Fara nú menn í milli þeirra er voru beggja vinir og bera sættarorð af Höskulds hendi til Hrúts en Hrútur tók því vel, kvaðst að vísu vilja semja við Höskuld, kvaðst þess löngu hafa verið búinn að þeir semdu sína frændsemi eftir því sem vera ætti ef Höskuldur vildi honum rétts unna.

Men now go between them who were friends of both and convey words-of-peace from Hoskuld's hands to Hrut's, and Hrut received that well, stated-for-himself (he) certainly want(ed) to treat with Hoskuld, stated-for-himself of-that long-ago (he) has been ready that they should restore their relationship to a proper footing if Hoskuld wanted (to) grant him his due.  (Z. semja 4 – at þeir semdi sína frændsemi eptir því sem vera ætti, that they should restore their relationship to a proper footing)

 

Hrútur kvaðst og Höskuldi vilja unna sóma fyrir afbrigð þau er hann hafði gert af sinni hendi.

Hrut stated-for-himself also to-Hoskuld (to) want (to) grant honor for those transgressions which he (i.e., Hrut) had done with his hands.  

 

Eru nú þessi mál sett og samið í milli þeirra bræðra Höskulds og Hrúts.

This agreement was now made and (it was) settled between them, (the) brothers Hoskuld and Hrut.

 

 Taka þeir nú upp frændsemi sína góða héðan í frá.

They now take up their good terms-as-kinsmen henceforth.   (Z. frá 7 – héðan í f., hence, henceforlh)

 

Hrútur gætir nú bús síns og gerist mikill maður fyrir sér.

Hrut now takes-care-of his farm and became a powerful man.    (Z. fyrir 13 – mikill f. sér, strong, powerful)

 

Ekki var hann afskiptinn um flesta hluti en vildi ráða því er hann hlutaðist til.

He was not meddlesome concerning most things but he meddled with that which wanted advice.  [I will be interested to see how the second part of this sentence gets properly rendered.]   (Z. hluta 3 – hlutast til e-s, to meddle with a thing)

 

Hrútur þokaði nú bústað sínum og bjó þar sem nú heitir á Hrútsstöðum allt til elli.

Hrut now moved his abode and lived where now is called Hruts-town all to old-age. 

 

Hof átti hann í túni og sér þess enn merki.

He had a heathen-temple in (his) homestead and that itself still traces/remains.

 

Það er nú kallað Tröllaskeið.

That is now named Trölla-run.

 

Þar er nú þjóðgata.

A high road is now there.  (Zoega has "high road," which apparently in American English means a main road.) 

 

Hrútur kvongaðist og fékk konu þeirrar er Unnur hét, dóttir Marðar gígju.

Hrut married and took (as) a wife (a person) who was named Unn, daughter of Mard the Fiddle. 

 

Unnur gekk frá honum.

Unn parted with him.

 

Þar af hefjast deilur þeirra Laxdæla og Fljótshlíðinga.

Their, the Laxdaela's and Fljotshlidinga's, disagreement is there raised. 

 

Aðra konu átti Hrútur þá er Þorbjörg hét.

Then Hrut had another wife who was-named Thorbjorg.

 

Hún var Ármóðsdóttir.

She was Armod's daughter.

 

Átt hefir Hrútur hina þriðju konu, og nefnum vér hana eigi.

Hrut has had the third wife, and we don't name her.

 

Sextán sonu átti Hrútur og tíu dætur við þessum tveim konum.

Hrut had sixteen sons and ten daughters with these two wives.

 

Svo segja menn að Hrútur væri svo á þingi eitt sumar að fjórtán synir hans væru með honum.

So say men that Hrut were so, at (the) Thing one summer that fourteen of his sones were with him.

 

Því er þessa getið að það þótti vera rausn mikil og afli því að allir voru gervilegir synir hans.

Therefor is this mentioned because it-is-thought (to) be very great-state and virtue because all his sons were accomplished.

 

20. kafli

Af þeim bræðrum

About the Brothers

Höskuldur situr nú í búi sínu og gerist hniginn á hinn efra aldur en synir hans eru nú þroskaðir.

Hoskuld resides now at his farm and became advanced-in-years but his sons were now adult.   (Z. hníga 5  – hniginn, advanced (stricken) in years, = h. á aldr) (Z. efri 2 – á efra aldri, advanced in years)

 

Þorleikur gerir bú á þeim bæ er heitir á Kambsnesi og leysir Höskuldur út fé hans.

Thoreik builds a farm at the farms which are-called Combs-ness and Hoskuld pays out his money.

 

Eftir þetta kvongast hann og fékk konu þeirrar er Gjaflaug hét, dóttir Arnbjarnar Sleitu-Bjarnarsonar og Þorlaugar Þórðardóttur frá Höfða.

After this wedding he also got a wife who was-named Gjaflaug, Arnbjarnar Sham-Bjarnarson's daughter and Thorlaug Thordar's daughter from Hofda.

 

Það var göfugt kvonfang.

That was a noble marriage.

 

Var Gjaflaug væn kona og ofláti mikill.

Gjaflaug was a beautiful woman and very vain (or "…and a very showy person.")

 

Þorleikur var engi dældarmaður og hinn mesti garpur.

Thorleik was not an easy-man and the most bold.

 

Ekki lagðist mjög á með þeim frændum, Hrúti og Þorleiki.

The relatives, Hrut and Thorleik, were not on good terms.  (Z leggja 15 – eigi lagðist mjök á með þeim brœðrum, they were not on good terms)

 

Bárður son Höskulds var heima með föður sínum.

Hoskuld's son Bard was home with his father.

 

Hafði hann þá umsýslu ekki minnur en Höskuldur.

He had then not less aid than Hoskuld. (Whatever that means….)

 

Dætra Höskulds er hér eigi getið mjög.

(It) is not spoken-of much Hoskuld's daughters.

 

Þó eru menn frá þeim komnir.

Although men/people were descended from them.