Here’s my translation

 

Alan

 

Þorgísli þykir nú þetta vel mega fyrir bíta og sér hann ekki í þetta.
This seems to Þorgils now to be able to be resolved (settled) well (cf e-t bíta fyrir, Z5) and he sees not through this (deception) .

Slíta þau nú þessu tali. Þetta ráð er nú fullgert að Þorgils skal til ferðar ráðast.
They now break-off this conversation. This plan is now completed (finalised, settled) that Þorgils shall undertake (the) expedition.

Býst hann frá Helgafelli og með honum synir Guðrúnar.
He prepares-himself (to go) from Helgafell and with him (the) sons of Guðrún.

Ríða þeir inn í Dali og fyrst heim í Tungu.
They ride now into Dalr and firstly home to Tunga.

61. kafli - Af Snorra og sonum Guðrúnar
Chapter 61 – Of Snorri and Guðrún’s sons.

Hinn næsta drottinsdag var leið og reið Þorgils þangað með flokki sínum.
On the next Lord’s-day was a local-assembly (no sheep invited J)and Þorgils rode thither with his band.

Snorri goði var eigi á leið. Var þar fjölmenni.
Snorri goði (priest-chieftain) was not at (the) local-assembly (perhaps he was a sheep). A crowd was there.

Um daginn heimti Þorgils til tals við sig Þorstein svarta og mælti:
During the-day Þorgils drew Þorsteinn (the) black into conversation with himself and spoke:

"Svo er sem þér er kunnigt að þú varst í tilför með Ólafssonum þá er veginn var Bolli.
“(It) is such as is known to you that you were in (the) attack with (the) sons-of-Ólafr when Bolli was slain.

Hefir þú þær sakir óbætt við þá sonu hans. Nú þó að síðan sé langt liðið
You have not-atoned(paid for, adj) those offences (sök) with them, his (ie Bolli´s) sons. Now even-though a long (time) be passed since

er þeir atburðir urðu þá ætla eg þeim eigi úr minni liðið við þá menn
when those events (attacks) happened, I expect them (ie those events, þá) for them (ie Bolli´s sons, þeim) not (to have) passed out of memory (along) with those persons (men)

er í þeirri ferð voru. Nú virða þeir bræður svo sem þeim sami það síst að
who were in that expedition. Now those brothers estimate (reckon) such, that (it) would-befit (sama, verb) them least to

leita á við Ólafssonu fyrir sakir frændsemi. Er nú það ætlan þeirra bræðra
seek out against (the) sons-of-Ólafr for reasons of kinship. That is now (the) plan of those brothers

að venda til hefnda við Helga Harðbeinsson því að hann veitti Bolla banasár.
to turn towards vengeance against Helgi Harðbeinn’s-son because he inflicted on Bolli (the) death-wound.

Viljum vér þess biðja þig Þorsteinn að þú sért í ferð þessi með þeim bræðrum
We want to ask you (to do) that, Þorsteinn, that you would-be in (the) expedition with those brothers

og kaupir þig svo í frið og í sætt."
and buy (barter) yourself thus into peace and into reconciliation.”

Þorsteinn svarar: "Eigi samir mér þetta að sæta vélræðum við Helga mág minn.
Þorsteinn answers: “This does not befit me to scheme against (see sæta, Z3, not sætta) Helgi my brother-in-law.

Vil eg miklu heldur gefa fé til friðar mér svo að það þyki góður sómi."
I want much rather to give money for my peace such that that would-seem good honour.”

Þorgils segir: "Lítið ætla eg þeim um það bræðrum að gera þetta til fjár sér.
Þorgils says: “I assign to those brother concerning that little (intention) to do this for money for themselves.

Þarftu ekki í því að dyljast Þorsteinn að þú munt eiga tvo kosti fyrir
You-need not conceal that from yourself (ie remain ignorant of that, see dyljast I e-u, Z2), Þorsteinn, that you will have two choices at your

höndum, að ráðast til ferðar eða sæta afarkostum þegar er þeir mega við komast.
disposal, to undertake (the) expedition or suffer hard terms as soon as they are-able-to brought-about.

Vildi eg og að þú tækir þenna kost þótt þér sé vandi á við Helga.
I would-want also that you should-take (accept) this choice even-though an obligation should-exist on you towards Helgi.

Verður hver fyrir sér að sjá er menn koma í slíkt öngþveiti."
Each must see to (take care of) himself (sjá fyrir e-u, Z6) when persons (men) come (get) into such straits.”

Þorsteinn mælti: "Ger mun fleirum slíkur kostur þeim er í sökum eru við sonu Bolla?"
Þorsteinn spoke: “Will such a choice (be) granted to more (people, fleirum, dative), to those who have done offences to (see sök, Z1) (the) sons of Bolli?”

Og enn mælti Þorgils: "Um slíkan kost mun Lambi eiga að kjósa."
And still Þorgils spoke: “Concerning such a choice, Lambi will have to choose.”

Þorsteinn kvaðst þá betra þykja ef hann skyldi eigi verða um þetta einlagi.
Þorsteinn declared-of-himself then (it) to seem better if he should become (ie be, verða + adv, Z6) not alone concerning this.