Translation follows.  Actually "translation" may be too strong a word here in the sense that normally you are supposed to be able to understand a translation, and there are several areas where I have a words in English purporting to be a translation, but I am not sure exactly what they mean....


Þessu játtaði Höskuldur og lætur binda fastmælum.

Hoskuld agreed to this and causes to contract a fast engagement. 

 

Þetta líkaði Melkorku þungt, þótti fóstrið of lágt.

This satisfied Melkork oppressive, thought the fostering too low.

 

Höskuldur kvað hana eigi sjá kunna: "Er Þórður gamall maður og barnlaus og ætla eg Ólafi allt fé eftir hans dag en þú mátt hitta hann ávallt er þú vilt."

Hoskuld stated she did not understand: "Thord is an old man and childless and intends (eg?) all wealth after his day to Olaf but/and you can meet-with him always that you (are) agreeable.

 

Síðan tók Þórður við Ólafi sjö vetra gömlum og leggur við hann mikla ást.

Then Thorolf received Olaf seven years/winters old and added to him much love/affection. 

 

Þetta spyrja þeir menn er mál áttu við Þórð godda og þótti nú fjárheimtan komin fastlegar en áður.

Such men hear of this which talk had with Thorolf Gooda and was now thought the claim-for-money come strongly than other.

 

Höskuldur sendi Þórði gelli góðar gjafir og bað hann eigi styggjast við þetta, því að þeir máttu engi fé heimta af Þórði fyrir laga sakir, kvað Vigdísi engar sakir hafa fundið Þórði þær er sannar væru og til brautgangs mættu metast "og var Þórður eigi að verr menntur þótt hann leitaði sér nokkurs ráðs að koma þeim manni af sér er settur var á fé hans og svo var sökum horfinn sem hrísla eini."

Hoskuld sent Thord Gelli good gifts and asked him not to be offended with this, because they would be permitted (to) claim no money of Thord for on-account-of laws, stated Vigdis nothing on-account-of has found-fault-with Thord such which proves (to) be and until departure be-able to-be-valued "and was Thord not to worse accomplished thought he (to) try himself somewhat plan to come such a man of himself which places was to his wealth and so was cause forsaken-by-luck as a juniper twig.

 

En er þessi orð komu til Þórðar frá Höskuldi og þar með stórar fégjafir þá sefaðist Þórður gellir og kvaðst það hyggja að það fé væri vel komið er Höskuldur varðveitti og tók við gjöfum og var þetta kyrrt síðan og um nokkuru færra en áður.

When this word came to Thord from Hoskuld and there with large gifts-of-money then Thord Gellir was appeased and stated-for-himself that (he) believed that that money would be well come which Hoskuld kept and received the gifts and this was then quiet and around some coolness than before.

 

Ólafur vex upp með Þórði godda og gerist mikill maður og sterkur.

Olaf grew up with Thord Godda and became a large and strong man.

 

Svo var hann vænn maður að eigi fékkst hans jafningi.

He was so promising a man that none gained-themselves his equal.

 

Þá er hann var tólf vetra gamall reið hann til þings og þótti mönnum það mikið erindi úr öðrum sveitum að undrast hversu hann var ágætlega skapaður.

When he was twelve years/winters old he rode to (the) Thing and it-was-thought by-men that great mission out-of (öðrum = other?) districts that wondered how he was commendably created.

 

Þar eftir hélt Ólafur sig að vopnabúnaði og klæðum.

After that Olaf himself kept to armor and clothes.

 

Var hann því auðkenndur frá öllum mönnum.

Therefore he was of-distinguished-appearance from all men.

 

Miklu var ráð Þórðar godda betra síðan Ólafur kom til hans.

Much better was (the) state-of-life (of) Thord Godd after Olaf came to him.

 

Höskuldur gaf honum kenningarnafn og kallaði pá.

Hoskuld gave him a surname and called (him) there-upon.

 

Það nafn festist við hann.

That name stuck fast to/with him.

 

17. kafli

Dauði Hrapps

Það er sagt frá Hrapp að hann gerðist úrigur viðureignar, veitti nú nábúum sínum svo mikinn ágang að þeir máttu varla halda hlut sínum fyrir honum.

That is said of Hrapp that he became ill-tempered, given now his neighbors so much aggression that they scarcely were-able keep their condition before him.

 

Hrappur gat ekki fang á Þórði fengið síðan Ólafur færðist á fætur.

Hrapp got no hold on Thord's booty after Olaf grew up.  (Z. fœra 4 – refl., fœrast á fœtr, to grow up)

 

Hrappur hafði skaplyndi hið sama en orkan þvarr því að elli sótti á hendur honum svo að hann lagðist í rekkju af.