Í þenna tíma ríður Ingjaldur af Goddastöðum því að hann ætlaði að heimta þá
verð fyrir

At that time, Ingjald rides from Goddasteads because he intended to get back
that value in silver.

silfrið. Og er hann var kominn ofan frá bænum þá sjá þeir tvo menn fara í
móti sér og var

And when he had come down from (the) farms then they see two men to go
towards them and (they) were

þar Ásgautur og Þórólfur. Þetta var snemma um morgun svo að lítt var lýst af
degi.

Asgaut and Thorolf there. This was early during the morning so that little
of the day was illuminated.

Þeir Ásgautur og Þórólfur voru komnir í svo mikinn klofa að Ingjaldur var á
aðra hönd en

They Asgaut and Thorolf had come into so great a fork that Ingjald was on
one hand and

Laxá á aðra hönd. Áin var ákaflega mikil. Voru höfuðísar að báðum megin en
gengin upp

and (the) Lax River on (the) other hand. The river was very turbulent.
Banks of ice were on both sided and rising up

eftir miðju og var áin allill að sækja.

back up between and the river was very bad to cross (Z).

Þórólfur mælti við Ásgaut: "Nú þykir mér sem við munum eiga tvo kosti fyrir
höndum.

Thorolf spoke with Asgaut, "Now (it) seems to me that we will have two
choices at hand.

Sá er kostur annar að bíða þeirra hér við ána og verjast eftir því sem okkur
endist hreysti

The one choice is to await them here by the river and defend ourselves after
it as to us lasts (our) valour

til og drengskapur en þó er þess meiri von að þeir Ingjaldur sæki líf okkart
skjótt. Sá er

and bravery, but still this is more to be expected that they, Ingjald (and
the others) quickly seek our lives. The other

annar kostur að ráða til árinnar og mun það þykja þó enn með nokkurri
hættu."

choice is to rush to the river and it will still seem (to be a plan) with
some risk."

Ásgautur biður hann ráða, kvaðst nú ekki munu við hann skiljast "hvert ráð
sem þú vilt upp taka hér um."

Asgaut bids him decide, said of himself he must not part with him, "whatever
plan as you wish, choose here about (it)."

Þórólfur svarar: "Til árinnar munum við leita."

Thorolf answers, "We will try the river."

Og svo gera þeir, búa sig sem léttlegast. Eftir það ganga þeir ofan fyrir
höfuðísinn og

And so they do, prepare themselves as cheerfully as possible. After that
they go down over the ice banks and

leggjast til sunds. Og með því að menn voru hraustir og þeim varð lengra
lífs auðið þá

swim (Z). And because (they) were hearty men and to them was longer life
granted then

komast þeir yfir ána og upp á höfuðísinn öðrum megin. Það er mjög jafnskjótt
er þeir eru

they escaped over the river and up to the ice bank (on the) other side. It
is much even as quickly when they had

komnir yfir ána að Ingjaldur kemur að öðrum megin að ánni og förunautar
hans.

gone over the river that Ingjald and his comrades come to the other side of
the river.

Þá tekur Ingjaldur til orða og mælti til förunauta sinna: "Hvað er nú til
ráðs? Skal ráða til árinnar eða eigi?"

Then Ingjald starts speaking and spoke to his comrades, "What is (the) plan
now? Shall we try to pass the river or not? (ráða til Z)"

Þeir sögðu að hann mundi ráða, sögðust og hans forsjá mundu hlíta að. Þó
sýndist þeim áin óyfirfærileg.

They said that he should decide, said they would trust to his foresight.
Still (it) seemed to them the river ?????

Ingjaldur kvað svo vera "og munum vér frá hverfa ánni."

Ingjald said so to be "and we will turn away from the river."

En er þeir Þórólfur sjá þetta, að þeir Ingjaldur ráða eigi til árinnar, þá
vinda þeir fyrst

And when they, Thorolf (and Asgaut) see this, that they, Ingjald (and
company) do not try the river, then they first wring outklæði sín og búa sig til göngu og ganga þann dag allan, koma að kveldi til
Sauðafells. Þar

their clothing and ready themselves to a walk and walk all that day, arrive
at evening in Sheep Fells. Therevar vel við þeim tekið því að þar var allra manna gisting. Og þegar um
kveldið gengur

they were well received because there all (sorts of) people were staying
overnight. And immediately during the evening,Ásgautur á fund Þórólfs rauðnefs og sagði honum alla vöxtu sem á voru um
þeirra erindi,

Asgaut goes to a meeting with Thorolf red-nose and told him all
circumstances which (there) were concerning their errandað Vigdís frændkona hans hafði þenna mann sent honum til halds og trausts er
þar var

that Vigdis, his kinswoman, had sent that man to him conserve and protect
who had come therekominn, sagði honum allt hve farið hafði með þeim Þórði godda. Þar með ber
hann fram

told him all how (it) had gone with them, Thord godda. With that he
producedjartegnir þær er Vigdís hafði sent til Þórólfs.

those tokens which Vigdis had sent to Thorolf.
Fred and Grace Hatton
Hawley Pa