorgils spyr þá hversu góður Helgi væri viðtakna ef ókunnir menn koma til
hans og þeir er mjög þurfa ásjá.
Thorgils asks then how good Helgi was regarding welcoming if unknown men
come to him and they are much in need of help.

Fred & Grace Hatton
Hawley, Pa.