62. kafli
Þorgils býst nú heiman og ríða þeir upp eftir Hörðadal tíu saman.
Thorgils now moves from hom and they ride up along Hordadale, ten together.

Þar var Þorgils Hölluson flokkstjóri.
Thorgils Holluson, (the) leader, was there.

Þar voru í ferð synir Bolla, Bolli og Þorleikur, Þórður köttur var hinn fjórði, bróðir þeirra, fimmti Þorsteinn svarti, sétti Lambi, sjöundi og átti Halldór og Örnólfur, níundi Sveinn, tíundi Húnbogi.
Bolli's sons were on the journey, Bolli and Thorleikr, Thordr "the cat" was the fourth, their brother, fifth Thorsteinn Black, sixth Lambi, seventh and eighth Halldor and Ornolfr, ninth Sveinn, tenth Hunbogi.

Þeir voru synir Álfs úr Dölum.
They were Alf's sons out of Dales.

Þessir voru allir víglegir.
These were all martial.

Þeir ríða leið sína upp til Sópandaskarðs og yfir Langavatnsdal og svo yfir Borgarfjörð þveran.
They ride their way up to Sopandaskard and beyond Langavatndale and so beyond Borgarfiord crossroads (?).

Þeir riðu að Eyjarvaði yfir Norðurá en að Bakkavaði yfir Hvítá, skammt frá Bæ ofan.
They rode to Eyjarvadi beyond Nordura and to Bakkavadi beyond Hvita, scarcely below Bae.

Riðu þeir Reykjardal og svo yfir hálsinn til Skorradals og svo upp eftir skóginum í nánd bænum að Vatnshorni, stíga þar af hestum sínum.
They rode (to) Reyjardale and so beyond the ridge to Skorradale and so up along the forest in the neighborhood of the farms to Vatnshorni, (they) get of their horses there.

Var þá mjög kveldið á liðið.
The evening was then much past.

Bærinn að Vatnshorni stendur skammt frá vatninu fyrir sunnan ána.
The farms at Vatnshorni stand scarcely from the water from beyond the south river (?).

Þorgils mælti þá við förunauta sína að þeir mundu þar vera um nóttina "og mun eg fara heim til bæjarins á njósn að forvitnast hvort Helgi sé heima.
Thorgils then spoke to his companions that they would stay there during the night "and I will go home to the farms for scouting to enquire if Helgi were at home.

Mér er sagt að Helgi hafi heldur fámennt oftast en sé allra manna varastur um sig og hvíli í rammlegri lokrekkju."
I am told that Helgi has rather few followers most often, but of all people would be most on guard and would rest in a stronger locked bed closet.

Förunautar Þorgils báðu hann fyrir sjá.
Thorgils' companions asked him to take care of (it).

Gerir Þorgils nú klæðaskipti, steypir af sér kápu blárri en tók yfir sig voskufl einn grán.
Thorgils now makes a change of clothes,

Hann fer heim til bæjarins og er hann var kominn nálega að garði þá sér hann mann ganga í móti sér.
He goes home to the farm and when he had almost arrived to the yard, then he sees a man coming to meet him. (Z ganga - ganga móti (á m., í m.) e-m, to go to meet one)

Og er þeir finnast mælti Þorgils: "Þér mun eg þykja ófróðlega spyrja félagi.
And when they met, Thorgils said: "I will think foolishly to ask you (to be) a partner.

Hvar er eg kominn í sveit eða hvað heitir bær sjá eða hver býr hér?"
Where have I come in the district or what is called the farm or who lives here?"

Maðurinn svarar: "Þú munt vera furðu heimskur maður og fávís ef þú hefir eigi heyrt getið Helga Harðbeinssonar, hins mesta garps og mikilmennis."
The man says: "You would be an astonishment, a stupid and silly man if you have not been able to hear of Helgi Hardbeinson, the most bold and powerful man."

Þorgils spyr þá hversu góður Helgi væri viðtakna ef ókunnir menn koma til hans og þeir er mjög þurfa ásjá.
Thorgils then asks how friendly Helgi would be (in terms of) a reception if unknown men came to him, and they who need much protection.