VIII. Kapítuli: Frá Smý Anakinsmóður (Chapter 8: Concerning Smý, the Mother
of Anakinn)
Nú varð Anakinn hirðmaðr Paðému, ok fylgir hann henni, í ollum stoðum, hvert

Now Anakin became Padme's queen's man and he follows her in every place
where


er hon þurfti at koma. Þau skiptu morg orð saman leynilega, ok menn sogðu

she needs to come. They exchanged many words secretly and people said


hlæjandi, at Anakinn himingangari þrælsson skyli biðja hennar fogru
dróttningar.

laughing, that Anakinn skywalker thrall's son should ask (to marry the) fair
queen.

Þat er sagt eitt sinn, at Anakinn sagði Paðému draum sinn: "Þat dreymði

It is said one time, that Anakinn told Padme his dream, "I dreamt (it
dreamed me)


mik," segir hann, "At ek þóttumk sjá móður mína, ok ek sá hana, jafnvel svá

says he, "That I thought myself to see my mother and I saw her equally so


skírt at ek þóttumsk sjá hana sem ek sé þik. Hon þolr þjáningar, ok menn er

clear(ly) that I thought myself to see her as I see you. She suffers
distress and people


ek kenni eigi drepa hana. Veit ek, at ek svar þess, at ek verja þik, en ek

who I know not kill her. I know that I swore this, that I defend you, but I


fæ eigi látit hana þola svá. Þat er engi annarr kostr en hjálpa móður
minni."
can not allow her to suffer so. It is no other choice than to help my
mother."


Paðéma segir, "En ef þú hlýtr at verja mik, svá ok hlýt ek at vera með þér."

Padme says, "But if you are obliged to defend me, so also am I obliged to be
with you."

"Já víst," segir Anakinn, "En þú fær ekki komit með mér til Íslands. Er land
þat hættumikit."
"Yeah, of course," says Anakinn, "But you are not able to come with me to
Iceland. It is a very dangerous land."


"Ek em dróttning," segir Paðéma, "Ok fæ ek gort þat er ek vil."

"I am queen," says Padme, "And I can do that which I wish."

Síðan bjuggu þau Anakinn ok Paðéma ferð sína, ok þau kvámu til Íslands í

Afterwards they, Anakinn and Padme, prepared for their journey, and they
came (why subjunctive?) to Iceland in


Nobudal, ok sváfu þau þar á strond nætr sakir.
Nobudal, and they slept there on a beach because of the night.


Paðéma sagði, "Þá er ek var barn, skemta ek mér á strond, liggjandi á sandi

Padme said, "Then when I was a child, I amused myself on a beach, lying on
sand


ok þornandi undir sól. Ok ek gloddumk með at geta um nofn fuglanna er
sungu."

and drying under (the) sun. And I rejoiced to guess the names of the birds
which sang."

"Mér líkar ekki vel sandr," mælti Anakinn.

"I am not fond of sand," said Anakinn.

At morni fóru þau til Mósæslastaða, ok fundu þar Vattó. Anakinn spurði,

The next morning they went to Moseasla stead and found Vatto there. Anakinn
asked


"Hvárt þú hefr sét Smý, móður mína."

"Have you seen Smy, my mother?"

"Ekki á ek hana lengr," segir Vattó.

"I have not had her in a long time," says Vatto.

Anakinn spurði, "Veizt þú, hvar hon er?"

Anakinn asked, "Do you know where she is?"

"Ek selða hana í hendr bónda er heitir Kléggr Larsson, ok býr hann at
Vatnabo í Tattúínárdal."

"I turned her over to the hands of a farmer who is named Kegg Lars' son, and
he lives in Vatnaboer in Tattuine Dale."

Ferr Anakinn nú til Vatnabojar ok Paðéma með honum. Þar finna þau húsabo ok

Anakinn goes now to Vanaboer and Padme with him. There they find a
farmstead and


mann úti, ok klauf skíð. Anakinn spurði þann mann at nafni, en hann nefndisk

a man outside and (he) cleaved firewood. Anakinn asked that man for his
name and he named himself


Óinn. Óinn spurði at hans nafni, ok nefndisk Anakinn sem hann hét. Óinn

Oinn. Oinn asked his name and Anakinn named himself as he was called. Oinn


kenndi nafn þetta. Síðan leiddi hann Anakin ok Paðému inn með sér; þar váru

recognized this name. Afterwards he led Anakin and Padme inside with him;
there were (was)


hús lítil ok vel gor. Bóndi sagði húsfreyju sinni, at menn váru komnir.

a little house and well made. (The) farmer told his wife that men were
come.


Húsfreyja hans hét Bera. Hon sá Anakin ok þá sagði, "Flestir munu af manni

His wife was named Bera. She saw Anakinn and then said, "Most will


þessum illt hljóta, en þó muntú ráða vilja."
will suffer ill from this man, but still you will want to decide."


Faðir Óins hét Klégg. Hann sat inn í húsi ok kom eigi út; var hann maðr
fóthoggvinn.

Oinn's father was named Klegg. He sat inside in (the) house and did not
come out; he was a man with one leg cut off.

Anakinn spyrr, "Hvar er Smý, móðir mín, er Vattó í Mósæslastoðum selða í
hendr þér?"

Anakinn asks, "Where is Smy, my mother, who Vatto in Mosaesli Stead turned
over to your hands?"

Kléggr segir, "Ránsmenn miklir, Tuskinssynirnir, nam hana."

Kleggr says, "Many robbers, Tuskin's sons, took her."

Anakinn spyrr, "Hvárt þessar óðáðir sé hefndalausir?"
Anakinn asks, "These outrages be unavenged?"


"Fór ek til Tuskinssona, ok ætlaða ek at nema hana aftr," segir Kléggr, "En

"I went to Tuskin's sons and I intended to take her back," says Klegg, "But


kom ek heim einfotingr."

I came home as a one-legged- man."

Anakin þegir. Síðan stendr hann, ok gengr út.

Anakinn was silent. Afterwards he stands up and goes out.

Óinn spyrr, "Hvert ferðú?"

Oinn asks, "Where are you going?"

"Til þess at finna móður mína," segir Anakinn.

"To this to find my mother," says Anakinn

"Hon er dauð, mágr minn," kvað Kléggr.

"She is dead, my in-law," said Klegg.

"Ekki er þat satt," said Anakinn, "Ok fæ ek sét hana í draumum mínum. Veit

"It is not true," said Anakinn, "And I am able to see her in my dreams. I
know


ek, at hon lifir enn, ok hlýt ek at finna hana."

that she still lives, and I am obliged to find her."

Óinn mælti, "Ek vil gefa þér hest minn, er beztr er hér í sveitum."

Oinn spoke, "I want to give you my horse, which is best here in (the)
district."

Anakinn mælti, "Víst kem ek aptr skjótliga."

Anakinn spoke, "I certainly (will) come back quickly."

Um morgininn fyrir sólarroð kemr Anakinn til húss Tuskinssona. Hann sér konu

During the morning before sunrise, Anakinn comes to Tuskins' sons' house.
He sees a woman


á jorð, er bloðr mjok, ok kennir móður sinn.
on (the) ground, (there) is much blood, and recognizes his mother.


"Móðir," segir Anakinn.

"Mother," says Anakinn.

Hon spyrr, "Hvárt ek heyri rodd Anakins, sonar míns?"

She asks, "Do I hear ?? of my son, Anakinn?"

"Ek em hér, móðir. Ek skal hefna þín, ok vit munum ríða heim saman," segir
Anakinn.
"I am here, mother. I shall avenge you and we will ride home together,"
says Anakinn.


"Anakinn," segir hon, "Þú ert víst maðr drengiligr, ok er líf mitt

"Anakinn," says she, "You re certainly a brave man, and my life is


fullkomit, með því at ek kenni þik mann góðan." Andaðisk Smý í knjóm

perfect (complete) with it that I know you (for) a good man." Smy dies in
Anakinn's lap.


Anakins. Anakinn hljóp þá upp í hus ok drepr mjok marga menn. Síðan ferr

Anakinn leaps up then into (the) house and kills very many men. Afterwards
he goes


hann til Vatnabojar með líki móður síns, ok þar brenndi hann lík hennar.

to Vatnabo with his mother's body and there he burned her body.


Anakinn lét erfa móður sína eptir fornri siðvenju.

Anakinn honoured his mother with a funeral feast after (the) ancient
practice.
Fred and Grace Hatton
Hawley Pa