Hiya, sorry it's a bit late :O

Síðan fóru þeir til skips síns og sigldu í sund það er lá milli eyjarinnar
Then they went to their ship and sailed into the channel which lay between the island
og ness þess er norður gekk af landinu, stefndu í vesturátt fyrir nesið.
and the headland which jutted north from the land, they aimed along the west side of the headland.
Þar var grunnsævi mikið að fjöru sjóvar og stóð þá uppi skip þeirra
There was a large area of shallow water at low tide? and it then jammed up their ship
og var þá langt til sjóvar að sjá frá skipinu.
and it was then a long way to see to the sea from the ship.
En þeim var svo mikil forvitni á að fara til landsins að þeir nenntu eigi
But they had so much curiosity to go to the land that they were not willing
þess að bíða að sjór félli undir skip þeirra og runnu til lands þar er á ein
to wait until the the sea rose under their ship and ran to land at the place where a river
féll úr vatni einu. En þegar sjór féll undir skip þeirra þá tóku þeir bátinn
flowed from a lake.  And as soon as the sea rose under their ship then they took the boat
og réru til skipsins og fluttu það upp í ána, síðan í vatnið og köstuðu þar akkerum
and rowed to the ship and transported it up into the river, then into the lake and dropped anchor there
og báru af skipi húðföt sín og gerðu þar búðir, tóku það ráð síðan
and they carried their sleeping sacks off the ship and built shelters there, they then took the descision
að búast þar um þann vetur og gerðu þar hús mikil.
to prepare for winter there and they built large houses.
Hvorki skorti þar lax í ánni né í vatninu og stærra lax en þeir hefðu fyrr séð.
There was no lack of salmon there, either in the river nor lake and larger salmon than they had seen before.
Þar var svo góður landskostur, að því er þeim sýndist, að þar mundi
There the quality of land was so good that it looked to them that there would be
engi fénaður fóður þurfa á vetrum. Þar komu engi frost á vetrum og lítt rénuðu þar grös.
no need for cattle fodder in the winter.  There was no frost in the winter and the grass only withered slightly.
Meira var þar jafndægri en á Grænlandi eða Íslandi. Sól hafði þar
There was more length of day than in Greenland or Iceland.  The sun there had
eyktarstað og dagmálastað um skammdegi.
set at 3pm and risen at 9am on the shortest days.
En er þeir höfðu lokið húsgerð sinni þá mælti Leifur við föruneyti sitt: "Nú
And when they have finished their house-building then Leifr said to his companions: 'Now
vil eg skipta láta liði voru í tvo staði og vil eg kanna láta landið og
I want to let the company divide to be in two groups [can't really work the grammar of this bit] and I want to allow the land to be explored and
skal helmingur liðs vera við skála heima en annar helmingur skal kanna landið og
half of the people will be with the buildings at home and the other half will explore the land and
fara eigi lengra en þeir komi heim að kveldi og skiljist eigi."
go no further than (that place where) they can return home by evening and not separate.'
Nú gerðu þeir svo um stund. Leifur gerði ýmist, að hann fór með þeim eða var heima að skála.
Now they did thus for some time.  Leifr, in turn, went with them or was at home at the buildings.
Leifur var mikill maður og sterkur, manna skörulegastur að sjá, vitur maður
Leifr was a large and strong man, splendid to see, a wise man
og góður hófsmaður um alla hluti.
and a good reasonable man about all matters.

I actually though this was harder =D Seemed more technical or something.

Cheers,
Jack

-- 
Leighman | 'And, if rain brings winds of change, let it rain on us forever.'