4.
Nú bjóst Þorvaldur til þeirrar ferðar með þrjá tigi manna með umráði Leifs
bróður síns.
Now Thorvald prepared himself for their journey with thirty men with his Brother Leif's guidance
 
Síðan bjuggu þeir skip sitt og héldu í haf og er engi frásögn
um ferð þeirra fyrr en þeir koma til Vínlands til Leifsbúða og bjuggu þar um
skip sitt og sátu um kyrrt þann vetur og veiddu fiska til matar sér.
Afterwards they made ready their ship and went out to sea (héldu - held course)and there is nothing to tell of the journey until they reach Vinland and/to Leif's dwelling, and took care of their ship and remained quiet and caught fish to feed themselves
 
En um vorið mælti Þorvaldur að þeir skyldu búa skip sitt og skyldi
eftirbátur skipsins og nokkurir menn með fara fyrir vestan landið og kanna
þar um sumarið.
And in the Spring Thorvald said they should make ready their ship  and untie the ship's boat for some men to go West with it and explore there for the Summer
 
Þeim sýndist landið fagurt og skógótt, og skammt milli
skógar og sjóvar, og hvítir sandar. Þar var eyjótt mjög og grunnsævi mikið.
To them so it seemed the land (was) beautiful and forested and short (the (distance) from the sea and white sands 
 
Þeir fundu hvergi mannavistir né dýra en í eyju einni vestarlega fundu þeir
kornhjálm af tré. Eigi fundu þeir fleiri mannaverk og fóru aftur og komu til
Leifsbúða að hausti.
There were many islands and much shallow water  they found not  dwellings of men nor of animals  but on one Western island they found a cornstack (?or a bin) made of wood (I thought it might be a cort trough or a rack for drying the grain).They did not find more works of men and went back to Leif's dwelling in the Autumn
 
En að sumri öðru fór Þorvaldur fyrir austan með kaupskipið og hið nyrðra
fyrir landið. Þá gerði að þeim veður hvasst fyrir andnesi einu og rak þá þar
upp og brutu kjölinn undan skipinu og höfðu þar langa dvöl og bættu skip
sitt.
And around the next Summer Thorvald sailed East in the Nerchant ship and to the Northern land. A brisk breeze (?storm) went against them and broke the Keel beneath the ship  and they had a long delay there while they repaired their ship
 
Þá mælti Þorvaldur við förunauta sína: "Nú vil eg að vér reisum hér upp
kjölinn á nesinu og köllum Kjalarnes."
Then said Thorvald to his crew "Now I want that we raise the keel up here at the Ness and we call it Keelness"
 
Og svo gerðu þeir.
and so they did
 
Síðan sigla þeir þaðan í braut og austur fyrir landið og inn í fjarðarkjafta
þá er þar voru næstir og að höfða þeim er þar gekk fram.
Afterwards they sail from there away eastwards along the coast and into the mouth of the nearest/next firth/fjord and to a cape/headland which jutted forth (out from the land)
 
Hann var allur skógi vaxin. Þá leggja þeir fram skip sitt í lægi og skjóta bryggjum á land og gengur Þorvaldur þar á land upp með alla förunauta sína.
It was all (over) grown with Forest. Then they laid their ship up - made gangways to land and Thorvald with his crew/followers all go up on the land
 
Hann mælti þá: "Hér er fagurt og hér vildi eg bæ minn reisa."
He said then "Here is is beautiful and here will I make my Farm"
 
Ganga síðan til skips og sjá á sandinum inn frá höfðanum þrjár hæðir og fóru til þangað og sjá þar húðkeipa þrjá og þrjá menn undir hverjum.
Afterwards they go back to the ship and see on the sand three hillocks near to the cape  and went there at once,  and see there (not hills but) three Kayaks and three men under each
 
Þá skiptu þeir liði sínu og höfðu hendur á þeim öllum nema einn komst í burt með keip sinn.
Then they divide the crew and lay hands on them - all except one gets away with his canoe (CV gives oarlock and also canoe - I chose canoe)
 
Þeir drepa hina átta og ganga síðan aftur á höfðann og sjást þar um og
sjá inn í fjörðinn hæðir nokkurar og ætluðu þeir það vera byggðir.
They kill that eight and go afterwards back to the Head (?land) and see for themselves that in the fjord are some hillocks and they suspect it is a settlement
 
Not altogether pleased with it - and sorry I am sending in late - but friends Called and a visit to Borders was "optional"
Kveðja
Patricia
Does anyone have any idea how to make a font established permanently as the  font you want all I/C  messages to use
My font keeps slipping