Translation follows.  Many thanks for help with the previous translation (and my extra questions) as well as thanks in advance for feedback on the following.

Rob


Það er sagt frá Höskuldi að hann kippir mönnum að sér er hann spyr ránið og reið hann heim.

It is said of Hoskuld that he gets men together which he asks advice of and he rode home.   (Z. kippa – hann kippir mönnum at sér, he gets men together)

 

Það var mjög jafnskjótt að húskarlar hans koma heim.

That was very immediately (i.e., right then) that his house-servants came home.

 

Þeir sögðu sínar ferðir ekki sléttar.

They reported a failure.   (Z. sléttr - segja sínar farar eigi sléttar, to tell of one's journey not having been smooth, to report a failure)

 

Höskuldur verður við þetta óður og kvaðst ætla að taka eigi oftar af honum rán og manntjón, safnar hann mönnum þann dag allan að sér.

Hoskuld responded to this furious(ly) and stated for himself to intend to not take any more often from him robbery and loss-of-life, he collects those men all day to himself.

 

Síðan gekk Jórunn húsfreyja til tals við hann og spyr að um ráðagerð hans.

Then Jorunn, mistress of the house, went to talk with him and asks about his plan.

 

Hann segir: "Litla ráðagerð hefi eg stofnað en gjarna vildi eg að annað væri oftar að tala en um dráp húskarla minna."

He says: "I have established little plan(ning) but I would willingly that the next were more often to speak that about (the) slaughter of my house-servants.

 

Jórunn svarar: "Þessi ætlun er ferleg ef þú ætlar að drepa slíkan mann sem bróðir þinn er.

Jorunn answers: "This intention is monstrous if you intend to likewise kill a man which is your brother.

 

En sumir menn kalla að eigi sé sakleysi í þótt Hrútur hefði fyrr þetta fé heimt.

And some men say that that would not be guilty in although Hrut had previously claimed this money.

 

Hefir hann það nú sýnt að hann vill eigi vera hornungur lengur þess er hann átti, eftir því sem hann átti kyn til.

He has that now clearly that he will not be a bastard-son longer that which he had, according as he possessed kin.

 

Nú mun hann hafa eigi fyrr þetta ráð upp tekið, að etja kappi við þig, en hann mun vita sér nokkurs trausts von af hinum meirum mönnum því að mér er sagt að farið muni hafa orðsendingar í hljóði milli þeirra Þórðar gellis og Hrúts.

He would not now have taken before this counsel, to contend in rivalry with you, that he would be himself conscious of a certain hope (of) protection of him more men because more is said to gone would have messages silently between them, Thord Gelli and Hrut.    (Z. etja 2 – e. kappi við e-n, to contend in rivalry, vie with one)

 

Mundi mér slíkir hlutir þykja ísjáverðir.

Such things would seem to me worth-looking-into.

 

Mun Þórði þykja gott að veita að slíkum hlutum er svo brýn eru málaefni.

(It) will seem-to Thord good to know that such things which so egg-on are circumstances of a case.

 

Veistu og það Höskuldur síðan er mál þeirra Þórðar godda og Vigdísar urðu að ekki verður slík blíða á með ykkur Þórði gelli sem áður þótt þú kæmir í fyrstu af þér með fégjöfum fjandskap þeirra frænda.

You know (?) that Hoskuld next is their, Thord Goddi and Vigdis Urdu's, case that not happens such friendliness on with you-two, Thord Gelli and you, as already you thought come in first of you with gifts hostility to those relatives.

 

Hygg eg og það Höskuldur," segir hún, "að þeim þykir þú þar raunmjög sitja yfir sínum hlut og son þinn Ólafur.

I also believe that Hoskuld," she says, "that they think you there very-much take possession of his property and your son Olaf.

 

Nú þætti oss hitt ráðlegra að þú byðir Hrúti bróður þínum sæmilega því að þar er fangs von af frekum úlfi.

Now it-seemed-to us the most advisable that you offer Hrut, your brother, similarly because there it is hard to deal with a hungry wolf.  (Z. fang 2 – fangs er ván at frekum úlfi, it is hard to deal with a hungry wolf)

 

Vænti eg þess að Hrútur taki því vel og líklega því að mér er maður sagður vitur.

I hope-for that, that Hrut would-receive you well and favorably because to-me is a man said (to be) wise.

 

Mun hann það sjá kunna að þetta er hvorstveggja ykkar sómi."

He will that say can to this which both you befit."

 

Höskuldur sefaðist mjög við fortölur Jórunnar.

Hoskuld was very appeased of anger with Jorunn's persuasion (lit. persuasions).

 

Þykir honum þetta vera sannlegt.

It seems to him this would be likely-to-be-true.