Here’s my translation.

 

Alan

 

Eftir það kallar Þorgils Lamba til móts við sig og biður Þorstein heyra tal þeirra
After that Þorgils calls Lambi to a meeting with (ie to see) himself and bids Þorsteinn hear their conversation

og mælti: "Slíkt sama mál vil eg við þig ræða Lambi sem eg hefi upp borið
and spoke: “I want to discuss with you, Lambi, (the) very same matter that I have raised (lit: borne up)

við Þorstein. Hverja sæmd viltu bjóða sonum Bolla fyrir sakarstaði þá
with Þorsteinn. What redress will you offer to (the) sons of Bolli for those grounds-for-sueing

er þeir eiga við þig? Því að það er oss með sönnu sagt að þú ynnir á Bolla.
which they have against you? Because that is said to us with proofs (sanna) that you did-bodily-injury to Bolli (vinna á e-m, Z12).

Fer það saman að þú ert sakbitinn í meira lagi fyrir því að þú eggjaðir mjög
That goes together (ie it follows) that you are guilty in greater degree (see lag, Z9) because you urged much

að Bolli væri drepinn. Var og við þig í meira lagi vorkunn þegar er leið sonu Ólafs."
that Bolli should-be killed. (It) was also something-to-be-excused (várkunn) with you in greater degree (ie more than with anyone else) once (as soon as) Ólafr’s sons are discounted (passed over, omitted see under líða, Z2, ie not counting Ólafr’s sons).

Lambi spurði hvers beitt mundi vera. Þorgils svarar að slíkur kostur mundi
Lambi asked of what (it) would be requested (beiða) (what was being asked of him). Þorgils answers that a similar choice (singular)would (be)

honum ger sem Þorsteini, að ráðast í ferð með þeim bræðrum.
made to him as to Þorsteinn, to undertake (the) expedition with those brothers.

Lambi segir: "Illt þykir mér friðkaup í þessu og ódrengilegt. Er eg ófús þessar farar."
Lambi says: “(The) purchase-of-peace seems to me difficult (ie too highly priced) in this and unworthy-of-a-man. I am unwilling of this journey (för).”

Þá mælti Þorsteinn: "Eigi er einsætt Lambi að skerast svo skjótt undan ferðinni
Then Þorsteinn spoke: “(It) is not unquestioningly-settled (ie the only thing to be done), Lambi, to decline so speedily the-expedition

því að hér eiga stórir menn í hlut og þeir er mikils eru verðir en
because here great men (person) have a part in (it) (ie are participating, involved) and those who are worthy of much but (and)

þykjast lengi hafa setið yfir skörðum hlut. Er mér sagt um sonu Bolla að
(who) think-themselves for-a-long-time to have suffered injury (see under skarðr). It is said to me concerning Bolli’s sons that

þeir séu þroskavænlegir menn og fullir ofurkapps en eiga mikils að reka.
they are promising men (persons) and full of excessive-zeal but (and) have-a-right to pursue-vengeance for much (see reka, Z8).

Megum vér ekki annað ætla en leysast af nokkuru eftir slík stórvirki.
We can-not expect other than to get-ourselves-clear (see leysast, Z12) somewhat (to some extent) after such great-deeds.

Munu menn og mér mest til ámælis leggja þetta fyrir sakir tengda með okkur Helga.
Men (people) will also reproach me most in this for reasons of (the family) affinity between us, Helgi (and I).

Þykir mér og sem svo verði flestum gefið að allt láti fjörvi fyrri.
(It) seems to me also that (it) would-be so given for (ie the choice of) most (people) that (they) should-forsake all before (forsaking) life. (?)

Verður því vandræði fyrst að hrinda er bráðast kemur að höndum."
(One) must (verða + inf) therefore first cast-off (hrinda, Z2) troubles which most-suddenly (soonest) come to hand.

Lambi mælti: "Auðheyrt er það hvers þú fýsir Þorsteinn. Ætla eg það vel
Lambi spoke:”That is easily-heard (clear) of which you urge, Þorsteinn. I think that well

fallið að þú ráðir þessu ef þér sýnist svo einsætt því að lengi höfum við
suited that you should-have your-own-way in this if it seems to you so unquestioningly-settled (ie the only thing to be done) because for-a-long-time we have

átt vandræðafélag mikið saman. Vil eg það til skilja ef eg geng að þessu að
had a mighty troubled fellowship together. I want to stipulate that (see skilja e-t til, Z9), if I go for (ie agree to, see ganga at e-u, Z15) this, that

þeir frændur mínir, Ólafssynir, sitji kyrrir og í friði ef hefnd gengur fram við Helga."
they, my kinsmen, (the) sons-of-Ólafr, should-sit quiet and in peace if vengeance comes-to-pass (lit: goes forward) against Helgi.”

Þorgils játtar þessu fyrir hönd þeirra bræðra.
Þorgils agreed to this on behalf of those brothers.

Réðst nú þetta að þeir Þorsteinn og Lambi skulu ráðast með Þorgísli til ferðar,
This now was-resolved that they, Þorsteinn and Lambi, shall undertake (the) expedition with Þorgils,

kváðu á með sér að þeir skyldu koma þriðja dag snemma í Tungu í
determined on between them that they should come on (the) third day (Tuesday or three days hence?) early to Tunga in

Hörðadal. Eftir þetta skilja þeir. Ríður Þorgils heim um kveldið í Tungu.
Hörðadalr. After this they part. Þorgils rides home during the-evening to Tunga.

Líður nú sjá stund er þeir höfðu á kveðið að þeir skyldu koma á fund Þorgils
Passes now that time which they had determined on that they should come to a meeting with (ie to see) Þorgils,

er til ferðar voru ætlaðir með honum. Þriðja myrgininn fyrir sól
(those) who were expected for (the) expedition with him. On the third morning (or Tuesday morning?) before (the) sun (ie before sunrise)  

koma þeir Þorsteinn og Lambi í Tungu. Fagnar Þorgils þeim vel.
they, Þorsteinn and Lambi come to Tunga. Þorgils greets them well.