Laxdaela Saga 19 end + beginning 20 / Alan's Translation

Heré´s my translation.

Kveðja

Alan

Fara nú menn í milli þeirra er voru beggja vinir og bera sættarorð af
Men (persons) now go (in the extended sense of mediate) between them, who were friends of both and carried words-of-mediation from

Höskulds hendi til Hrúts en Hrútur tók því vel, kvaðst að vísu vilja semja
Höskuldr´s hand (ie on behalf of Höskuldr) to Hrútr but (and) Hrútr received that well, declared-for-himself certainly to want to settle

við Höskuld, kvaðst þess löngu hafa verið búinn að þeir semdu sína frændsemi
with Höskuldr, declared-of-himself for a long time to have been willing for that, that they mend their kinship

eftir (eptir) því sem vera ætti (eiga) ef Höskuldur vildi honum rétts unna
. Hrútur kvaðst
in line with (after) that which was-obliged (eiga, Z3) to be (? to a proper footing), if Höskuldr wanted to grant him
(the) right (his due). Hrútr declared-of-himself

og Höskuldi vilja unna sóma fyrir afbrigð þau er hann hafði gert af sinni
also to want to bestow honour to Höskuldr for those transgressions which he had done on his

hendi.
Eru nú þessi mál sett og samið í milli þeirra bræðra Höskulds og
behalf (for his own part). These matters ae now settled and settled between those brothers, Höskuldr and.

Hrúts. Taka þeir nú upp frændsemi sína góða héðan í frá.
Hrútr. They now take up (establish) their good kinship henceforth.


Hrútur gætir (gæta) nú bús síns og gerist mikill maður fyrir sér. Ekki var hann
Hrútr attends now to his farm and becomes a great (important) man of himself (in his own right).
He was not

afskiptinn um flesta hluti en vildi ráða (verb) því er hann hlutaðist til. Hrútur
meddlesome
concerning most matters but wanted to-have-his-way (ráða, Z9) (curiosity satisfied Rob?) in that which he did-meddle in. Hrútr

þokaði nú bústað sínum og bjó þar sem nú heitir á Hrútsstöðum allt til elli.
moved now his abode and lived there where (it) is now called (at) Hrútsstaðir all (the) way to old age.

Hof átti hann í túni og sér
(verb sjá, subject understood) þess enn merki. Það er nú kallað Tröllaskeið.
He had a heathen-temple in (the) home-meadow and (one) still sees remains of that. That is now called Tröllaskeið (Trolls’-Way).

Þar er nú þjóðgata.
There is now a high-road (public thoroughfare).


Hrútur kvongaðist (kvángast) og fékk konu þeirrar er Unnur hét, dóttir Marðar
gígju.
Hrútr took-a-wife and got (won) that woman who was called Unnr, daughter of Mörðr
Fiddle.

Unnur gekk (ganga) frá honum. Þar af hefjast deilur þeirra Laxdæla og
Unnr parted with him. Therefrom (From that) was begun (the) discord of those, (the) Laxdale-folk and

Fljótshlíðinga. Aðra konu átti Hrútur þá er Þorbjörg hét. Hún var
(the) Fljótshlíð-folk. Hrútr had (in marriage) a second wife (woman), that-one who was called Þorbjörg. She was

Ármóðsdóttir. Átt hefir Hrútur hina þriðju konu, og nefnum vér hana eigi.
Ármóðr’s-daughter. Hrútr has had (in marriage) the third woman (wife), and (but) we name her not.

Sextán sonu átti Hrútur og tíu dætur við þessum tveim konum. Svo segja menn
Hrútr had sixteen sons and ten daughters by these two women (wives). Men (persons) so say,

að Hrútur væri
(subjunctive of reported speech) svo á þingi eitt sumar að fjórtán synir hans væru með honum.
that Hrútr was
at (the) Thing one summer such that fourteen sons of his were with him.

Því er þessa getið að það þótti
(past tense of þykkja) vera rausn mikil og afli því að allir voru gervilegir (görviligr) synir hans.
This is mentioned for that (reason), that that was
-thought to be (signify) great splendour and power because all his sons were accomplished


20. kafli - Af þeim bræðrum
Chapter 20 ö About those brothers


Höskuldur situr nú í búi sínu og gerist hniginn (hníga) á hinn efra aldur en synir
Höskuldr sits (stays) now in his farmstead and becomes decrepit in the (his) latter old age but his sons

 eru nú þroskaðir. Þorleikur gerir bú á þeim bæ er heitir á Kambsnesi og
are now grown-up. Þorleikr builds a house at that farm which is called (at) Kambsnes (Comb’s-Ness) and

leysir Höskuldur út fé hans. Eftir þetta kvongast
(verb) hann og fékk konu þeirrar
Höskuldr pays out his money (?). After this, he married
and got (won) that woman

er Gjaflaug hét, dóttir Arnbjarnar Sleitu-Bjarnarsonar og Þorlaugar
who was called Gjaflaug, daughter of Arnbjörn Sleitu-Bjorn’s-son and Þorlaug

Þórðardóttur frá Höfða
(dative). Það var göfugt kvonfang. Var Gjaflaug væn kona og
Þórðadóttur from Höfði. That was a noble match (marriage). Gjaflaug was a beautiful woman and (but)

ofláti mikill. Þorleikur var engi dældarmaður og hinn mesti garpur. (noun)
a very vain-showy-person. Þorleikr was no easy-man (push-over) and the greatest man-of-
boldness.

Ekki lagðist mjög á með þeim frændum, Hrúti og Þorleiki. Bárður son Höskulds var
(There) was not much reciprocal-disposition between those kinsmen (ie they were not on good te
rms, see leggjast, Z15), Hrútr and Þorleikr. Bárðr, Höskuldr’s son was (stayed)

heima með föður sínum.
Hafði hann þá umsýslu ekki minnur en Höskuldur. Dætra
at home with his father. He had that (then?) an occupation (position, ie his authority in managing the farm) not less than Höskuldr.. (The) daughters

Höskulds er hér eigi getið mjög. Þó eru menn frá þeim komnir.
of Höskuldr are not mentioned much. Still persons are come (descended) from them.