Laxdaela Saga 19 part 3 / Alan's Translation

Here´s my translation

Kveðja

Alan

Það er sagt frá Höskuldi að hann kippir mönnum að sér er hann spyr ránið (not ráð) og
That is said about Höskuldr that he gets men together when (ie as soon as) he learns of (the) plundering and

reið hann heim. Það var mjög jafnskjótt að húskarlar hans koma heim. Þeir
he rode home. That was at the very same-instant that his house-servants come home They

sögðu sínar ferðir ekki sléttar. Höskuldur verður við þetta óður og kvaðst
said their travels not (to be) plain-sailing (smooth). Höskuldr became furious at this and declared-of-himself (that he)

ætla að taka eigi oftar (optar) af honum rán og manntjón, safnar hann mönnum
to intend not to take (endure, as in “We´re not gonna take it” (P. Townshend)) from him further (optar: lit more often) plundering and loss-of-life, he gathers (draws) men

þann dag allan að sér.
all that day to himself.


Síðan gekk Jórunn húsfreyja til tals við hann og spyr að um ráðagerð hans.
After-that Jórunn, (his) wife, went to conversatuion with him and asks about his plan.


Hann segir: "Litla ráðagerð hefi eg stofnað en gjarna vildi eg að annað væri oftar (optar) að tala
He says: ‘I have formed a little plan but willingly I would-want that (one) were more often to talk otherwise (annað)

 en um dráp húskarla minna."
than about (the) killing of my house-servants.’


Jórunn svarar: "Þessi ætlun er ferleg ef þú ætlar að drepa slíkan
mann sem
Jórunn answers: ‘This plan is hideous, if you mean to kill such
a man as

bróðir þinn er. En sumir menn kalla að eigi sé sakleysi í þótt Hrútur hefði
your brother is. But some men declare that (it) would-be not without cause in (this instance) even-if Hrútr had

fyrr þetta fé heimt. Hefir hann það nú sýnt að hann vill eigi vera hornungur
claimed this property (cattle) beforehand. He has that now shown that he wants not to be an outcast-bastard

lengur þess er hann átti, eftir (eptir) því sem hann átti kyn til. Nú mun hann hafa eigi
(any) longer in this than he was-obliged to, because he had-a-right to kinship (?). Now he will not have

fyrr þetta ráð upp tekið, að etja kappi við þig, en hann mun vita sér
taken up (adopted) this plan, to vie (lit: incite a contest) with you, before (fyrr…en) he will have (see vita ván, Z2) for himself

nokkurs trausts von af hinum meirum
mönnum því að mér er sagt að
(the) expectation of some protection from other greater
(ie more important) men because to me (it) is said that

farið muni hafa orðsendingar í hljóði milli þeirra Þórðar gellis og Hrúts.
messages will have travelled silently between them, Þórð Gelli and Hrútr.

Mundi mér slíkir hlutir
þykja ísjáverðir. Mun Þórði þykja gott að veita að
Such things
would seem to me worth-looking-into. (It) will seem to Þórðr good to assist

slíkum hlutum
er svo brýn eru málaefni. Veistu og það Höskuldur síðan er mál þeirra
in such matters
when  (the) circumstance-and-nature-of-the-case are so clear-cut (brýnn). You know that also, Höskuldr, from-the-time when (see síðan er) their case,

Þórðar godda og Vigdísar urðu (verða) að ekki verður slík blíða á með ykkur Þórði gelli
Þórðr goddi and Vigdís, arose, that (there) was not such friendliness between you two, Þorðr gelli (and you)

 sem áður þótt þú kæmir í fyrstu af þér með fégjöfum fjandskap þeirra frænda.
as before, even-though in-the-beginning you got rid of (see koma af sér, Z4) (the) hostility of those kinsmen with gifts-of-money.

Hygg eg og það Höskuldur," segir hún, "að þeim þykir þú þar raunmjög
I think that also, Höskuldr,’ says she, ‘that you seem to them very much

sitja yfir sínum hlut
og son þinn Ólafur. Nú þætti oss hitt ráðlegra að þú
to sit over (deprive them of, see sitja yfir e-u) their share
(hlutr, Z3), and your son Ólafr. Now, (the) other (course) (hitt) seemed to us more-advisable, that you

byðir (býðir, bjóða) Hrúti bróður þínum sæmilega því að þar er fangs von af frekum úlfi.
offer to Hrútr, your brother, honourably because there is an expectation of grappling from a greedy wolf (it is hard to deal with a hungry wolf).

Vænti eg þess að Hrútur taki því vel og líklega því að mér er maður sagður vitur.
I expect (hope for) this, that Hrútr receives that well and favourably because to me (the)
man (is) said (to be) wise.

Mun hann það sjá kunna
að þetta er hvorstveggja ykkar sómi."
He will be a
ble to (kunna + inf) see that, that this is (the) honour of each-of-the-two of you.’


Höskuldur sefaðist mjög við fortölur Jórunnar. Þykir honum þetta vera sannlegt.
Höskuldr was-appeased greatly by Jórunn’s persuasions. This seemed to him to be likely-to-be-true.