Hrútur bjó þrjá vetur á Kambsnesi og heimtir jafnan fé að Höskuldi á þingum
eða öðrum

Hrut lived three winters at Kambsness and always recovers wealth from
Hoskuld at Things or other

lögfundum og var vel talaður. Kölluðu það flestir að Hrútur hefði rétt að
mæla. En

legal assemblies and was well spoken. Most said it that Hrut was right to
speak (up for his entitlement). But

Höskuldur flutti það að Þorgerður var eigi að hans ráði gift Herjólfi en
lést vera

Hoskuld said (couldn't seem to find anything better here) it that Thorgerd
was not married to Herjolf with his consent and professed to be

lögráðandi móður sinnar og skilja við það.

legal guardian of his mother and left it at that.

Það sama haust eftir fór Höskuldur að heimboði til Þórðar godda. Þetta spyr
Hrútur og

That same next fall Hoskuld went to a feast at Thord goddi's. Hrut learns
this andreið hann á Höskuldsstaði við tólfta mann. Hann rak á brott naut tuttugu.
Jafnmörg lét

he rode to Hoskuld's steads as the twelfth man. He drove twenty cattle off.
He left behind even so many.hann eftir. Síðan sendi hann mann til Höskulds og bað segja hvert eftir fé
var að leita.

Afterwards he sent a man to Hoskuld and bade (him) tell where (the) cattle
were to search for.Húskarlar Höskulds hlupu þegar til vopna og voru ger orð þeim er næstir voru
og urðu

Hoskulds servants ran at once to arms and sent a message to those who were
nearest andþeir fimmtán saman. Reið hver þeirra svo sem mátti hvatast. Þeir Hrútur sáu
eigi fyrr

they became fifteen all together. Each of them rode as quickly as possibly
able. They Hrut (and company) did not seeeftirreiðina en þeir áttu skammt til garðs á Kambsnesi. Stíga þeir Hrútur
þegar af baki og

those-riding-behind before they had barely (reached the) fence at Kambsness.
They, Hrut

(and company) dismount at once andbinda hesta sína og ganga fram á mel nokkurn og sagði Hrútur að þeir mundu
þar við

tie their horses and go forward to some bank and Hrut said that they would
make a stand theretaka, kvaðst það hyggja þótt seint gengi fjárheimtan við Höskuld að eigi
skyldi það

said himself to believe it that although (his) recovery (efforts) with
Hoskuld went slowly, that it should notspyrjast að hann rynni fyrir þrælum hans. Förunautar Hrúts sögðu að
liðsmunur mundi

be learned of that he would run before his (Hoskuld's) thralls. Hrut's
comrades said that odds would be (against them because there were 15
servants to 12).vera. Hrútur kvaðst það ekki hirða, kvað þá því verrum förum fara skyldu sem
þeir væru

Hrut said he didn't care, said for that reason it then would go worse
(förum??) as they were more.fleiri. Þeir Laxdælir hljópu nú af hestum sínum og bjuggust nú við. Hrútur
bað þá ekki

They, (the) Laxdaelers leaped now from their horses and now prepared. Hrut
bade them notmeta muninn og hleypur í móti þeim. Hann hafði hj álm á höfði en sverð
brugðið í hendi

to hesitate and leaps towards them. He had a helmet on (his) head and drawn
sword in handen skjöld í annarri. Hann var vígur allra manna best. Svo var Hrútur þá óður
að fáir gátu

and a shield in the other. He was best of all men able to fight (Z). Hrut
was then so angry that few were ablefylgt honum. Börðust vel hvorirtveggju um hríð en brátt fundu þeir Laxdælir
það að þeir

to accompany (keep up with) him. Both sides fought well for at time, but
soon they, Laxdaelers, found that theyáttu þar eigi við sinn maka sem Hrútur var því að þá drap hann tvo menn í
einu athlaupi.

had hard going??? to deal with as Hrut was because then he killed two men in
one attack.Síðan báðu Laxdælir sér griða. Hrútur kvað þá víst hafa skyldu grið.
Húskarlar Höskulds

Afterwards Laxdaelers asked for a truce. Hrut said they certainly should
have a truce. Hoskulds servantsvoru þá allir sárir, þeir er upp stóðu, en fjórir voru drepnir. Hrútur fór
heim og var nokkuð

were then all wounded, those who stood up (were still standing), and four
were slain. Hrut went home and was somewhatsár en förunautar hans lítt eða ekki því að hann hafði sig mest frammi haft.
Er það

wounded but his comrades little or not (at all) because he had had himself
foremost. It iskallaður Orustudalur síðan þeir börðust þar. Síðan lét Hrútur af höggva
féið.

called Battle Dale afterwards there where (it) was fought. Afterwards Hrut
had the cattle slaughtered.Fred and Grace Hatton
Hawley Pa