Um daginn eftir taka þau tal með sér, Þorgils og Guðrún, en Guðrún hóf svo
mál sitt: "Svo þykir
On the next day they begin to talk with each other, Thorgils and Gudrun, and
Gudrun began her speech thusly, “It seems so to

mér Þorgils sem synir mínir nenni eigi kyrrsetu þessi lengur svo að þeir
leiti eigi til hefnda eftir
me, Thorgils, as (though) my sons are not inclined to quietly sit longer so
that they do not seek vengeance for

föður sinn. En það hefir mest dvalið hér til að mér þóttu þeir Þorleikur og
Bolli of ungir hér til að
their father. But is has most delayed heretofore to me that they, Thorleik
and Bolli, seem too young up to now to

standa í mannráðum. En ærin hefir nauðsyn til verið að minnast þess nokkuru
fyrr."
be in a plot against a man’s life. But need enough has been to recall this
to some before.”

Þorgils svarar: "Því þarftu þetta mál ekki við mig að ræða að þú hefir þvert
tekið að ganga með
Thorgils answers, “You need not speak with me about this case that you have
taken contrary to marry me.”

mér. En allt er mér það samt í hug og fyrr þá er við höfum þetta átt að
tala. Ef eg nái ráðahag við
It is all the same in my mind and before then when we have had to talk. If
I reach marriage with

þig þá vex mér ekki í augu að stinga af einnhvern þeirra eða báða tvo þá er
næst gengu vígi Bolla."
you then it grows in my eyes to do away with either of those or both those
two who went closest to Bolli’s slaying.”

Guðrún mælti: "Svo þykir mér sem Þorleiki virðist engi jafn vel til fallinn
að vera fyrirmaður ef
Gudrun spoke, “So it seems to me that to Thorleik, none is valued as well to
suit to be foreman if

það skal nokkuð vinna er til harðræða sé. En þig er ekki því að leyna að
þeir sveinarnir ætla að
it shall be to work some which hardiness be (needed). But it is not to
conceal from you that those boys expect to

stefna að Helga Harðbeinssyni, berserkinum, er situr í Skorradal að búi sínu
og uggir ekki að sér."
summon Helgi Hardbein’s son, a berserker, who sits in Skorradal on his farm
and apprehends no danger.”

Þorgils mælti: "Aldregi hirði eg hvort hann heitir Helgi eða öðru nafni því
að hvorki þykir mér
Thorgils spoke, “I never hide whether he is named Helgi or other name
because neither does it seem to me

ofurefli að eiga við Helga eða einnhvern annan. Er um þetta mál allt rætt
fyrir mína hönd ef þú
an overwhelming force to have with Helgi or another man. All is ?? on my
part? regarding this case if you

heitir mér með vottum að giftast mér ef eg kem hefndum fram með sonum
þínum."
promise me with witnesses to marry me if I bring about vengeance with your
sons.”

Guðrún kvaðst það efna mundu allt er hún yrði á sátt þótt það væri við fárra
manna vitni gert og
Gudrun said she would perform all which she did as true though it would be
done with few men (as) witnesses and

sagði hún að þetta mundi að ráði gert. Guðrún bað þangað kalla Halldór
fóstbróður hans og þá
said she would resolve to do this. Gudrun bade to be called thither,
Halldor, his fosterbrother and them

sonu sína. Þorgils bað og Örnólf við vera.
her sons. Thorgils bade Ornolf also be there.

Guðrún kvað þess enga þörf: "Eru mér meiri grunir á um trúleika Örnólfs við
þig en eg ætla þér vera."
Gudrun said this not to be needed. “(There) are more suspicions on my part
regarding Ornolf’s
faithfulness to you, than I expect you to be.”

Þorgils bað hana ráða.
Thorgils bade her decide.

Nú koma þeir bræður á fund Guðrúnar og Þorgils. Þar var Halldór í tali með
þeim.
Now those brothers come to a meeting with Gudrun and Thorgils. There
Halldor was talking with them.

Guðrún segir þeim nú skyn á að "Þorgils hefir heitið að gerast fyrirmaður
ferðar þeirrar að veita
Gudrun now explains to them that, “Thorgils has promised to be foreman on
those journeys to assist

heimferð að Helga Harðbeinssyni með sonum mínum að hefna Bolla. Hefir
Þorgils það til mælt
a journey home to Helgi Hardbein’s son with my sons to avenge Bolli.
Thorgils has expressed a wish

ferðarinnar að hann næði ráðahag við mig. Nú skírskota eg því við vitni yðru
að eg heiti Þorgísli
as to the journey that he reach marriage with me. Now I refer it to
judgement with you witnesses that I promise Thorgils

að giftast engum manni öðrum samlendum en honum en eg ætla ekki að giftast í
önnur lönd."
to marry no other man in the same country than he and I expect not to be
married in another land.”

Fred & Grace Hatton
Hawley, Pa.