My translation follows, though there were some sections where I plainly didn't get it.  Also, my thanks to Alan and Brian for their feedback on the previous exercise!


Ingjaldur brá Þórði á mál og sagði honum erindi sitt að hann kveðst þar hafa spurt til Þórólfs bróðurbana síns.

Ingjald  (began to talk to Thord?) and told him his business that he stated-for-himself there has got intelligence as to the slayer-of-his-brother Thorolf.

 

Þórður kvað það engu gegna.

Thord stated that it was of no use. 

 

Ingjaldur bað hann eigi þræta "og skulum við eiga kaup saman, að þú sel manninn fram og lát mig eigi þurfa þraut til en eg hefi hér þrjár merkur silfurs er þú skalt eignast.

Ingjald asked him not to quarrel "and should bargain together, that you deliver the man up and let me not need great-exertion to but I have here three marks of silver which you shall own-for-yourself.     (Z kaup 1 - eiga k. við e-n, to bargain, trade with one)  (Z. selja 1 - s. e-t fram, to deliver up;)

 

Upp mun eg og gefa þér sakir þær er þú hefir gert á hendur þér í björgum við Þórólf."

…    and give you on-account-of the-one that you have … in help-given-to-an-outlaw with Thorolf.

 

Þórði þótti féið fagurt en var heitið uppgjöf um sakir þær er hann hafði áður kvítt mest að hann mundi féskurð af hljóta.

To Thord (féið? wealth?) fair and/but was called remission on-account-of the-one who he had previously (reported?) most that he would detriment of suffering.  (???)

 

Þórður mælti þá: "Nú mun eg sveipa af fyrir mönnum um tal okkart en þetta mun þó verða kaup okkart."

Thord spoke then: I will now (sweep away?) before men concerning talk/number/series neither-of-us-two but this will though come-to-a-bargain neither-of-us-two.  (???)

 

Þeir sváfu til þess er á leið nóttina og var stund til dags.

The slept to so as the night wore on and it was a while before daybreak.  (Z. á II 2 - er leið á vetrinn (daginn, kveldit, nóttina), as the winter, &c., wore on)  (Z. stund 1 - var s. til dags, it was a while before daybreak)

 

15. kafli

Síðan stóðu þeir Ingjaldur upp og klæddust.

Then they, Ingjald (and others), stood up and dressed-themselves.

 

Vigdís spurði Þórð hvað í tali hefði verið með þeim Ingjaldi um kveldið.

Vigdis asked Thord what (in?) conversation had been with them, Ingjald (and others), during the evening.

 

Hann kvað þá margt talað hafa en það samið að uppi skyldi vera rannsókn en þau úr málinu ef Þórólfur hittist eigi þar: "Lét eg nú Ásgaut þræl minn fylgja manninum á brott."

He said then have much spoken and/but that agreed-on that … should be ransacking-(for-stolen-goods) and/but … of case if Thorolf is-not-found there: "I now made my thrall Asgaut lead the man away.

 

Vigdísi kvaðst ekki vera um lygi, kvað sér og leitt vera að Ingjaldur snakaði um hús hennar en bað hann þó þessu ráða.

Vigdis stated-for-herself (to) not like lies, said herself and disklikes that Ingjald rummaged about her house and/but asked him nevertheless this plan/advice.  (Z. um 9 - e-m er ekki um e-t, one does not like)  (Z. leiðr – e-m er e-t leitt, one dislikes a thing)

 

Síðan rannsakaði Ingjaldur þar og hitti eigi þar manninn.

Then Ingjald searched there and didn't find the man there.

 

Í þann tíma kom Ásgautur aftur og spurði Vigdís hvar hann skildist við Þórólf.

At that time Asgautr came back and Vigdis asked where he parted company with Thorolf.   (Z. skilja 10 refl. - s. við e-n, e-t, to part from, forsake (hann kveðst aldri við Kára skyldu s.); recipr. to part company)

 

Ásgautur svarar: "Eg fylgdi honum til sauðahúsa vorra sem Þórður mælti fyrir."

Asguatr answers: "I led the man to our sheep-pen as Thord said before.

 

Vigdís mælti: "Mun nokkuð meir á götu Ingjalds en þetta þá er hann fer til skips?

Vigdis said: "Will something more be in Ingjad's way than this then he goes to (his) ship?   (Z. gata - vera á götu e-s, to be in one's way;)

 

Og eigi skal til hætta hvort þeir hafa eigi þessa ráðagerð saman borið í gærkveld.

And shall not risk whether they have not together given-birth-to this plan yesterday-evening.    (Z. hætta – h. til e-s, to risk a thing)

 

Vil eg að þú farir þegar og fylgir honum í brott sem tíðast.

I will that you journey at-once and accompany him away as early as possible.

 

Skaltu fylgja honum til Sauðafells á fund Þórólfs.

You shall accompany him to Sheep-Hills at a meeting of Thorolf.  (???)

 

Með því að þú gerir svo sem eg býð þér skaltu nokkuð eftir taka.   

In case that you perform so as I bid, to you shall have some reward.   (Z. með 9 - m. því at, in case that)  (Z. taka 12 - með því at þú gerir svá, sem ek býð þér, skaltu nökkut eptir t., thou shalt have some reward)

 

Frelsi mun eg þér gefa og fé það að þú sért fær hvert er þú vilt."

I will give you freedom and wealth that, that you (sért?) get where you will."

 

Ásgautur játtaði því og fór til sauðahússins og hitti þar Þórólf.

Asgautr consented therefore and went to the sheep-pen and finds (present tense?) Thorolf.

 

Hann bað þá fara á brott sem tíðast.

He asked then (that Thorolf) go away at once.