5.
Það hafði gerst til tíðinda meðan á Grænlandi að Þorsteinn í Eiríksfirði
hafði kvongast og

Meanwhile news came to Greenland that Thorsteinn in Eric's Firth had married
andfengið Guðríðar Þorbjarnardóttur er átt hafði Þórir austmaður er fyrr var
frá sagt.

married Gudrid Thorbjorn's daughter who Thorir, the man from the east had
had, who was discussed earlier.

Nú fýstist Þorsteinn Eiríksson að fara til Vínlands eftir líki Þorvalds
bróður síns og bjó

Now Thorstein Eric's son was eager to go to Vineland after (the) body of
Thorwald, his brother, and readied

skip hið sama og valdi hann lið að afli og vexti og hafði með sér hálfan
þriðja tug manna

the very same ship and chose him a crew as to strength and height and had
with him 25 men

og Guðríði konu sína og sigla í haf þegar þau eru búin og úr landsýn. Þau
velkti úti allt

and Gudrid, his wife, and (they) sail to sea as soon as they are ready and
out of sight of land. They tossed about out (at sea) all summer

sumarið og vissu eigi hvar þau fóru.

and knew not where they went.

Og er vika var af vetri þá tóku þeir land í Lýsufirði á Grænlandi í hinni
vestri byggð.

And when a week of winter (had passed), then they landed in Lysafirth in
Greenland in the western settlement.

Þorsteinn leitaði þeim um vistir og fékk vistir öllum hásetum sínum. En hann
var vistlaus

Thorstein tried to get them lodgings and made arrangements for lodgings for
all his oarsmen. But he and his wife were without lodgings.

og kona hans. Nú voru þau eftir að skipi tvö nokkurar nætur. Þá var enn ung
kristni á Grænlandi.

Now they were back at (the) ship some two nights. Then Christianity was
still young in Greenland.

Það var einn dag að menn komu að tjaldi þeirra snemma. Sá spurði er fyrir
þeim var hvað manna væri í tjaldinu.

It was one day that men came to their tent early. The one asked who was
before them what people were in the tent.

Þorsteinn svarar: "Tveir menn," segir hann, "eða hver spyr að?"

Thorstein answers, "Two people," says he, "who wants to know?"

"Þorsteinn heiti eg og er eg kallaður Þorsteinn svartur. En það er erindi
mitt hingað að eg

"My name is Thorstein and I am called Thorstein the black. And it is my
errand hither that I

vil bjóða ykkur báðum hjónum til vistar til mín."

want to invite you both, man and wife, to lodge with me."

Þorsteinn kveðst vilja hafa umræði konu sinnar en hún bað hann ráða og nú
játar hann þessu.

Thorstein said of himself to want to have a discussion with his wife and she
bade him decide and now he agrees to this.

"Þá mun eg koma eftir ykkur á morgun með eyki því að mig skortir ekki til að
veita

"Then I will come after you tomorrow with a cart because I am not short of
(anything) to aid

ykkur vist en fásinni er mikið með mér að vera því að tvö erum við þar hjón
því að eg er

your lodging and loneliness is great with me to be because we are two,
husband and wife, there because I am

einþykkur mjög. Annan sið hefi eg og en þér hafið og ætla eg þann þó betra
er þér hafið."

very stubborn. Also another custom I have than you have and I expect that
(to be) still better (than) you have."

Nú kom hann eftir þeim um morguninn með eyki og fóru þau með Þorsteini
svarta til vistar og veitti hann þeim vel.

Now he comes after them during the next day with a cart and they went with
Thorstein the black to stay and he aided them well.

Guðríður var sköruleg kona að sjá og vitur kona og kunni vel að vera með
ókunnugum mönnum.

Gudrid was a bold woman to see and a wise woman and knew well (how) to be
with unfamiliar people.

Það var snemma vetrar að sótt kom í lið Þorsteins Eiríkssonar og önduðust
þar margir förunautar.

It was early in the winter that sickness came to Thorstein Eric's son's crew
and many fellow travelers died there.

Grace
Fred and Grace Hatton
Hawley Pa