Þorgísli þykir nú þetta vel mega fyrir bíta og sér hann ekki í þetta.
Thorgils thinks this now can well decisively settle the matter and he doesn't see through this.

Slíta þau nú þessu tali.
They now break off this talk.

Þetta ráð er nú fullgert að Þorgils skal til ferðar ráðast.
This plan is now fully-made that Thorgils will undertake a journey.

Býst hann frá Helgafelli og með honum synir Guðrúnar.
He moved from Helgafell, and with him Gudrun's sons.

Ríða þeir inn í Dali og fyrst heim í Tungu.
They ride in to Dale and first home in Tongue.
61. kafli
Af Snorra og sonum Guðrúnar
Hinn næsta drottinsdag var leið og reið Þorgils þangað með flokki sínum.
The next Sunday was sheep gathering and Thorgils rode at once with his body of men.

Snorri goði var eigi á leið.
Chieftain Snorri was not at (the) sheep gathering.

Var þar fjölmenni.
There were many people.

Um daginn heimti Þorgils til tals við sig Þorstein svarta og mælti: "Svo er sem þér er kunnigt að þú varst í tilför með Ólafssonum þá er veginn var Bolli.
During the day Thorgils looked to speak with Thorstein Black and said: "As it is as it is known to you that you were in (on the) attack with Olaf's sons when Bolli was slain.

Hefir þú þær sakir óbætt við þá sonu hans.
You have the acts that cannot be atoned for by money with his sons.

Nú þó að síðan sé langt liðið er þeir atburðir urðu þá ætla eg þeim eigi úr minni liðið við þá menn er í þeirri ferð voru.
Now although since would be passed when the attacks became then, I don't intend them from memory passed away with the men who were in their journey (with you).

Nú virða þeir bræður svo sem þeim sami það síst að leita á við Ólafssonu fyrir sakir frændsemi.
Now the brothers respect so as the same that least to attack with Olaf's sons for reasons of kinship.

Er nú það ætlan þeirra bræðra að venda til hefnda við Helga Harðbeinsson því að hann veitti Bolla banasár.
It is now the the brother's intention to turn to revenge for Helga Hardbeinson because he gave Bolli's death wound.

Viljum vér þess biðja þig Þorsteinn að þú sért í ferð þessi með þeim bræðrum og kaupir þig svo í frið og í sætt."
We would want to ask that, you Thorstein that you would be on this journey with the brothers and buy yourself so in peace and in reconciliation.

Þorsteinn svarar: "Eigi samir mér þetta að sæta vélræðum við Helga mág minn.
Thorstein answers: "This doesn't befit me to sit in ambush for my inlaw Helga.

Vil eg miklu heldur gefa fé til friðar mér svo að það þyki góður sómi."
I much want rather give money for peace to me so that that is thought good honor."

Þorgils segir: "Lítið ætla eg þeim um það bræðrum að gera þetta til fjár sér.
Thorgils says: "I little intended for them concerning the brothers to make preparations for this payment for them.

Þarftu ekki í því að dyljast Þorsteinn að þú munt eiga tvo kosti fyrir höndum, að ráðast til ferðar eða sæta afarkostum þegar er þeir mega við komast.
You don't need because Thorstein is ignorant that you would have two choices at hand (?), to undertake a voyage or undergo hard conditions at once when they are able to come to the end with.

Vildi eg og að þú tækir þenna kost þótt þér sé vandi á við Helga.
I wanted also that you make this choice although to you it would be under obligation to Helgi. (Z. vandi 3 – vandi á við e-n, one is under obligation to a person)

Verður hver fyrir sér að sjá er menn koma í slíkt öngþveiti."
Each must for himself previously see what men get into such a strait." (Z. öngþveiti - koma í -þveiti, to get into a strait)

Þorsteinn mælti: "Ger mun fleirum slíkur kostur þeim er í sökum eru við sonu Bolla?"
Thornstein said: "Will you give more (people) such a choice to them who were charged with Bolli's sons?"

Og enn mælti Þorgils: "Um slíkan kost mun Lambi eiga að kjósa."
And Thorgils yet said: "Concerning such a choice, Lambi has to choose."

Þorsteinn kvaðst þá betra þykja ef hann skyldi eigi verða um þetta einlagi.
Thorstein said for himself then better think if he should not act alone in this thing. (not the same, but Z. under "einlagi" has "vera, gerast einlagi um e-t, to act alone in a thing").