Eftir það kallar Þorgils Lamba til móts við sig og biður Þorstein heyra tal
þeirra og mælti: "Slíkt
After that Thorgils calls Lambi to meet with him and asks Thorstein to
listen to their conversation and spoke, “Much

sama mál vil eg við þig ræða Lambi sem eg hefi upp borið við Þorstein.
Hverja sæmd viltu bjóða
the same case I wish to discuss with Lambi as I have brought up with
Thorstein. What honour do you want to offer

sonum Bolla fyrir sakarstaði þá er þeir eiga við þig? Því að það er oss með
sönnu sagt að þú
Bolli’s sons for those grounds for suing which they have against you?
Because it is said truthfully to us that you

ynnir á Bolla. Fer það saman að þú ert sakbitinn í meira lagi fyrir því að
þú eggjaðir mjög að
wounded Bolli. It goes together that you are guilty in many ways for it
that you urged much that

Bolli væri drepinn. Var og við þig í meira lagi vorkunn þegar er leið sonu
Ólafs."
Bolli be killed. (It) is to be excused in many ways with you at once when
led?? by Olaf’s sons.

Lambi spurði hvers beitt mundi vera. Þorgils svarar að slíkur kostur mundi
honum ger sem
Lambi asked how this would affect (him)? Thorgils answers that such choices
would be done as

Þorsteini, að ráðast í ferð með þeim bræðrum.
for Thorstein, to join in (the) journey with those brothers.

Lambi segir: "Illt þykir mér friðkaup í þessu og ódrengilegt. Er eg ófús
þessar farar."
Lambi says, “A purchase of peace in this (way) seems bad to me and unmanly.
I am unwilling (to go on) this journey.”

Þá mælti Þorsteinn: "Eigi er einsætt Lambi að skerast svo skjótt undan
ferðinni því að hér eiga
Then Thorstein spoke, “(It) is not clear, Lambi, to decline the journey so
quickly because here

stórir menn í hlut og þeir er mikils eru verðir en þykjast lengi hafa setið
yfir skörðum hlut. Er
powerful men are entitled to a part and they, who are very worthy, and think
to have suffered injury from (this) thing for a long time.

mér sagt um sonu Bolla að þeir séu þroskavænlegir menn og fullir ofurkapps
en eiga mikils að
(It) is said to me regarding Bolli’s sons that they be promising me and full
of excessive zeal but have much to take vengeance for.

reka. Megum vér ekki annað ætla en leysast af nokkuru eftir slík stórvirki.
Munu menn og mér
We may not expect otherwise, but get one’s self clear (Z leysa) somewhat
after such serious deeds. People will also

mest til ámælis leggja þetta fyrir sakir tengda með okkur Helga. Þykir mér
og sem svo verði
place most blame on me for the sake of relationship by affinity between us
and Helgi. (it) seems to me also as though

flestum gefið að allt láti fjörvi fyrri. Verður því vandræði fyrst að hrinda
er bráðast kemur að höndum."
to most it would be given that all give up life before.?? It is firstly
difficult to push what comes soonest to hand.”

Lambi mælti: "Auðheyrt er það hvers þú fýsir Þorsteinn. Ætla eg það vel
fallið að þú ráðir þessu
Lambi spoke, “It is easy to hear how you urge Thorstein. I expect it well
done that you advise this

ef þér sýnist svo einsætt því að lengi höfum við átt vandræðafélag mikið
saman. Vil eg það til
if it seems to you so clear because long have we had much troublesome
fellowship together. I want it

skilja ef eg geng að þessu að þeir frændur mínir, Ólafssynir, sitji kyrrir
og í friði ef hefnd gengur fram við Helga."
determined it if I go with this that those kinsmen of mine, Olaf’s sons, sit
quietly and in peace if vengeance goes forward with Helgi.”

Þorgils játtar þessu fyrir hönd þeirra bræðra.
Thorgils agreed to this on behalf of those brothers.

Réðst nú þetta að þeir Þorsteinn og Lambi skulu ráðast með Þorgísli til
ferðar, kváðu á með sér
This was now settled that they, Thorstein and Lambi, should join with
Thorgils on the journey, agreed among themselves

að þeir skyldu koma þriðja dag snemma í Tungu í Hörðadal. Eftir þetta skilja
þeir. Ríður Þorgils
that they should come three days early to Tongue in Hordadal. After this
they parted. Thorgils rides

heim um kveldið í Tungu. Líður nú sjá stund er þeir höfðu á kveðið að þeir
skyldu koma á fund
home to Tongue in the evening. Now that time passes when they had appointed
that they should come to meet

Þorgils er til ferðar voru ætlaðir með honum. Þriðja myrgininn fyrir sól
koma þeir Þorsteinn og
Thorgils who were expected (to go) with him on the journey. The third
morning before sunrise, they, Thorstein

Lambi í Tungu. Fagnar Þorgils þeim vel.
and Lambi come to Tongue. Thorgils receives them well.

Fred & Grace Hatton
Hawley, Pa.