I had some difficulties in this section and would welcome any help.

GraceÞórólfur unir illa við sinn hlut. Þykist hann mjög svívirður vera í þeirra

Thorolf is ill pleased with his lot. He thinks himself to be in great
dishonour in their

skiptum. Er hann þar þó í eyjunum og hefir það að vísu í hug sér að rétta

disputes. He is still there in the isles and has it certainly in his mind
to straighten

þenna krók er honum var svo nauðulega beygður. Hallur uggir ekki að sér og

this hook which was so hard bent for him. Hall apprehended no danger and

hugsar það að engir menn muni þora að halda til jafns við hann þar í átthaga
hans.

thinks it that no men will dare to be a match for him there in his home.

Það var einn góðan veðurdag að Hallur reri og voru þeir þrír á skipi. Bítur

It was (on) one fine day that Hall rowed and they were three on (the) ship.
(The fish) bite

vel á um daginn. Róa þeir heim að kveldi og eru mjög kátir. Þórólfur hefir

well during the day. They row home in (the) evening and are very cheerful.
Thorolf has

njósn af athöfn Halls um daginn og er staddur í vörum um kveldið þá er þeir

news of Hall's business during the day and is positioned in the fenced-in
landing place during (the) evening then when they,

Hallur koma að landi. Hallur reri í hálsi fram. Hann hleypur fyrir borð og

Hall (and the others) come ashore. Hall rows forward in (the) prow. He
leaps overboard and

ætlar að taka við skipinu. Og er hann hleypur á land þá er Þórólfur þar nær

intends to take hold of the ship. And when he leaps ashore then where
Thorolf stopped near there

staddur og höggur til hans þegar. Kom höggið á hálsinn við herðarnar og

and hews at him at once. (The blow) came on the neck by the shoulders and

fýkur af höfuðið. Þórólfur snýr á brott eftir það en þeir félagar Halls
styrma yfir honum.

off flys the head. Thorolf turns away after that and they, Hall's comrades,
throng about him (Hall).

Spyrjast nú þessi tíðindi um eyjarnar, víg Halls, og þykja það mikil tíðindi

Now these tidings, (of) Hall's slaying, were learned of around the isles and
it seemed major news

því að maður var kynstór þótt hann hefði engi auðnumaður verið. Þórólfur

because a man was of noble extraction though he had not been a favorite of
fortune. Thorolf

leitar nú á brott úr eyjunum því að hann veit þar engra þeirra manna von er

seeks now (to get) away out of the islands because he knows there of none
of those men's habit (I had much difficulty sorting this out and am not
happy with it) who

skjóli muni skjóta yfir hann eftir þetta stórvirki. Hann átti þar og enga

will shoot help (in the sense of a shield?) over him after these major
deeds. He had there also no

frændur þá er hann mætti sér trausts af vænta en þeir menn sátu nær er vís

kinsmen then who he might dare himself to give (him) hope then those men sat
near where certain

von var að um líf hans mundu sitja og höfðu mikið vald svo sem var

expectation was that (they or Ingjald?) would seek his life (this whole
section was also troublesome) and had much power so as was

Ingjaldur Sauðeyjargoði bróðir Halls.

Ingjald Sheep Isles Chieftain, Hall's brother.

Þórólfur fékk sér flutning inn til meginlands. Hann fer mjög huldu höfði. Er

Thorolf was able to get himself in to (the) mainland. He went (with his)
head very covered.ekki af sagt hans ferð áður hann kemur einn dag að kveldi á Goddastaði.

Nothing is said of his journey before he comes one day at evening to
Goddastead.Vigdís kona Þórðar godda var nokkuð skyld Þórólfi og sneri hann því

Vigdis, wife of Chieftain Thord was somewhat related to Thorolf and he
turnsþangað til bæjar. Spurn hafði Þórólfur af því áður hversu þar var háttað, að

thither to (the) farm. Thorolf had learned of it before how there was
disposed (how things were there), thatVigdís var meiri skörungur í skapi en Þórður bóndi hennar. Og þegar um

Vigdis was more outstanding in mind than Thord, her husband. And at once
duringkveldið er Þórólfur var þar kominn gengur hann til fundar við Vigdísi og

(the) evening when Thorolf was come there, he goes to a meeting with Vigdis
andsegir henni til sinna vandræða og biður hana ásjá.

tells her of his difficulties and asks her for help.
Fred and Grace Hatton
Hawley Pa