Here’s my translation

 

Alan

 

Um daginn eftir taka þau tal með sér, Þorgils og Guðrún, en Guðrún hóf svo
The day after they start-up a conversation between themselves, Þorgils and Guðrún, but (and) Guðrún began thus

mál sitt: "Svo þykir mér Þorgils sem synir mínir nenni eigi kyrrsetu þessi lengur
her speech: “So (it) seems to me, Þorgils, that my sons care not for sitting-at-rest (idly by) (any) longer

svo að þeir leiti eigi til hefnda eftir föður sinn. En það hefir mest
so (ie in such a way) that they should not seek vengeance for their father. But that has mostly

dvalið hér til að mér þóttu þeir Þorleikur og Bolli of ungir hér til að
delayed here-to (ie the cause of the delay until now has been) that (ie because) they, Þorleikr and Bolli, seemed to me too young here-to (until now) to

standa í mannráðum. En ærin hefir nauðsyn til verið að minnast þess nokkuru fyrr."
take-part in plots-against-a-man’s-life. But (the) need has been sufficient (ie there was good reason, just cause) to call that to mind somewhat sooner.”

Þorgils svarar: "Því þarftu þetta mál ekki við mig að ræða þú hefir þvert tekið
Þorgils answers: “You-need not discuss this matter with me for that (reason) that (ie because, því…að) you have flatly-refused (see þver-taka, Z1)

að ganga með mér. En allt er mér það samt í hug og fyrr þá er við
to go with (ie marry) me. But that is all (the) same in my mind as (see ok, Z2) before when we

höfum þetta átt að tala. Ef eg nái ráðahag við þig þá vex mér ekki í augu að
have had (pp of eiga) to talk of this. If I should-obtain marriage with you then (it) grows not big in my eyes to

stinga af einnhvern þeirra eða báða tvo þá er næst gengu vígi Bolla."
do-away with one of them or both two, those who went nearest (ie who were most deeply involved) in (the) slaying of Bolli.”

Guðrún mælti: "Svo þykir mér sem Þorleiki virðist engi jafn vel til fallinn
Guðrún spoke: “So (it) seems to me that Þorleikr should-esteem (impers construction) no-one (engi) equally worthy (well placed, see fallinn vel til, Z2)

að vera fyrirmaður ef það skal nokkuð vinna er til harðræða sé.
to be leader if that which would-be towards hardiness shall avail somewhat (?) (if something like hardiness is to prevail?).

En þig er ekki því að leyna að þeir sveinarnir ætla að stefna að Helga Harðbeinssyni,
But (one) is not to conceal from you that, that they, the lads intend to go-after (aim for) Helgi Harðbeinn’s-son,

berserkinum, er situr í Skorradal að búi sínu og uggir ekki að sér."
the berserk-warrior, who sits in Skorradalr at his farm and apprehends no danger.”

Þorgils mælti: "Aldregi hirði eg hvort hann heitir Helgi eða öðru nafni því
Þorgils spoke: “I care (hirða, Z4) never whether he is-called Helgi or another name because

að hvorki þykir mér ofurefli að eiga við Helga eða einnhvern annan.
neither seems to me an overwhelming-force, to fight (deal) with Helgi or any-other (person).

Er um þetta mál allt rætt fyrir mína hönd ef þú heitir mér með vottum að giftast mér
Everything about this matter is spoken (pp of roeða) for my part (as far as I am concerned nothing has been left unsaid), if you promise me, with witnesses, to marry me

ef eg kem hefndum fram með sonum þínum."
if I bring forth (effect, accomplish, koma fram e-u) vengeances with your sons.”

Guðrún kvaðst það efna mundu allt er hún yrði á sátt þótt það væri við fárra manna vitni gert
Guðrún declared-of-herself (that she) would perform all that which she had-become agreed on even-though (þótt) that should-be (were to be) done with (the) witnessing of few (gen plural, not comparative) men

og sagði hún að þetta mundi að ráði gert. Guðrún bað þangað kalla
and she said that this would (be) resolved (ie form their resolution, agreement, see ráð, Z3). Guðrún bade to call thither

Halldór fóstbróður hans og þá sonu sína. Þorgils bað og Örnólf við vera.
Halldórr his foster-brother and those, her sons. Þorgils bade also Örnólf to be present.

Guðrún kvað þess enga þörf: "Eru mér meiri grunir á um trúleika Örnólfs við
Guðrún declared no need of that: “(There) are more suspicions (plural) for me concerning the fidelity of Örnólf towards

þig en eg ætla þér vera."
you than I think (there) to be for you (ie than you yourself have).”

Þorgils bað hana ráða.
Þorgils bade her to-have-her-way.

Nú koma þeir bræður á fund Guðrúnar og Þorgils. Þar var Halldór í tali með þeim.
Now those brothers come to a meeting of (ie to see) Guðrún and Þorgils. Halldórr was there in conversation with them.

Guðrún segir þeim nú skyn á að "Þorgils hefir heitið að gerast fyrirmaður
Guðrún says to them now an explanation that “Þorgils has promised to become leader

ferðar þeirrar að veita heimferð að Helga Harðbeinssyni með sonum mínum að
of their expedition (gen sg) to make an attack on Helgi Harðbeinn’s-son with my sons to

hefna Bolla. Hefir Þorgils það til mælt ferðarinnar að hann næði ráðahag við mig.
avenge Bolli. Þorgils has that called-for-payment for the-expedition (see mæla e-t til- e-s, Z3), that he would-obtain marriage with me.

Nú skírskota eg því við vitni yðru að eg heiti Þorgísli að giftast
Now I submit that with your witnessing (testimony) that I promise to marry

engum manni öðrum samlendum en honum en eg ætla ekki að giftast í önnur lönd."
no other man living-in-the-same country (ie Iceland) than him but (and) I intend not to marry in another country.”