I had problems with one section and would welcome any help.
Grace

19. kafli - Útkoma Hrúts

Nú er frá Höskuldi að segja að ráð hans er virðulegt. Var hann höfðingi
mikill. Hann

Now is of Hoskuld to say that his lot is worthy. He was a great chieftain.
He

varðveitti mikið fé er átti Hrútur Herjólfsson bróðir hans. Margir menn
mæltu það að

kept (the) great wealth which his brother, Hrut Herjolf's son was entitled
to. Many people said it that

nokkuð mundu ganga skorbíldar í fé Höskulds ef hann skyldi vandlega út
gjalda móðurarf hans.

some of Hoskuld's wealth would be shaved off if he should fully pay out his
mother's bequest.

Hrútur er hirðmaður Haralds konungs Gunnhildarsonar og hafði af honum mikla
virðing.

Hrut is a king's man of King Harald, Gunnhild's son and had from him (the
king) much honour.

Hélt það mest til þess að hann gafst best í öllum mannraunum. En Gunnhildur
drottning

Most considered it for this that he proved best in all adversity. But Queen
Gunnhild

lagði svo miklar mætur á hann að hún hélt engin hans jafningja innan hirðar
hvorki í

had such a great fancy for him that she held none his equal within the king's
body guard neither in

orðum né öðrum hlutum. En þó að mannjafnaður væri hafður og til ágætis manna
talað þá

words nor other things. But still to comparison of men were ??? and to
excellence of man then were counted

var það öllum mönnum auðsætt að Gunnhildi þótti hyggjuleysi til ganga eða
öfund ef

it clear to all people that Gunnhild thought thoughtlessness or ill will to
be in play if

nokkurum manni var til Hrúts jafnað.

any man were equal to Hrut.

Með því að Hrútur átti að vitja til Íslands fjárhlutar mikils og göfugra
frænda þá fýsist

Because Hrut had to visit Iceland due to (his) great properties and noble
kinsmen then he

hann að vitja þess, býr nú ferð sína til Íslands. Konungur gaf honum skip að
skilnaði og

was eager to visit that, readies now his journey to Iceland. (The) king
gave him a ship at parting and

kallaðist hann reynt hafa að góðum dreng.

said him to have proven (himself to be) a noble minded man.

Gunnhildur leiddi Hrút til skips og mælti: "Ekki skal þetta lágt mæla að eg
hefi þig

Gunnhild lead Hrut to (the) ship and spoke, "This shall not be spoken
quietly that I have

reyndan að miklum ágætismanni því að þú hefir atgervi jafnfram hinum bestum
mönnum

proven you to(be) a very excellent man because you have accomplishments side
by side with the best men

hér í landi en þú hefir vitsmuni langt umfram."

here in (the) land and you have wisdom far beyond."

Síðan gaf hún honum gullhring og bað hann vel fara, brá síðan skikkjunni að
höfði sér og

Afterwards she gave him a gold armband and bade him fare well, afterwards
drew the cloak to her head and

gekk snúðigt heim til bæjar.

walked quickly home to (the) farms.

En Hrútur stígur á skip og siglir í haf. Honum byrjaði vel og tók
Breiðafjörð. Hann siglir

And Hrut boards (the) ship and sails out to sea. He got a fair breeze and
reached Breidafjord. He sails

inn að eyjum. Síðan siglir hann inn Breiðasund og lendir við Kambsnes og bar
bryggjur á

in to islands. Afterwards he sails in Breida Sound and lands at Kambsness
and carried (the) gangway on land.

Skipkoman spurðist og svo það að Hrútur Herjólfsson var stýrimaður. Ekki
fagnar

The arrival of the ship was learned of and also that Hrut Herjolf's son was
the captain.

Höskuldur þessum tíðindum og eigi fór hann á fund hans.

Hoskuld did not welcome these tidings and did not go to meet him.

Hrútur setur upp skip sitt og býr um. Þar gerði hann bæ er síðan heitir á
Kambsnesi.

Hrut drew up his ship and fenced around it. There he made a farm which is
called at Kambsness afterwards.Síðan reið Hrútur á fund Höskulds og heimtir móðurarf sinn. Höskuldur kvaðst
ekki fé

Afterwards Hrut rode to meet Hoskuld and to bring home his mother's legacy.
Hoskuld said he did noteiga að gjalda, kvað eigi móður sína hafa farið félausa af Íslandi þá er hún
kom til móts

have (the) money to pay, said his mother did not go pennyless from Iceland
then when she came to meetvið Herjólf. Hrúti líkar illa og reið í brott við svo búið. Allir frændur
Hrúts gera sæmilega til hans, aðrir en Höskuldur.

with Herjolf. Hrut wasn't pleased and rode away as matters stood. All Hrut's
kinsmen behaved honourably towards him, other than Hoskuld.
Fred and Grace Hatton
Hawley Pa