Þorgísli þykir nú þetta vel mega fyrir bíta og sér hann ekki í þetta. Slíta
þau nú þessu tali. Þetta
To Thorgils this seems now well able to settle (the issue) and he doesn’t
see through this. They break off this discussion now. This

ráð er nú fullgert að Þorgils skal til ferðar ráðast. Býst hann frá
Helgafelli og með honum synir
plan is now fulfilled that Thorgils shall undertake the journey. He readies
himself (to go) from Helgafell and with him, Gudrun’s sons.

Guðrúnar. Ríða þeir inn í Dali og fyrst heim í Tungu.
They ride into Dales and first home to Tongue.

61. kafli - Af Snorra og sonum Guðrúnar
Hinn næsta drottinsdag var leið og reið Þorgils þangað með flokki sínum.
Snorri goði var eigi á leið. Var þar fjölmenni.
The next Sunday was (the) assembly and Thorgils rode thither with his band.
Priest Snorri was not at (the) assembly. Many people were there.

Um daginn heimti Þorgils til tals við sig Þorstein svarta og mælti: "Svo er
sem þér er kunnigt að
During the day Thorgils drew Thorstein the black to talk with him and said,
“So, as is known to you that

þú varst í tilför með Ólafssonum þá er veginn var Bolli. Hefir þú þær sakir
óbætt við þá sonu
you were in (the) attack with Olaf’s sons then when Bolli was slain. You
have not attoned with those sons on their behalf for him.

hans. Nú þó að síðan sé langt liðið er þeir atburðir urðu þá ætla eg þeim
eigi úr minni liðið við þá
Though now that a long time has passed since when these events happened, I
expect (it) not to have passed out of memory for them with those men

menn er í þeirri ferð voru. Nú virða þeir bræður svo sem þeim sami það síst
að leita á við
who were on that journey. Now those brothers value thus as befitting them
least to seek (vengeance) against

Ólafssonu fyrir sakir frændsemi. Er nú það ætlan þeirra bræðra að venda til
hefnda við Helga
Olaf’s sons for the sake of kinship. But now it is the intention of those
brothers to turn to vengeance against Helgi

Harðbeinsson því að hann veitti Bolla banasár. Viljum vér þess biðja þig
Þorsteinn að þú sért í
Hardbein’s son because he gave Bolli (his) death wound. We want to ask you
this, Thorstein, that you be in

ferð þessi með þeim bræðrum og kaupir þig svo í frið og í sætt."
this journey with those brothers and thus buy yourself peace and
reconciliation.”

Þorsteinn svarar: "Eigi samir mér þetta að sæta vélræðum við Helga mág minn.
Vil eg miklu
Thorstein answers, “This is not befitting me to reconcile by deception with
Helgi, my in-law. I would much

heldur gefa fé til friðar mér svo að það þyki góður sómi."
rather give money to (secure) my peace so that seems a good in terms of
honour.”

Þorgils segir: "Lítið ætla eg þeim um það bræðrum að gera þetta til fjár
sér. Þarftu ekki í því að
Thorgils says, “I little expect of those brothers regarding it to do this
for money for themselves. You need not conceal it,

dyljast Þorsteinn að þú munt eiga tvo kosti fyrir höndum, að ráðast til
ferðar eða sæta afarkostum
Thorstein, that you will have two choices at hand, to undertake the journey
or settle with hard terms

þegar er þeir mega við komast. Vildi eg og að þú tækir þenna kost þótt þér
sé vandi á við Helga.
at once when they are able to bring (it about). I would want also that you
take this choice still although for you be difficulties in it with Helgi.

Verður hver fyrir sér að sjá er menn koma í slíkt öngþveiti."
Each has to look out for himself when people come into such straits.”

Þorsteinn mælti: "Ger mun fleirum slíkur kostur þeim er í sökum eru við sonu
Bolla?"
Thorstein spoke, “Will more such choices (be) made to them who were in the
case with Bolli’s sons?”

Og enn mælti Þorgils: "Um slíkan kost mun Lambi eiga að kjósa."
And still Thorgils spoke, “Regarding such a choice Lambi has to choose.”

Þorsteinn kvaðst þá betra þykja ef hann skyldi eigi verða um þetta einlagi.
Thorstein said then he would think better (of it) if he should not be
acting alone in this.”

Fred & Grace Hatton
Hawley, Pa.