This section seemed to go pretty well.

GraceEftir það sló á þá höfga svo miklum að þeir máttu eigi vöku halda og sofna
þeir allir. Þá

After it they were taken with (Z) drowsiness (Z) (such) that they could not
stay awake and they all fall asleep. Then

kom kall yfir þá svo að þeir vöknuðu allir.

came a voice over them such that they all awakened.

Svo segir kallið: "Vaki þú Þorvaldur og allt föruneyti þitt ef þú vilt líf
þitt hafa og far þú á

This speaks the voice, "Thorvald and all your fellow travelers, wake up if
you want to have your life and you go to

skip þitt og allir menn þínir og farið frá landi sem skjótast."

your ship and all your men and go from land as quickly as possible."

Þá fór innan eftir firðinum ótal húðkeipa og lögðu að þeim.

Then countless kayaks went from inside the firth and attacked them.

Þorvaldur mælti þá: "Vér skulum færa út á borð vígfleka og verjast sem best
en vega lítt í mót."

Thorvald spoke then, "We shall bring out to (the side)board a battle shelter
and defend ourselves as well as possible but slay few in exchange.

Svo gera þeir en Skrælingjar skutu á þá um stund en flýja síðan í burt sem
ákafast hver sem mátti.

So they do and the Skraelings shot at them for a while and flee away
afterwards as quickly each as (he) might.

Þá spurði Þorvaldur menn sína ef þeir væru nokkuð sárir. Þeir kváðust eigi
sárir vera.

Then Thorvald asked his men if they were injured at all. They said of
themselves not to be wounded.

"Ég hef fengið sár undir hendi", segir hann, "og fló ör milli skipborðsins
og skjaldarins

"I have received a wound beneath my arm,"says he, "and an arrow flew between
the ship's board and the shields

undir hönd mér og er hér örin, en mun mig þetta til bana leiða. Nú ræð ég að
þér búið ferð

under my arm and here is the arrow and this will lead to death for me. Now
I counsel that you prepare your journey

yðra sem fljótast aftur á leið en þér skuluð færa mig á höfða þann er mér
þótti byggilegast

as quickly as possible back on (the) way and you shall bring me to that
headland which seemed to me to be most attractive to settle on.

vera. Má það vera að mér hafi satt á munn komið að eg muni þar búa á um
stund. Þar

It may be that to me has truth come to (my) mouth that I will there dwell on
for a while. There

skuluð þér mig grafa og setja krossa að höfði mér og að fótum og kallið það
Krossanes jafnan síðan."

you shall bury me and set crosses at my head and feet and call it Krossaness
ever afterwards.

Grænland var þá kristnað en þó andaðist Eiríkur rauði fyrir kristni.

Greenland was then Christian and even Eric the red died before Christianity
(came).

Nú andaðist Þorvaldur en þeir gerðu allt eftir því sem hann hafði mælt og
fóru síðan og

Now Thorvald died and they did all after it as he had spoken and went
afterwards and

hittu þar förunauta sína og sögðu hvorir öðrum slík tíðindi sem vissu og
bjuggu þar þann

met there their fellow travelers and told each other such tidings as (they)
knew and readied there then

vetur og fengu sér vínber og vínvið til skips síns.

for winter and collected for themselves grapes and grapevines for their
ship.

Nú búast þeir þaðan um vorið eftir til Grænlands og komu skipi sínu í
Eiríksfjörð og kunnu Leifi að segja mikil tíðindi.Now they readied themselves (to sail) thence during the following summer for
Greenland and (they) came with their ship into Eric's Firth and knew to tell
Leif important news.
Fred and Grace Hatton
Hawley Pa