Laxdaela Saga 15 part 2 / Alan's Translation

Here´s my translation

Kveðja

Alan

Í þenna tíma ríður Ingjaldur af Goddastöðum því að hann ætlaði að heimta þá
At this time Ingjaldur rides from Goddasta
ðir because he intended to claim then

verð fyrir silfrið. Og er hann var kominn ofan frá bænum
(dat sg, with dat sg def art i-num suffixed) þá sjá þeir tvo
value for the silver
(which he had paid Þórðr). And when he was (had) come down from the farm, then they see two

menn fara í móti sér og var þar Ásgautur og Þórólfur. Þetta var snemma um
men (persons) go towards them and was (were
) there Ásgautr and Þórólfr. This was early during

morgun svo að lítt var lýst af degi.
morning such that (it) was little lit-up (lýsa) from (the) day (ie there was still little daylight).


Þeir Ásgautur og Þórólfur voru komnir í svo mikinn klofa
að Ingjaldur var á
They, Ásgautr and Þórolfr were (had) come into such a great straights
(ie in a tight-spot (metaphorical here, I think), were caught in a trap, see klofa, Z1), that Ingjaldr was on 

aðra hönd en Laxá á aðra hönd.
Áin var ákaflega (adverb) mikil (adjective) . Voru höfuðísar að
one hand (side) but Láxá (Salmon-River) (was) on (the) other hand (side). The-river was exceedingly big (swollen). Great-masses-of-ice were on

báðum megin en gengin (ganga) upp eftir miðju og var áin allill að sækja (soekja).
both sides but (and the river was) swollen-with-ice (see ganga upp, Z15) along (the) middle and the-river was very-bad to cross (see soekja, Z9).


Þórólfur mælti við Ásgaut: "Nú þykir (þykkja) mér sem við munum eiga tvo kosti fyrir
Þórólfr spoke with Ásgautr: “Now (it) seems to me like we will have two options at

höndum. Sá er kostur annar að bíða þeirra hér við ána og verjast eftir því
(our) hands (disposal). That-one is one option to await them here by the-river and defend-ourselves after that

sem okkur endist hreysti til og drengskapur en þó er þess meiri von að þeir
as (long as) for us prowess and courage lasts, but nevertheless in-that (there) is more expectation that they

Ingjaldur sæki (soekja) líf okkart skjótt. Sá er annar kostur að ráða til
árinnar og
Ingjaldr (and co) would-seeks our life speedily. That-one is (the) other option to attempt (to cross)
(see ráða til, Z16) the river and

mun það þykja þó enn með nokkurri hættu."
that will seem nevertheless still with a certain danger.’


Ásgautur biður hann ráða, kvaðst (kveðast) nú ekki munu við hann skiljast "hvert ráð
Ásgautr asks him to decide, declares-of-himself (that he) now will not part with him ‘whatsoever plan

sem þú vilt upp taka hér um."
you want to take up (adopt) here.”


Þórólfur svarar: "Til árinnar munum við leita."
Þórólfr answers: ‘We will seek-for (try) the-river.”


Og svo gera (göra) þeir, búa sig sem léttlegast
. Eftir það ganga þeir ofan fyrir
And they do so, make themselves as
light as possible (ie by taking off their outer garments). After that they walk down before

höfuðísinn og leggjast til sunds. Og með því að menn voru hraustir og þeim
the ice-masses and lay-themselves to swimming. And with that (ie because) (the) men were strong and

varð (verða) lengra lífs auðið þá komast þeir yfir ána og upp á höfuðísinn öðrum
a longer-life fell to their lot (see e-m verðr e-s auðit, under auðit), then they made-their-way over the-river and up on to the-ice-masses on (the) other

megin. Það er mjög jafnskjótt er þeir eru komnir yfir ána að Ingjaldur kemur (koma)
side. That is very immediately (ie it is at that very instant) when they are (have) come over the-river that Ingjaldr comes

að öðrum megin að ánni og förunautar hans.
to (the) other side of the river and his travelling-companions.


Þá tekur (taka) Ingjaldur til orða og mælti til förunauta sinna: "Hvað er nú til
Then Ingjaldr takes to speech and spoke to his travelling-companions: ‘What is now

ráðs? Skal ráða til
árinnar eða eigi?"
advisable (to be done)? (see vera til ráða, under ráð, Z4). Shall (one) attempt
(see ráða, Z16) the-river or not?”


Þeir sögðu (segja) að hann mundi ráða, sögðust (segjast) og hans forsjá mundu hlíta að. Þó
They said that should he try, said-for-themselves (that they) also would trust to his foresight. Neverthess,

sýndist (sýnast) þeim áin óyfirfærileg
(úyfirfæriligr).
the-river seemed to them impassable
(not-over-convey-able).


Ingjaldur kvað (kveða) svo vera "og munum vér frá hverfa ánni."
Ingjaldr declared (it) to be so “and we will turn-away from the-river.”


En er þeir Þórólfur sjá þetta, að þeir Ingjaldur ráða eigi til árinnar, þá
But when they, Þórólfr (and Ásgautr) see this, that they, Ingjaldr (and companions) do not attempt (see ráða til) the-river, then

vinda þeir fyrst klæði sín og búa sig til göngu (ganga, noun) og ganga þann dag allan,
they firstly wring-out their clothes and ready themselves for walking and walk all that day,

koma að kveldi til Sauðafells. Þar var vel við þeim tekið (taka) því að
þar var
come at evening-time to Sauðafell. There (it) was well-taken with them (they were well received) because
there was

allra manna gisting
. Og þegar um kveldið gengur (ganga) Ásgautur á fund Þórólfs
accomodation for all men (persons)
. And at-once during the-evening, Ásgautr walks to a meeting with Þórólf

rauðnefs og sagði (segja) honum alla vöxtu sem á voru um þeirra erindi, að Vigdís
red-nose and said to him all (the) circumstances (see vöxtr, Z5) which existed concerning their errand, that Vigdís

frændkona hans hafði þenna mann sent honum til halds og trausts er þar var
his kinswoman had sent this man to him to for support and protection who there was (had)

kominn, sagði (segja) honum allt hve farið hafði með þeim Þórði godda. Þar með ber
come, said to him completely how (it) had gone between them (she and) Þórðr Goddi. Therewith (ie with that)

hann fram jartegnir þær er Vigdís hafði sent til Þórólfs.
he bears forth those tokens (proofs) which Vigdís had sent to Þórólfr.