24. kafli
Á þessu sama þingi sóttu þeir Þorgestur hinn gamli og synir Þórðar gellis Eirík hinn rauða um víg sona Þorgests er látist höfðu um haustið þá er Eiríkur sótti setstokkana á Breiðabólstað og var þetta þing allfjölmennt.
At this same assembly they, Thorgesr the old and Thordar gellis' sons, sought Erik the Red concerning a slaying of Thorgest's son who had died during the fall when Erik sought the planking beams at Breidabolstad and this thing was well attended.

Þeir höfðu áður haft setur fjölmennar.
They had previously had a seat of many people. (huh?)

Eiríkur bjó um þingið skip sitt til hafs í Eiríksvogi í Öxnaey og veittu þeir Eiríki Þorbjörn Vífilsson og Víga-Styr og synir Þorbrands úr Álftafirði og Eyjólfur Æsuson úr Svíney.
Erik stayed during the assembly at his ship at sea in Eiriksvog in the Orkney Islands and they helped Erik Thorbjorn Vifilson and Viga-Styr and Thorbrand's sons out of Alftafirth and Eyjolfr Aesuson out of Sviney.

en Styr einn var á þinginu liðveislumanna Eiríks og dró alla menn undan Þorgesti þá er hann mátti.
But Styr was yet at the assembly supporters of Erik's and all men delayed Thorgestr when he could.

Styr beiddi þá Snorra goða að hann skyldi eigi fara að Eiríki eftir þingið með Þorgestlingum og hét Snorra í mót að hann mun veita honum í annað sinn þó að hann eigi vandræði að halda.
Styr then asked chieftan Snorri if he should not go to Erik after the assembly with Thorgeslingum and called Snorri to meet that he will assist him in his next (whatever) although he had trouble to hold fast.

Og fyrir þessi heit Styrs leiðir Snorri hjá sér þessi málaferli.
And before/for this Snorri called Styr to the way next to him (on) this lawsuit.

En eftir þingið fóru þeir Þorgestur með mörgum skipum inn í eyjar en Eyjólfur Æsuson leyndi skipi Eiríks í Dímunarvogi og komu þeir Styr og Þorbjörn þar til móts við Eirík.
After the assembly they, Thorgestr (and others), went with many ships in to islands and Eyjolfr Aeson hid Erik's ship in Dimunarvogi and they, Styr and Thorbjorn, came there to meet with Erik.

Gerðu þeir Eyjólfur og Styr þá eftir dæmum Arnkels að þeir fylgdu Eiríki á sinni ferju hvor þeirra út um Elliðaey.
They, Eyjolfr and Styr, then imiitated Arnkel's example that they accompanied Erik to his ferry which (was) out around Ellidaey.

Í þeirri ferð fann Eiríkur rauði Grænland og var þar þrjá vetur og fór síðan til Íslands og var þar einn vetur áður hann fór að byggja Grænland.
In their journey, Erik the Red discovered Greenland and was there three winters and then went to Iceland and was there one winter before he went to move to Greenland.

En það var fjórtán vetrum fyrir kristni lögtekna á Íslandi.
And that was 14 years before Christianity was accepted as law.

25. kafli
Nú er að segja frá þeim Vermundi og Þórarni svarta að þeir komu af hafi norður við Þrándheimsmynni og héldu inn í Þrándheim.
Now it is (time) to relate (that) they, Vermund and Thorarin the Black, that they landed from the sea north by Thrandheimsmyni and kept inward until Thrandheim.

Þá réð Hákon jarl Sigurðarson fyrir Noregi og fór Vermundur til jarls og gerðist honum handgenginn.
Earl Hakon, son of Sigurdr, then ruled over Norway, and Vermundr went to (the) Earl and became his retainer.

Þórarinn fór vestur um haf þegar um haustið með Álfgeiri og gaf Vermundur þeim sinn hlut í skipinu og er Þórarinn eigi við þessa sögu héðan af.
Thorarinn travelled west across the sea at once during the fall with Alfgeir, and Vermundr gave them his share in the ship, and Thorarinn is not in this saga from here on.

Hákon jarl sat að Hlöðum um veturinn.
Earl Hakon was at Hlodum during the winter.

Vermundur var með honum í kærleikum.
Vermundr was on friendly terms with him.

Var jarl vel til hans því að hann vissi að Vermundur var stórættaður út hér.
(The) earl was well disposed towards him because he knew that Vermundr was highborn out here (in Iceland).