I had trouble with several places in this section and would welcome any
help.

GraceÓlafur Höskuldsson er nú og frumvaxti og er allra manna fríðastur sýnum,
þeirra er menn

Olaf Hoskuld'sson is now also in his prime and of all of those men who
people have seen, most handsome in appearance.

hafi séð. Hann bjó sig vel að vopnum og klæðum. Melkorka móðir Ólafs bjó á

He fitted himself out well in terms of weapons and clothing. Melkorka, Olaf's
mother lived at

Melkorkustöðum, sem fyrr var ritað. Höskuldur veik meir af sér umsjá um
ráðahag

Melkorka's steads, as was previously written. Hoskuld declined more
regarding oversight of Melkorka's condition

Melkorku en verið hafði, kvaðst honum það þykja ekki síður koma til Ólafs
sonar hennar.

than had been, said it seemed to him as much (Z) to concern Olaf her son.

En Ólafur kvaðst henni veita skyldu sína ásjá slíka sem hann kunni að veita
henni.

And Olaf said he would give her his help such as he was able to give her.

Melkorku þykir Höskuldur gera svívirðlega til sín. Hefir hún það í hug sér
að gera þá

Hoskuld seems to Melkorka to behave disgracefully towards her. She has in
her mind to do then

hluti nokkura er honum þætti eigi betur. Þorbjörn skrjúpur hafði mest veitt
umsjá um bú

some things which to him seemed not better. Thorbjorn the weak had given
the greatest oversight regarding Melkorka's farm.

Melkorku. Vakið hafði hann bónorð við hana þá er hún hafði skamma stund búið
en Melkorka tók því fjarri.

He had made a proposal of marriage with her then when she had lived (there)
a short time, but Melkorka did not welcome it.

Skip stóð uppi á Borðeyri í Hrútafirði. Örn hét stýrimaður. Hann var
hirðmaður Haralds konungs Gunnhildarsonar.

A ship was laid up at Bordeyri in Hrut's Firth. (The) captain was named
Orn. He was a retainer of King Harald, son of Gunnhild.

Melkorka talar við Ólaf son sinn þá er þau finnast að hún vill að hann fari
utan að vitja

Melkorka talks with Olaf her son then when they meet that she wants that he
go abroad and visit

frænda sinna göfugra "því að eg hefi það satt sagt að Mýrkjartan er að vísu
faðir minn og

his more noble kinsmen "because I have told truly that Myrkjartan is
certainly my father and

er hann konungur Íra. Er þér og hægt að ráðast til skips á Borðeyri."

he is king of Ireland. (It) is to you also easy to remove to a ship at
Bordeyri."

Ólafur segir: "Talað hefi eg þetta fyrir föður mínum og hefir hann lítt á
tekið. Er þannig

Olaf says, "I have mentioned this before my father and he has made little of
it. Also management of (the) money of my foster father is that way

og fjárhögum fóstra míns háttað að það er meir í löndum og kvikfé en hann
eigi íslenska vöru liggjandi fyrir."

also arranged that (there) is more in land and livestock than he owns in
Icelandic wares lying before (available)??

Melkorka svarar: "Eigi nenni eg að þú sért ambáttarsonur kallaður lengur. Og
ef það

Melkorka answers, "I cannot bear that you be called son of a concubine (any)
longer. And if itnemur við förinni að þú þykist hafa fé of lítið þá mun eg heldur það til
vinna að giftast

is a hindrance (Z nema 8) with the journey that you think yourself to have
too little money, then I will rather that to work to marryÞorbirni ef þú ræðst þá til ferðar heldur en áður því að eg ætla að hann
leggi fram vöruna

Thorbjorn if you decided then for (the) journey rather than before?? because
I intend that he pays for the wares in advance??svo sem þú kannt þér þörf til ef hann náir ráðahag við mig. Er það og til
kostar að

such as you know you (have) need of if he gets marriage with me. It is also
to choices thatHöskuldi munu þá tveir hlutir illa líka þá er hann spyr hvorttveggja, að þú
ert af landi farinn en eg manni gift."

to Hoskuld with be two things ill pleasing then when he learns of both, that
you are gone from (this) country and I married to a man."
Fred and Grace Hatton
Hawley Pa