There were a number of things that seemed to be clearly beyond my ability here.  Clarifications gladly accepted!


Vigdís svarar á þá leið hans máli: "Ekki dylst eg við skuldleika okkra.

Vigdis answers in this way his speech: "I don't refuse to acknowledge our relationships.

 

Þykir mér og þann veg aðeins verk þetta er þú hefir unnið að eg kalla þig ekki að verra dreng.

It seems to be also that way only (?) this deed which you have bestowed that I call you not to become stout-heart.

 

En þó sýnist mér svo sem þeir menn muni veðsetja bæði sig og fé sitt er þér veita ásjá svo stórir menn sem hér munu veita eftirsjár.

And although it seems to me so as the men would hazard both one and one's property that you grant protection so greater men as here would know regret.  (???)

 

En Þórður bóndi minn," segir hún, "er ekki garpmenni mikið en úrráð vor kvenna verða jafnan með lítilli forsjá ef nokkurs þarf við.

But Thord my husband," she says, "is no great martial-man but (úrráð?) our women's happen equal with little foresight if something useful with.  (???)

 

En þó nenni eg eigi með öllu að víkjast undan við þig alls þú hefir þó hér til nokkurrar ásjá ætlað."

And though I cannot bear that with all to refuse you all you have though here until some protection intend.

 

Eftir það leiðir Vigdís hann í útibúr eitt og biður hann þar bíða sín.

After that Vigdis leads him in a store-house and asks him (to) abide there.

 

Setur hún þar lás fyrir.

She sets there locked over.  (???)

 

Síðan gekk hún til Þórðar og mælti: "Hér er kominn maður til gistingar sá er Þórólfur heitir en hann er skyldur mér nokkuð.

Then she went to Thord and said: "A man is come here for accommodations-for-the-night who is named Thorolf and he is related to me somewhat.

 

Þættist hann þurfa hér lengri dvöl ef þú vildir að svo væri."

It is thought he needs here (a) longer delay if you (are) agreeable to so be."

 

Þórði kvaðst ekki vera um mannasetur, bað hann hvílast þar um daginn eftir ef honum væri ekki á höndum en verða í brottu sem skjótast ellegar.

Thord replied (he) does not like a peacemaker, invited him to-rest-himself there the next day if he had nothing in hand but to leave as soon as possible otherwise.   (Z um 9 – e-m er ekki um e-t, one does not like)

 

Vigdís svarar: "Veitt hefi eg honum áður gisting og mun eg þau orð eigi aftur taka þótt hann eigi sér eigi jafna vini alla."

Vigdis answers: "I have already granted him accommodations-for-the-night and I would their word not after take although he not himself not equal fried of all."

 

Eftir það sagði hún Þórði vígið Halls og svo það að Þórólfur hafði vegið hann, er þá var þar kominn.

After that she told Thord (about) Hall's slaying and so that, that Thorolf, who then had come there, had slain him.

 

Þórður varð styggur við þetta, kvaðst það víst vita að Ingjaldur mundi mikið fé taka af honum fyrir þessa björg er nú var veitt honum "er hér hafa hurðir verið loknar eftir þessum manni."

Thord was showing-anger with this, stated that certainly know that Ingjald would take away much wealth from him over this help-given-to-an-outlaw which now was granted him "which here have doors been (loknar?) after this man. 

 

Vigdís svarar: "Eigi skal Ingjaldur fé taka af þér fyrir einnar nætur björg því að hann skal hér vera í allan vetur."

Vigdis answers: "Ingjald shall not take wealth away from you over this night's help-given-to-an-outlaw because he shall be here all year (or "winter")."

 

Þórður mælti: "Þann veg máttu mér mest upp tefla og að móti er það mínu skapi að slíkur óhappamaður sé hér."

Thord says: "That way estimate most deprive me of what I have that against which that my condition that such (unlucky man?) be here.  (Z tefla 2 – tefla e-n upp, to deprive one of what one has)

 

En þó var Þórólfur þar um veturinn.

And yet Thorolf was there during the winter/year.

 

Þetta spurði Ingjaldur er eftir bróður sinn átti að mæla.

Ingjald found out this which after his brother had to speak.

 

Hann býr ferð sína í Dali inn að áliðnum vetri, setti fram ferju er hann átti.

He journeyed (to) his farm in Dali in to (áliðnum?) winter, launched a ferry-boat he had.

Þeir voru tólf saman.

They were twelve together.

 

Þeir sigla vestan útnyrðing hvassan og lenda í Laxárósi um kveldið, setja upp ferjuna en fara á Goddastaði um kveldið og koma ekki á óvart.

They sailed westerly (with a) fresh northwest-wind and landed in Laxarose (Mouth-of-the-Salmon-River) during the evening, draw the ferry-boat ashore and go to Goddastad during the evening and don't take by surprise.

 

Er þar tekið vel við þeim.

Which there they made a bold resistance.