Það er sagt frá Höskuldi að hann kippir mönnum að sér er hann spyr ránið og
reið hann

It is said of Hoskuld that he gets men together when he learns of the
robbery and he rode

heim. Það var mjög jafnskjótt að húskarlar hans koma heim. Þeir sögðu sínar
ferðir ekki

home. It was just at the same time that his servants come home. They said
their journey not

sléttar. Höskuldur verður við þetta óður og kvaðst ætla að taka eigi oftar
af honum rán og

(to have been) smooth. Hoskuld become angry and that and said he did not
intend to take robbery

manntjón, safnar hann mönnum þann dag allan að sér.

and loss of life more often from him, he assembles men all that day.

Síðan gekk Jórunn húsfreyja til tals við hann og spyr að um ráðagerð hans.

Afterwards housewife, Jorunn, went to speak with him and asks about his
plan.

Hann segir: "Litla ráðagerð hefi eg stofnað en gjarna vildi eg að annað væri
oftar að tala

He says, "I have made little (by way of) a plan but would gladly that were
other(wise) more often to speak of

en um dráp húskarla minna."

than concerning slaying of my servants."

Jórunn svarar: "Þessi ætlun er ferleg ef þú ætlar að drepa slíkan mann sem
bróðir þinn er.

Jorunn answers, "This expectation is monstrous if you intend to slay such a
man as your brother is.

En sumir menn kalla að eigi sé sakleysi í þótt Hrútur hefði fyrr þetta fé
heimt. Hefir hann

And some men say that not be without cause in (it) though, (that) Hrut had
recovered those cattle. He has

það nú sýnt að hann vill eigi vera hornungur lengur þess er hann átti, eftir
því sem hann

now shown it that he will not be (treated as) a bastard longer, this which
he is entitled (to), after it as he

átti kyn til. Nú mun hann hafa eigi fyrr þetta ráð upp tekið, að etja kappi
við þig, en hann

had kinship to. Now he will not have for this chosen a plan, to vie with
you, but he

mun vita sér nokkurs trausts von af hinum meirum mönnum því að mér er sagt
að farið

will look for help from the more men because to me is said that messages
will have gone

muni hafa orðsendingar í hljóði milli þeirra Þórðar gellis og Hrúts. Mundi
mér slíkir

in secrecy between them, Thord gellir and Hrut. Such opportunities would
to me

hlutir þykja ísjáverðir. Mun Þórði þykja gott að veita að slíkum hlutum er
svo brýn eru

seem worth looking into. (It) will seem good to Thord to give such
opportunity when so clear are

málaefni. Veistu og það Höskuldur síðan er mál þeirra Þórðar godda og
Vigdísar urðu að

circumstances. You also know it, Hoskuld, afterwards, since their case,
Thord goddi's and Vidis' happened, that

ekki verður slík blíða á með ykkur Þórði gelli sem áður þótt þú kæmir í
fyrstu af þér með

friendliness is not between you (yourself and) Thord gelli as before
although you first got rid og (koma af?)

fégjöfum fjandskap þeirra frænda. Hygg eg og það Höskuldur," segir hún, "að
þeim þykir

enmity of those kinsmen with gifts of money. I think also, Hoskuld," says
she, "that (it) seems to them

þú þar raunmjög sitja yfir sínum hlut og son þinn Ólafur. Nú þætti oss hitt
ráðlegra að þú

you and your son, Olaf, take possession of their opportunities very much
there. Now (it) seems to us more advisable that you

byðir Hrúti bróður þínum sæmilega því að þar er fangs von af frekum úlfi.
Vænti eg þess

offer your brother, Hrut, honourably because it is hard to deal with a
hungry wolf (Z). I would hope

að Hrútur taki því vel og líklega því að mér er maður sagður vitur. Mun hann
það sjá

that Hrut accept it well and favourably because to me (he) is said (to be) a
wise man.. He will recognize to see it

kunna að þetta er hvorstveggja ykkar sómi."

that this is honour to both of you."

Höskuldur sefaðist mjög við fortölur Jórunnar. Þykir honum þetta vera
sannlegt.

Hoskuld was greatly soothed by Jorunns representation. This seems to him to
be truthful.Fred and Grace Hatton
Hawley Pa