Here’s my translation

 

Alan

 

 

62. kafli
Chapter 62

Þorgils býst nú heiman og ríða þeir upp eftir Hörðadal tíu saman.
Þorgils readies-himself now (to go) from-home and they ride up along Hörðadalr ten together.

Þar var Þorgils Hölluson flokkstjóri. Þar voru í ferð synir Bolla, Bolli og
Þorgils Halli’s-son was there, (the) leader-of-the-band. Bolli’s sons were there in (the) expedition, Bolli and

Þorleikur, Þórður köttur var hinn fjórði, bróðir þeirra, fimmti Þorsteinn svarti,
Þorleikr, Þórðr (the) ‘cat’  was the fourth, their brother, fifth Þorsteinn (the) black

sétti Lambi, sjöundi og átti Halldór og Örnólfur, níundi Sveinn,
sixth Lambi,  seventh and eighth Halldór and Örnólf, ninth Sveinn,

tíundi Húnbogi. Þeir voru synir Álfs úr Dölum. Þessir voru allir víglegir.
tenth Húnbogi. They were (the) sons of Álfr out-of Dalir (the Dales). These were all doughty

Þeir ríða leið sína upp til Sópandaskarðs og yfir Langavatnsdal og svo yfir
They ride their way up toward Sópandaskarðr (Sweeping Mountain-Pass) and over Langavatnsdalr and so over (passed)

Borgarfjörð þveran. Þeir riðu að Eyjarvaði yfir Norðurá en að Bakkavaði yfir Hvítá,
Borgarfjörðr (Dome-shaped-hill-Fjord) cross-wise (ie the fjord´s breadth rather than its length). They ride at Eyjarvað (Island’s-Ford, ie a river crossing point) over Norðurá (North-River) but (and) at Bakkavað (Bank-ford, ie a river crossing point) over Hvítá (White-River),

skammt frá Bæ ofan. Riðu þeir Reykjardal og svo yfir hálsinn til
a short distance down (stream) from Bær (Farm). They rode (the length of) Reykjardalr (Dale of Steam) and so over the-ridge towards

Skorradals og svo upp eftir skóginum í nánd bænum að Vatnshorni,
Skorradalr (Rift?-Dale) and so up along the-wood in proximity to the-farm at Vatnshorn (Lakes-corner),

stíga þar af hestum sínum. Var þá mjög kveldið á liðið.
there step off (dismount) their horses. (It) was then much passed into (well into) the-evening

Bærinn að Vatnshorni stendur skammt frá vatninu fyrir sunnan ána.
The-farm at Vatnshorn (Lake’s-corner) stands a-short-distance from the-lake south of (see fyrir, Z14) the-river.

Þorgils mælti þá við förunauta sína að þeir mundu þar vera um nóttina "og mun eg
Þorgils spoke then with his travelling-companions that they would be (stay) there during the-night “and I will

fara heim til bæjarins á njósn að forvitnast hvort Helgi sé heima. Mér er
go “home” to the-farm on reconnaissance to enquire whether Helgi is at-home.

Mér er sagt að Helgi hafi heldur fámennt oftast en sé allra manna varastur um sig
It is said to me (I have been told) that Helgi does-with (see hafa, Z10) having-rather-few-followers most-often but is (the) most-on-his-guard of all men

og hvíli í rammlegri lokrekkju."
and sleeps in a strong (secure, dative feminine sg, not comparitive) bed.”

Förunautar Þorgils báðu hann fyrir sjá. Gerir Þorgils nú klæðaskipti,
Þorgil’s travelling-companions bade him to foresee. Þorgils makes now a change-of-clothes (puts on a disguise?)

steypir af sér kápu blárri en tók yfir sig voskufl einn grán. Hann fer heim
casts off him (his) blue-black cloak but (and) put over himself a certain grey rain-cloak. He goes “home”

til bæjarins og er hann var kominn nálega að garði þá sér hann mann ganga í móti sér.
towards the-farm and when he was (had) come nearly to (the) yard, then he sees a man (person) walk towards him.

Og er þeir finnast mælti Þorgils: "Þér mun eg þykja ófróðlega spyrja félagi.
And when they meet-one-another Þorgilspoke: “I will seem to you foolishly to ask, my-good-man.

Hvar er eg kominn í sveit eða hvað heitir bær sjá eða hver býr hér?"
Where am I come into (the) district or what is-called this farm or who lives here?”

Maðurinn svarar: "Þú munt vera furðu heimskur maður og fávís ef þú hefir
The man (person) answers: “You will be a very-foolish man (person) and of-little-wisdom if you have

eigi heyrt getið Helga Harðbeinssonar, hins mesta garps og mikilmennis."
not heard spoken of (I don´t think this is a case of geta + pp, as I don´t think heyra e-s would be a valid syntax) Helgi Harðbeinn’s-son, the most dauntless-man and man-of-power.”

Þorgils spyr þá hversu góður Helgi væri viðtakna ef ókunnir menn koma til
Þorgils asked then whether the good (fine, commendable) Helgi was receptive if unknown (strange) men (persons) come to

hans og þeir er mjög þurfa ásjá.
him and those who much have-need-of help.