Þórólfur svarar á þá leið: "Ekki mun eg dyljast við jartegnir þessar. Mun eg
að vísu taka

Thorolf answers in that way, "I will not ignore these tokens. I will
certainly accept

við þessum manni að orðsending hennar. Þykir mér Vigdísi þetta mál
drengilega hafa

this man (in accordance with) her message. (It) seems to me (why isn't
Vigdis nominative?) Vigdis to have performed bravely this time (or in this
case?)

farið. Er það mikill harmur er þvílík kona skal hafa svo óskörulegt gjaforð.
Skaltu

It is a great sorrow when such a woman shall have such an ignoble match.
You, Asgaut,

Ásgautur dveljast hér þvílíka hríð sem þér líkar."

shall stay here (for) such time as pleases you."

Ásgautur kvaðst ekki lengi þar mundu dveljast.

Asgaut said he would not remain there for long.

Þórólfur tekur nú við nafna sínum og gerist hann hans fylgdarmaður en þeir
Ásgautur

Now Thorolf accepts his namesake and he becomes his follower and they, (he
and) Asgaut

skiljast góðir vinir og fer Ásgautur heimleiðis.

part good friends and Asgaut goes homewards.

Nú er að segja frá Ingjaldi að hann snýr heim á Goddastaði þá er þeir
Þórólfur höfðu

Now is to tell of Ingjald that he turns home to Goddasteads then where they
(he and) Thorolf had

skilist. Þar voru þá komnir menn af næstum bæjum að orðsending Vigdísar.
Voru þar eigi

parted. (By) then men had come there from the nearest farms (due to) Vigdis'
message. There were no

færri karlar fyrir en tuttugu.

fewer there present ( fyrir?) than twenty.

En er þeir Ingjaldur koma á bæinn þá kallar hann Þórð til sín og mælti við
hann:

And when they, Ingjald (and company) come to the farm then he calls Thord to
him and spoke to him.

"Ódrengilega hefir þér farið til vor Þórður," segir hann, "því að vér höfum
það fyrir satt

"You have behaved in an unmanly way towards us Thord," says he, "because we
have it for certain

að þú hafir manninum á brott skotið."

that you have let the man escape."

Þórður kvað hann eigi satt hafa á höndum sér um þetta mál. Kemur nú upp öll
þeirra

Thord said he certainly did not have his hand in this case. Now all their
plan becomes known

ráðagerð, Ingjalds og Þórðar. Vill Ingjaldur nú hafa fé sitt það er hann
hafði fengið Þórði

í hendur.

Ingjald's and Thord's. Ingjald wants now to have his money, that which he
had given into Thord's hand.

Vigdís var þá nær stödd tali þeirra og segir þeim farið hafa sem maklegt
var, biður Þórð

Vigdis was then situated near their discussion and says to them (that the
affair) to have gone as was proper, asks Thord

ekki halda á fé þessu "því að þú Þórður," segir hún, "hefir þessa fjár
ódrengilega aflað."

not to hold this money, " because you, Thord," says she, "have gained this
money ignobly."

Þórður kvað hana þessu ráða mundu vilja.

Thord said of her (she) would want to decide.

Eftir þetta gengur Vigdís inn og til erkur þeirrar er Þórður átti og finnur
þar í niðri digran

After that Vigdis goes inside and to their ?? which Thord had and finds
there in the bottom ? a thickfésjóð. Hún tekur upp sjóðinn og gengur út með og þar til er Ingjaldur var
og biður hann

money pouch. She takes up the pouch and goes out with (it) and there to
where Ingjald was and offers himtaka við fénu. Ingjaldur verður við þetta léttbrúnn og réttir höndina að
móti fésjóðnum.

to take (the) money. Ingjald becomes cheerful looking at that and reaches
(his) hand towards (the) money pouch.Vigdís hefur upp fésjóðinn og rekur á nasar honum svo að þegar féll blóð á
jörð. Þar með

Vigdis heaves up the money pouch and thrusts (it) at his nose so that blood
immediately fell to (the) ground. With thatvelur hún honum mörg hæðileg orð og það með að hann skal þetta fé aldregi fá
síðan,

she speaks of him ignominious words and besides that he shall never get this
money afterwards,biður hann á brott fara. Ingjaldur sér sinn kost þann hinn besta að verða á
brottu sem fyrst

bids him go away. Ingjald sees his choice the best to leave as soon as
possibleog gerir hann svo og léttir eigi ferð sinni fyrr en hann kemur heim og unir
illa við sína ferð.

and he does so and does not stop his journey before he comes home and did
harm with his journey.
Fred and Grace Hatton
Hawley Pa