Laxdaela Saga end 17 + beginning 18 / Alan's Translation

Here´s my translation.

Kveðja

Alan

Þá kallaði Hrappur til sín Vigdísi konu sína og mælti: "Ekki hefi eg verið
Then
Hrappr called to himself, Vigdís his wife, and spoke: “I have not (never) been

kvellisjúkur," segir hann, "er og það líkast að þessi sótt skilji vorar
sickly,” says he, “that is also most-likely that this sickness should-break-off  (see skilja, Z2) our

samvistur.
En þá að eg er andaður þá vil eg mér láta gröf grafa í
living-together. But then-when I am dead, then I want to cause to dig a grave for me in

eldhúsdyrum og skal mig niður setja standanda þar í dyrunum. Má eg þá enn
(the) sitting-room-doorway and (one) shall set me down standing (ie in an upright position) there in the doorway. I may then still

vendilegar sjá yfir híbýli mín."
carefully watch over my household.”


Eftir þetta deyr Hrappur.
After this Hrapp dies.


Svo var með öllu farið sem hann hafði fyrir sagt því að hún treystist eigi
So (it) was done (carried out, fara með e-u, Z18) completely as he had said because she dared (see treystast, Z6, Z5) not

öðru. En svo illur sem hann var viðureignar þá er hann lifði þá jók (auka) nú miklu
(do) other(wise). But as ill (hard) as he was in-dealing-with when he lived, then (it) increased now by-far

við er hann var dauður því að hann gekk mjög aftur. Svo segja menn að hann
when he was dead because he walked much again (as a ghost) (see ganga aptr, Z15). So men (people) say that he

deyddi flest hjón sín í afturgöngunni (aptrgangr). Hann gerði mikinn ómaka (úmaki) þeim flestum
killed most of his servants in the (his) after-life-walking (ghostly apparitions). He made (caused) much trouble to most of those

er í nánd bjuggu. Var eyddur bærinn (boer) á Hrappsstöðum.
who lived in (the) neighbourhood. The farmstead was deserted at Hrappsstaðir (Hrappr’s-steads).


Vigdís kona Hrapps réðst vestur til Þorsteins surts bróður síns. Tók hann
Vigdís, Hrappr’s wife, removed-herself west to Þorsteinn Black, her brother. He received

við henni og fé hennar.
her and her property.


Nú var enn sem fyrr að menn fóru á fund Höskulds og sögðu honum til þeirra
Now (it) was still as (just like) before (ie when Hrappr was alive) that men (people) travelled to a meeting with Höskuldr and informed him of (see segja til e-s, Z5) their

vandræða er Hrappur gerir mönnum og biðja hann nokkuð úr (ór) ráða. Höskuldur
troubles which Hrappr does to (makes for) men (people) and asked him to find some solution (see ráða ór e-u, Z16). Höskuldr

kvað svo vera skyldu, fer með nokkura menn á Hrappsstaði og lætur grafa upp
declared (it) should be so, (he) goes with some men (people) to Hrappsstaðir  and causes to unearth (dig up)

Hrapp og færa (foera) hann í brott þar er síst (sízt) væri fjárgangur
(gen of fé + gangr) í nánd eða
Hrapp and to move him away there where sheep-walking (cattle-activity) was least (sízt) in (the) neighbourhood or

mannaferðir. Eftir þetta nemast af heldur afturgöngur Hrapps.
(the) passing-of-people. After this was removed (ie abated) rather (ie to some extent) the ghostly-peregrinations of Hrappr.


Sumarliði son Hrapps tók fé eftir hann og var bæði mikið og frítt
. Sumarliði
Sumarliði, son of Hrapp took (inherited) property after him and (it, ie the inheritance (neut) no Sumarliði (masc)) was both great and fine. Sumarliði

gerði bú á Hrappsstöðum um vorið eftir og er hann hafði þar litla hríð búið
built a farm at Hrappsstaðir during the spring after (following) and when he had lived (búa, Z5) there a little time

þá tók hann ærsl og dó litlu síðar.
then he took madness (ie went mad) and died a little later.


Nú á (eiga) Vigdís móðir hans að taka þar ein
fé þetta allt. Hún vill eigi fara til
Now Vigdís his mother has to take (inherit) there all this same (see einn, Z2) property. She wants not to go to

landsins á Hrappsstöðum. Tekur nú Þorsteinn surtur fé þetta undir sig til
the land at Hrappstaðir. Þorsteinn Black now lays-hold-of (see taka e-t undir sik, Z12) this property in

varðveislu. Þorsteinn var þá hniginn nokkuð og þó hinn hraustasti og vel hress.
custody. Þorsteinn was then somewhat advanced (in years, see hníga, Z6) and (but) still the most-strong and very healthy.


18. kafli - Af þeim Surts sonum
Chapter 18 – About those sons of Black.


Í þann tíma hófust þeir upp til mannvirðingar í Þórsnesi frændur Þorsteins,
At that time they, Þorsteinn’s kinsmen, raised-themselves in honour in Þórsnes,

Börkur hinn digri og Þorgrímur bróðir hans. Brátt fannst það á að þeir
Börkr the Stout and Þorgrímr his brother. Soon that could be perceived, that those

bræður vildu þá vera þar mestir menn og mest metnir
(metinn). Og er Þorsteinn finnur
brothers wanted then to be the greatest men and (the) most highly-esteemed. And when Þorsteinn discovers (learns)

það þá vill hann eigi við þá bægjast, lýsir því fyrir mönnum að hann ætlar
that, then he wants not with them to quarrel, declares that before men (people) that he intends

að skipta um bústaði og ætlaði að fara byggðum á Hrappsstaði í Laxárdal.
to change abode and intends to go into abode (ie settle) at Hrappsstaðir in Laxárdalr (Salmon-River-Dale).